Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – przebudowa organizacyjna systemu oświaty

W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany organizacji funkcjonowania systemu oświaty. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35.
Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, oprócz obowiązku szkolnego, dotyczą:
1) przebudowy organizacyjnej systemu oświaty,
2) prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
3) wzmocnienia roli kuratora oświaty.

1. Obowiązkowe z mocy ustawy przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 2 ustawy).

2. Obowiązywanie aktualnych przepisów w sprawie ramowych statutów przedszkoli, szkół oraz placówek zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 3 i 4 ustawy).

3. Dzieci w przedszkolu (art. 14 ustawy):
1) od 1 września 2016 r. rocznym obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte dzieci 6-letnie,
2) od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
3) od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

czytaj dalej >>
Obowiązujący 29 grudnia 2015
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT