Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

   Komentarz – szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r.


  29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

  Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).


  I. Zmieniono definicje szkolnictwa sportowego (między innymi brak wskazania, w których klasach rozpoczyna się kształcenie o charakterze sportowym – powyższe ma wynikać z zatwierdzonych programów szkolenia):


  1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży w oddziale sportowym i w oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu:
  a) w oddziale sportowym dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia - zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego,
  b) w oddziale mistrzostwa sportowego liczba uczniów jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym,
  c) oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach sportowych.


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 marca 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 kwietnia 2017
  Opracowanie arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny
 • 28 kwietnia 2017
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych)
 • 28 kwietnia 2017
  Złożenie oświadczeń majątkowych przez dyrektora szkoły - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
 • 28 kwietnia 2017
  Złożenie oświadczeń majątkowych przez dyrektora przedszkola - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
 • 4 maja 2017
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony). Termin ogłasza dyrektor CKE
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT