Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy analizę szczegółowych treści.Rozporządzenie mówi o maksymalnej ilości dni wolnych, co oznacza, że szkoła może lub – w...

PORADA PRAWNA

21 września 2017 Prawo oświatowe

W związku z niejasnością w interpretacji przepisów dotyczących dodatkowych dni wolnych proszę o odpowiedź, czy dni na rekolekcje powinny być wliczone do tych 8, w związku z czym rozumienie takie, że 3 dni rekolekcji, 3 dni egzamin ósmoklasisty (w przyszłości), więc zostają 2 dni do wykorzystania wybrane dowolnie jest prawidłowe? I jeszcze jedno: w bieżącym roku, skoro nie ma egzaminu w VIII klasie można dowolnie wybrać 5 dni?

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy analizę szczegółowych treści.Rozporządzenie mówi o maksymalnej ilości dni wolnych, co oznacza, że szkoła może lub – w mojej opinii - nawet powinna wykorzystać ich mniej, jeśli nie są organizowane egzaminy zewnętrzne. Rekolekcje organizowane są na podstawie innego rozporządzenia.

MEN w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) sugerował dyrektorom szkół podstawowych przeznaczenie 3 z 8 dodatkowych ustanawianych przez dyrektorów dni wolnych od zajęć na rekolekcje. Jednak ponieważ terminy tych 8 dni wolnych (które mogą, ale nie muszą być przeznaczane na święta religijne) dyrektor musi ogłosić do 30 września, zaś rekolekcje są organizowane na podstawie innych przepisów wykonawczych - § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.), a dyrektor się o ich terminie dowiaduje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, można przyjąć, że rekolekcje nie są organizowane w ramach 8 dni, a w ramach dodatkowych maksymalnie 3 dni na odrębnych zasadach.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT