Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Komentarz do zmiany ustawy o bezpiecznym żywieniu w szkołach i placówkach publicznych.

Parlament w dniu 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z 9 stycznia 2015 r. - poz. 35, a wchodzi w życie 1 września 2015 r.
Dotychczasowa podstawa prawna - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest oparta o Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. w: 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511; 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016 oraz 2014 r. poz. 1662 i 1722.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 8 stycznia 2015
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT