Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Intencją ustawodawcy jest wskazanie organu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Jest to kompetencja dyrektora szkoły. Poradnia ma...

PORADA PRAWNA

20 lutego 2014 Prawo oświatowe

Zgodnie z UoSO "Art16.4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej." Czy dyrektor szkoły może wydać decyzję odmowną (nie odroczyć obowiązku szkolnego), mimo opinii z ppp w sprawie odroczenia? Innymi słowy- rodzic dostaje z poradni opinię, że dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej, a dyrektor szkoły nie odracza tego obowiązku i dziecko musi iść do I klasy.

Intencją ustawodawcy jest wskazanie organu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Jest to kompetencja dyrektora szkoły. Poradnia ma obowiązek wydać stosowną opinię. Dyrektor może wydać decyzję: 1) pozytywną powołując się na opinię poradni lub 2) odmowną z uzasadnieniem i pouczeniem, że rodzic ma prawo odwołać się od decyzji (mającej charakter administracyjnej). Dyrektor jednak musi mieć świadomość, że postępując wbrew opinii przejmuje pełną odpowiedzialność za karierę i ewentualne niepowodzenia szkolne dziecka.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT