Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Parlament w dniu 30 sierpnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (została zamieszczona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1265). Zmiany weszły częściowo w życie 14 listopada 2013 r., a częściowo wejdą w życie 1 września 2014 r. i dotyczą takich wcześniejszych aktów prawnych jak: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – zmiana dotyczy art. 61 ust. 3 i 4; Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.) – zmiana dotyczy art. 13d–13e.; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265) - art. 3–5.

Obowiązujący 22 lipca 2013
Dokumentacja
Najczęstsze problemy dyrektorów
Wcześniejsze wersje i powiązane rozporządzeniaCopyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT