Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ustawa KN ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w...

PORADA PRAWNA

19 lutego 2020 Prawo oświatowe

W szkole przy zakładzie poprawczym mamy sześciodniowy tydzień pracy. Nauczyciele pracują pięć dni w tygodniu i mają różne dni wolne w tygodniu. Czy istnieje rekompensata dla nauczyciela z tytułu, gdy w dzień wolny od pracy przypada święto państwowe?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ustawa KN ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych. Za pracę wykonaną w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie wyliczone jak za godziny ponadwymiarowe ze 100% dodatkiem, na podstawie art. 42c ust. 4 KN. Pragmatyka służbowa nie zawiera innych regulacji o czasie pracy nauczyciela w związku ze świętem, a więc powyższa regulacja jest wyczerpująca. W szczególności do nauczycieli nie ma zastosowania art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), który stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co Sąd Najwyższy podkreślił m.in. w uzasadnieniu postanowienia z dnia 13 czerwca 2018 r., III PZP 2/18. Oznacza to, że jeśli nauczyciel nie wykonywał pracy w święto, nie przysługuje jemu dodatkowy dzień wolny od pracy (ani żadna inna forma rekompensaty), bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy w święto - chociażby w związku z korzystaniem z dnia wolnego od pracy z uwagi na obowiązujący go rozkład czasu pracy.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT