Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wykaz dokumentów szkoły podstawowej do opracowania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018:1.Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018.2.Zestaw...

PORADA PRAWNA

28 sierpnia 2017 Inne

Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę o przygotowanie wykazu dokumentów niezbędnych do opracowania przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej.

Wykaz dokumentów szkoły podstawowej do opracowania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018:

1.Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018.
2.Zestaw obowiązujących podręczników ( i materiałów edukacyjnych) w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich oddziałach danej klasy ( klasy: I, IV i VII nowa podstawa programowa i nowe podręczniki).
3. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Plany dydaktyczne nauczycieli ( rozkłady materiału).
5. Przedmiotowe zasady oceniania.
6. Plan pracy szkoły ( a przynajmniej jego projekt; przepisy prawa nie wskazują terminów do jego opracowania i zatwierdzenia).
7. Plany pracy specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów, których szkoła zatrudnia.
8.Plan pracy biblioteki, świetlicy szkolnej.
9.Arkusz organizacyjny szkoły oraz projekt zmian do arkusza (aneks).
10. Regulamin biblioteki szkolnej.
11. Regulamin świetlicy szkolnej.
12. Regulaminy organów kolegialnych szkoły: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, rady szkoły ( o ile została utworzona).
13.Regulamin dyżurów nauczycielskich.
14.Regulaminy pracowni, sali gimnastycznej, korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych.
15. Procedury awansu zawodowego.
16.Procedura ochrony danych osobowych,
17. Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt.

Uwaga:

1. Przekształconej szkole podstawowej (z 6-letniej w 8-letnią) pierwszy statut nada organ prowadzący w terminie do 30 listopada 2017r. Organ nada szkole statut ( tzw. szkielet), który następnie będzie wymagał uszczegółowienia przez szkołę ( radę szkoły lub radę pedagogiczną).

2. Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić radzie pedagogicznej do 15 września 2017r.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły rada rodziców uchwali w porozumieniu z radą pedagogiczną do 30 września 2017r. Projekt programu może przygotować rada pedagogiczna
(program uwzględnia potrzeby środowiska szkolnego po przeprowadzonej diagnozie).
Po uchwaleniu programu wychowawca niezwłocznie opracowuje plan pracy wychowawcy klasowego.

4. Koncepcja pracy (rozwoju lub funkcjonowania) szkoły może być przyjmowana i modyfikowana w każdym czasie, w zależności od potrzeb.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT