Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa pracy nie regulują przypadku, w którym pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie niż mu należne. W takim przypadku należy się posłużyć ogólnymi zasadami...

PORADA PRAWNA

07 kwietnia 2022 Kadry

W związku z wpisaniem złej stawki zasadniczej na umowie doszło do nadpłaty wynagrodzenia od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r., nie z winy pracownika (kwota ok. 1345 zł). W jaki sposób zrobić poprawkę do umowy: korekta czy aneks? Co zrobić jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na potrącenie wypłaconej nadwyżki?

Przepisy prawa pracy nie regulują przypadku, w którym pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie niż mu należne. W takim przypadku należy się posłużyć ogólnymi zasadami wypływającymi z Kodeksu cywilnego. W orzecznictwie wypracowano pogląd, zgodnie z którym pracownik, jako ta strona stosunku pracy, która nie jest wyposażona w profesjonalne służby służące do naliczania wynagrodzenia, nie ma obowiązku sprawdzać czy wypłacone wynagrodzenie zostało dobrze naliczone. Pracownik ma praco uznać, że skoro wysokość wynagrodzenia ustala osoba wykwalifikowana, to nie będzie go w przyszłości obciążał obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy. W wyroku z 8 czerwca 2010 r. sygn. akt I PK 31/1
Sąd Najwyższy przyjął, że pracodawca nie może domagać się od pracownika zwrotu nienależnie wypłaconej pensji, jeśli księgowa lub elektroniczny system pomylił się w wyliczeniach. W takiej sytuacji pracodawca nie może zarzucić bezpodstawnego wzbogacenia pracownikowi.

W przypadkach, w których pracodawca domagając się zwrotu nadpłaconej kwoty wynagrodzenia pozywa pracownika do sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, pracownik może się bronić tym, że nadpłacone pieniądze już wydał. Zgodnie z art. 409 Kodeksu cywilnego obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. W praktyce bardzo trudno jest pracodawcy uzyskać zwrot nadpłaconego wynagrodzenia.

W stanie faktycznym, w którym mowa w pytaniu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Wynagrodzenie wypłacone było zgodnie z umową. Nie można więc mówić tu o źle wyliczonym wynagrodzeniu czy nadpłacie wynagrodzenia. Stroną stosunku pracy, która przygotowuje projekt umowy jest zazwyczaj pracodawca. Strona, która nie przygotowała projektu nie może ponosić odpowiedzialności za błędnie wpisaną kwotę wynagrodzenia zasadniczego. W momencie, w którym pomyłka została wykryta, pracodawca chcąc zmienić wysokość wynagrodzenia minimalnego, powinien zaproponować pracownikowi podpisanie aneksu. Nie można zmienić wysokości wynagrodzenia, nawet jeżeli umowa została źle napisana przez pracodawcę, w drodze jednostronnej czynności.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT