Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Co do zasady, dyrektor musi zawiesić nauczyciela, jeżeli wobec niego wszczęto postępowanie dyscyplinarne w sprawie dotyczącej naruszenia praw i dobra dziecka. Biorąc...

PORADA PRAWNA

30 lipca 2013 Kadry

Wobec nauczyciela w dn. 08.07.2013 r. skierowany został przez rzecznika dyscyplinarnego wniosek o postępowanie dyscyplinarne m.in. za obrażanie uczniów, naruszanie ich nietykalności cielesnej. Termin rozprawy wyznaczono na 22 i 23 sierpnia 2013 r. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić tego nauczyciela w okresie wakacji? Jeżeli tak to w jakim terminie?

Co do zasady, dyrektor musi zawiesić nauczyciela, jeżeli wobec niego wszczęto postępowanie dyscyplinarne w sprawie dotyczącej naruszenia praw i dobra dziecka. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zawieszenie dotyczy pełnienia obowiązków nauczyciela i jego celem jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania pracy, a Karta Nauczyciela nie określa żadnych terminów na dokonanie tej czynności, zawieszenie w trakcie wakacji, a więc w czasie przebywania nauczyciela na urlopie wypoczynkowym, jest bezcelowe.

 

Karta Nauczyciela:

Art. 83. 1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

1a. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. 

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT