Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard C3 – Ciągłość działań

  Szkoła/placówka jest szczególną instytucją. Stąd dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości jej prawidłowego funkcjonowania w trakcie roku szkolnego we wszystkich kluczowych obszarach. Ciągłość działalności opiera się głównie na kluczowej kadrze pedagogicznej oraz administracyjno-obsługowej. W związku z tym standard ten ma na celu zagwarantowanie utrzymania ciągłości wykonywania zadań przez pracowników o odpowiednim poziomie kwalifikacji i doświadczenia.

  Pierwszym obszarem działań jest przyjęcie takich rozwiązań, które w miarę zapewnią, że kluczowi pracownicy zatrudnieni w szkole lub placówce nie odejdą z pracy oraz pozwolą na efektywne zastępstwa kluczowych pracowników podczas ich nieobecności tak losowej, jak i planowanej.

  Drugim ważnym obszarem procedur kontroli zarządczej dotyczącym zapewnienia ciągłości działań są systemy i mechanizmy utrzymujące ciągłość działania systemów informatycznych w szkole. Należy bezwzględnie wdrożyć rozwiązania mające na celu zapobieżenie utraty danych, przerw w działaniu systemów oraz możliwość wpływania na niezawodność działających już systemów.
Trzecim obszarem są finanse, a zwłaszcza zapewnienie płynności finansowej (jednolitość wyceny majątku, racjonalność wydatków, zmniejszenie kosztów utrzymania). W zakresie objętym tym szczególnym standardem dyrektor w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania może podejmować różne działania.

Oto propozycje niektórych z nich:

1. Wskazanie osób zastępujących każdego z pracowników w przypadku jego nieobecności.
2. Wskazanie osób zastępujących poszczególnych członków z kierownictwa szkoły podczas ich nieobecności,
3. Powierzenie obowiązków, a zwłaszcza uprawnień i pełnomocnictw na okres nieobecności, aby nie paraliżować pracy szkoły,
4. Opracowanie planu działań na wypadek przerw w działaniu systemów informatycznych.
5. Przyjęcie efektywnego systemu przechowywania danych gwarantującego ich zabezpieczenie i nienaruszalność.
6. Wprowadzenie zasady analizy racjonalności planowanych i realizowanych wydatków,
7. Dokonywanie analizy danych z różnych okresów w celu utrzymania jednolitości zasad wyceny majątku szkoły.

 

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej częsci poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • szczegółowe omówienie pozostałych obszarów procedury kontroli zarządczej związanej z zapewnieniem ciągłości działań,
  • praktyczne przykłady rozwiązań, które zapewnią ciągłość zadań w placówce,
  • wskazówki, jak w praktyce wykorzystać przykładowe dokumenty.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/10

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT