Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 14 maja 2013 r., pod pozycją 560, opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wejdzie ono w życie po upływie 30 dni od opublikowania. Najważniejsza zmiana wprowadzona rozporządzeniem dotyczy ewaluacji wewnętrznej, która powinna być realizowane według faktycznych potrzeb i koncepcji pracy placówki, a nie według priorytetów MEN.

Uchylony 14 maja 2013
Dokumentacja
Najczęstsze problemy dyrektorów
Wcześniejsze wersje i powiązane rozporządzeniaCopyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT