Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W świetle przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) w celu przejścia na emeryturę dyrektor szkoły musi doprowadzić do...

PORADA PRAWNA

23 marca 2022 Kadry

Pytanie o zadania dyrektora szkoły przed przejściem na emeryturę - jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor przed przejściem na emeryturę?

W świetle przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) w celu przejścia na emeryturę dyrektor szkoły musi doprowadzić do zakończenia sprawowania przez niego funkcji i następnie rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy, o ile jest zatrudniony na czas nieokreślony. Jeżeli chodzi o zakończenie sprawowania funkcji dyrektora szkoły to, albo dzieje się to w związku z upływem czasu na jaki powołano dyrektora szkoły (czas kadencji) albo jest konieczne złożenie przez dyrektora szkoły na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa oświatowego rezygnacji zajmowanego stanowiska za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Samo złożenie rezygnacji nie oznacza jeszcze, że dyrektor szkoły może już przejść na emeryturę. Zakończenie kadencji dyrektora szkoły albo odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły powoduje to, że nauczyciel wraca do realizowania w ramach swojego stosunku pracy tylko obowiązków związanych z pracą nauczycielską. Oznacza to, że w następnym roku szkolnym powinno się go ująć w arkuszu organizacyjnym. Jeżeli w szkole jest wystarczająca liczba godzin, to należy takiemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym zabezpieczyć pełny etat. Jeżeli w szkole nie ma wystarczającej liczby godzin, a nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania należy w stosunku do niego zastosować procedurę wynikającą z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).

Na podstawie art. 23 Karty Nauczyciela nauczyciel, który przestał być dyrektorem szkoły może doprowadzić do rozwiązania swojego stosunku pracy przez złożenie wypowiedzenia albo złożenie propozycji rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron pod warunkiem, że podmiot działający w imieniu pracodawcy przyjmie propozycję i podpisze porozumienie. W przypadku złożenia przez nauczyciela oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy, stosunek pracy rozwiąże się z końcem roku szkolnego.

Niezależnie od tego jak zostanie rozwiązany stosunek pracy, to do końca zajmowania stanowiska dyrektora szkoły nauczyciel jest zobowiązany przygotować szkołę do rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym, tj. do przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły czy też zakończenia klasyfikacji.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT