Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Proponuję do pisma można załączyć dokumenty: 1) upomnienie dyrektora w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego, 2) dowody przesyłanych...

PORADA PRAWNA

21 grudnia 2010 Inne

Witam. Proszę o wzór pisma do organu prowadzącego o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia. Jakie załączniki są są wymagane?


Proponuję do pisma można załączyć dokumenty:
1) upomnienie dyrektora w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego,
2) dowody przesyłanych upomnień.
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezydent Miasta/Wójt Gminy..../Burmistrz Miasta..... (uzupełnić właściwie dla organu prowadzącego)
 


Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej


Dyrektor .....................Szkoły .........................w ................................na podstawie art. 120 i 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17.06.1996 r. (Dz. U. 1991 r. nr 36 poz. 161 ze zm.) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę ……………………………………………………………………….

 

 W załączeniu:
1) ..............................,

2) ...............................2.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. ze zm.

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (...).

 Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:
1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

art. 120, 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17.06.1996 r. (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT