Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYWniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Pierwszym krokiem na drodze do wyegzekwowania obowiązku szkolnego ucznia jest wysłanie upomnienia do jego rodziców lub prawnych opiekunów. W upomnieniu wskazany jest termin, do którego należy wywiązać się z obowiązków nałożonych na rodziców w tej kwestii. W razie bezskutecznego upływu terminu, dyrektor szkoły składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku dołącza się dowód doręczenia poprzedniego pisma oraz tytuł wykonawczy. 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2015
Data publikacji: 6 Listopad 2014
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT