Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor może podjąć dodatkowe zatrudnienie, pod warunkiem że obowiązki u drugiego pracodawcy nie będą wykonywane w tym samym czasie, w którym dyrektor kieruje szkołą...

PORADA PRAWNA

Czy dyrektor szkoły publicznej, może jednocześnie być dyrektorem szkoły niepublicznej? Szkoła publiczna znajduje się w innej Gminie od szkoły niepublicznej, na dodatek jest to szkoła o innym charakterze (ponadgimnazjalna a publiczna to zespół - przedszkole, podstawówka, gimnazjum).

Dyrektor może podjąć dodatkowe zatrudnienie, pod warunkiem że obowiązki u drugiego pracodawcy nie będą wykonywane w tym samym czasie, w którym dyrektor kieruje szkołą samorządową, pod rygorem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 6 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 1 KN), a ponadto na dodatkową pracę w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. pisemną zgodę musi wyrazić organ prowadzący – jej brak może skutkować zwolnieniem ze szkoły samorządowej (art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT