Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli i składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,...

PORADA PRAWNA

Za okres strajku zostało nauczycielom potrącone proporcjonalnie wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki, a także za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. ZNP w naszym oddziale przysłał nauczycielom wzór pozwu o zwrot nieprawnie odliczonych dodatków. Przepisy mówią, że ewentualne odliczenia dodatkowych składników zależą od prawa lokalnego, a uchwała naszej gminy mówi, że dodatki należy odliczyć w każdym przypadku, gdy potrącane jest zasadnicze. Jak odpowiedzieć ZNP? Czy informację ile nauczyciel stracił [potrącenia] podczas strajku umieszcza w aktach osobowych?

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli i składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, za okres strajku, w czasie którego nauczyciel powstrzymuje się od pracy, nie przysługuje wynagrodzenie. Z kolei na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zasadnicze wraz ze stałymi składnikami odlicza się zatem za okres strajku, natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie zostaje wypłacone (płatne "z dołu"), ponieważ nie zostały one zrealizowane w danym okresie.

Przepisy nie nakazują przechowywania w aktach osobowych dokumentacji płacowej dotyczącej odliczenia wynagrodzenia np. za okres strajku.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT