Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor samorządowej jednostki oświatowej dysponuje środkami na wynagrodzenia, przewidzianymi w planie finansowym oraz zapewnionymi na działalność placówki przez organ...

PORADA PRAWNA

04 grudnia 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W związku z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Wójt przygotował nowy Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, w którym uwzględnił kwoty minimalnego wynagrodzenia w zależności od grupy zaszeregowania jednocześnie obniżając wysokość premii regulaminowej z 25 % do 5%. Wójt polecił dyrektorom wprowadzić zarządzeniem dyrektora szkoły nowy regulamin tłumacząc, że tyle ma środków w budżecie i więcej szkoły nie otrzymają. Jak ma się zachować dyrektor w takiej sytuacji, czy może wprowadzić regulamin przygotowany przez Wójta, czy dyrektor ma obowiązek wypowiedzieć w takiej sytuacji warunki płacy swoim pracownikom ponieważ zmiana jest na niekorzyść pracowników.

Dyrektor samorządowej jednostki oświatowej dysponuje środkami na wynagrodzenia, przewidzianymi w planie finansowym oraz zapewnionymi na działalność placówki przez organ prowadzący (art. 10 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 5 PO). W sytuacji, gdy na skutek podwyżek stawek zasadniczych wynagrodzenia, organ prowadzący nie jest w stanie zapewnić środków pozwalających na ich pokrycie przy jednoczesnym utrzymaniu na dotychczasowym poziomie innych składników wynagrodzeń i nie zostanie podwyższona kwota środków na wynagrodzenia w planie finansowym, należałoby uznać zaistnienie konieczności dokonania przez dyrektora zmiany regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników (w tym przypadku odnośnie premii regulaminowej), które wejdą w życie nie tylko na skutek samej zmiany tego regulaminu, ale również po dokonaniu wypowiedzeń zmieniających i upływie okresów wypowiedzenia z nich wynikających (art. 772 § 5 w zw. z art. 24113 § 2 KP).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT