Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Od dnia 1 lutego 2009 r. nie obowiązuje uchylony przepis art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2016...

PORADA PRAWNA

22 maja 2017 Kadry

Czy w teczce akt osobowych pracownika (a jeśli tak, to w której części) powinno się znaleźć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu pracownika w rejestrze bezrobotnych?

 Od dnia 1 lutego 2009 r. nie obowiązuje uchylony przepis art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm, który stanowił, że kto zatrudniał bezrobotnego, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlegał karze grzywny w wysokości nie niższej niż 3.000 zł. Aby ustalić fakt posiadania statusu osoby bezrobotnej, do dnia 31 stycznia 2009 r. pracodawca pobierał od pracownika odrębne oświadczenie i informował PUP o jego treści w oparciu o art. 36 ust. 6 i 7 ww. ustawy, które również zostały uchylone w 2009 r. Obecnie informacja o pozostawaniu lub niepozostawaniu pracownika w rejestrze bezrobotnych nie jest również zamieszczana w kwestionariuszu osobowym – nie wymaga się jej podania przez pracownika (§ 1 ust. 2a i załącznik 1a do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. z 2017 r., poz. 894). Oświadczenie (złożone przed dniem 1 lutego 2009 r.) wpinało się do części A akt osobowych jako dokument związany z ubieganiem się o zatrudnienie, a w części B – informację pracodawcy do PUP o zatrudnieniu osoby bezrobotnej (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT