Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

  Komentarz – organizacja publicznych szkół i przedszkoli od 1 września 2017 r.

  27 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 649 rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
  Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. poz. 624, z 2002 r. poz. 96, z 2003 r. poz. 1416, z 2004 r. poz. 606, z 2005 r. poz. 75 oraz z 2007 r. poz. 222).
  Rozporządzenie przede wszystkim stanowi uzupełnienie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w części dotyczącej statutu szkoły publicznej i przedszkola.
  Warto przyjrzeć się niektórym nowym uregulowaniom.

  Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

  1. Definiuje zawartość nazwy publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej – w szczególności nazwa ujmuje:
  1) odpowiednio określenie: „Przedszkole”, „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia”, „Branżowa Szkoła II stopnia”, „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”,
  2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,
  3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano,
  4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 17 marca 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 26 maja 2017
  Przekazanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Termin ustala kurator oświaty
 • 31 maja 2017
  Zatwierdzenie arkuszy organizacji szkoły przez organy prowadzące. Ostatnie decyzje organizacyjne i kadrowe
 • 31 maja 2017
  Ostateczny termin wydania decyzji kadrowych nauczycielom związanym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli
 • 1 czerwca 2017
  Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka
 • 1 czerwca 2017
  Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT