Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm zobowiązuje szkołę ogólnodostępną do zatrudnienia dla dziecka tzw. nauczyciela wspomagającego...

PORADA PRAWNA

15 lipca 2021 Nadzór pedagogiczny

Zatrudnienie wsparcia dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kl. IV – w jakim wymiarze? Czy można zatrudnić nauczyciela na czas określony, np. na czas obowiązującego orzeczenie o kształceniu specjalnym (autyzm)?

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm zobowiązuje szkołę ogólnodostępną do zatrudnienia dla dziecka tzw. nauczyciela wspomagającego (czyli nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego) lub specjalistę lub pomoc nauczyciela – w zależności od tego, jakie są zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym dla konkretnego ucznia, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1309). Jeżeli z orzeczenia wynika, że musi to być nauczyciel wspomagający, obowiązujące przepisy (w tym ww. rozporządzenie) nie określają, na jaki czas należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego, ponieważ jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb danego ucznia. Jeśli nie został on określony przez poradnię, to najwłaściwsze jest zatrudnienie nauczyciela na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie (art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). Ponadto należy sprawdzić w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czy jest w nim zawarte zalecenie nauczyciela do pomocy uczniowi z autyzmem przez cały czas jego pobytu w szkole, czy tylko na jakichś określonych zajęciach. W razie braku zawarcia takich zaleceń poradni w orzeczeniu, potrzeby dziecka w zakresie czasowego wymiaru korzystania z pomocy nauczyciela zbada i sformułuje w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zespół powołany do opracowania programu, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (§ 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ww. rozporządzenia) i na podstawie tych dokumentów dyrektor podejmuje decyzję o wymiarze zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT