Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź udzielona w 2010 r. przedstawia spojrzenie wielu specjalistów, którzy w tego typu sprawach odnoszą się do kodeksu pracy. Spotkałam się nawet z taką...

PORADA PRAWNA

10 kwietnia 2013 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Witam. Cytat z Państwa strony "Ile razy nauczycielowi matematyki (kontraktowemu) zatrudnionemu na 12/18 można dać umowę na czas określony. Kwestię tę reguluje: KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.) Art. 251. [Kolejna umowa na czas określony] § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca". Czy jednak w tej sytuacji nie ma zastosowania art 10 pkt 7 KN?

Odpowiedź udzielona w 2010 r. przedstawia spojrzenie wielu specjalistów, którzy w tego typu sprawach odnoszą się do kodeksu pracy. Spotkałam się nawet z taką interpretacją dokonywaną przez prawników. Ja skłaniam się ku temu, że cytowany przepis nie ma zastosowania do umów zawieranych z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela. W tym temacie wypowiedział się nawet Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r. I PKN 709/99:

„(…)Regulacja Karty Nauczyciela zawierania umów o pracę na czas określony ma charakter wyczerpujący (pełny), brak tym samym podstaw do tego, by poprzez jej art. 91 c stosować przepisy Kodeksu pracy, a w szczególności jego art. 251. Przepis art. 251 KP wprowadził fikcję prawną, według której zawarcie w warunkach w nim określonych  trzeciej umowy terminowej powoduje jej przekształcenie w umowę o pracę na czas nie określony. Konstrukcja taka nie jest wszakże potrzebna w wypadku umów zawieranych na podstawie Karty Nauczyciela(…)  Przepis art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela (obecnie ust. 7 - przyp. red.) nie wprowadza fikcji przekształcenia się umowy terminowej w umowę na czas nie określony. Jest to zrozumiałe, jeżeli zważyć, że przepis ten wprowadza przesłanki warunkujące dopuszczalność zawarcia takiej umowy, które nie są znane Kodeksowi pracy. Jeżeli są one spełnione (występuje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), to możliwe jest zawieranie kolejnych umów na czas określony, bez ograniczenia ich ilości.(…)”  

Nie jest zatem problemem trzecia umowa na czas określony. Nie oznacza to jednak, że umowy takie można zawierać bez powodu. Co do zasady bowiem, z nauczycielem, oprócz stażysty, zawiera się umowę o pracę na czas nieokreślony. Jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela można zawrzeć umowę na czas określony - są to wyjątki od ogólnej reguły zawierania umów na czas nieokreślony.

W przypadku nauczyciela matematyki nie ma podstaw do tego, aby zatrudniać go wielokrotnie na czas określony. Umowa powinna być sporządzona na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Gdyby istnienie tych godzin zależało np. od decyzji organu prowadzącego (byłyby to jakieś godziny dodatkowe), wówczas możliwe by było zatrudnianie n-la na kolejne umowy okresowe (przydzielenie godzin przez organ prowadzący na dany rok szkolny).

Reasumując, liczba umów okresowych nie ma znaczenia w przypadku nauczycieli, jednak znaczenie ma powód, dla którego takie umowy są zawierane.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT