Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Komentarz dotyczący zmian koniecznych do wprowadzenia w statutach szkół z dniem 1 września 2015 r.

W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące koniecznej aktualizacji statutów szkół. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.
Wszystkie zmiany dotyczące statutów szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie oceniania wchodzą w życie 1 września 2015 r. Do tego dnia obowiązują dotychczasowe zasady oceniania uczniów.

Statuty szkół muszą zostać uzupełnione o nową kompetencję z zakresu stanowiących organu szkoły, jakim jest rada pedagogiczna.

Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły – art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Pozostałe zmiany konieczne w statutach szkół znalazły się w nowym rozdziale ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) – jest to rozdział 3a o tytule Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 20 lutego 2015
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT