Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 22 września 2017
  Podanie informacji o warunkach i formie dostosowania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i uczniów chorych lub niesprawnych czasowo
 • 22 września 2017
  Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – zapisanych w serwisie elektronicznym – do dnia 30 listopada
 • 25 września 2017
  Ustalenie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 września 2017
  Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 • 28 września 2017
  Upływa termin informowania dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum), w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT