Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
  • Kategorie Forum

Nadzór pedagogiczny

Forum Tematy Posty Ostatnia wiadomość
Planowanie pracy 4 6 Projekt arkusza organizacji22-06-2015 08:48
Realizacja zadań 1 3 realizacja podstawy programowej01-10-2011 18:11
Podsumowanie pracy

Zarządzanie oświatą

Forum Tematy Posty Ostatnia wiadomość
Kontrola zarządcza
MEN i prawo oświatowe 3 3 Zmiana organu prowadzącego17-09-2015 12:49
Współpraca z jednostkami samorządu
Sprawy kadrowe 10 16 awans zawodowy06-04-2016 22:58

Z życia szkoły
Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT