Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Dodaj propozycję

Lista propozycji nowych dokumentów

Zachęcamy Państwa do zgłoszania propozycji dokumentów. Po dodaniu do serwisu i zaakceptowaniu przez redakcję, Państwa propozycja zostanie poddana pod głosowanie.

Najchętniej wybierane - zostaną opracowane przez naszych ekspertów i opublikowane na łamach portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

Na każdą z poniższych propozycji mogą Państwo oddać głos tylko raz.

Przed dodaniem nowej propozycji prosimy o dokładne
sprawdzenie, czy podobny dokument nie znajduje się już
na liście.
Dodaj propozycje
Wpisz szukaną frazę:

Wyświetl:
Nieopublikowany Propozycja

Poprosiłabym o sprawowanie z realizacji Nadzoru dla LO i Szkoły Pods.Liceum.

Chciałabym odnieść się do sprawowania nadzoru w czasie pandemi

Nieopublikowany Propozycja

Wzór porozumienia z podmiotem z zakresu leczenia stomatologicznego

Witam serdecznie, poszukuję wzoru porozumienia w temacie leczenia stomatologicznego zgodnego z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Dzwoniłam do NZF-tu, powiedzieli mi, że mamy sobie sami opracować. Będę wdzięczna za stworzenie takiego porozumienia.
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od września 2019 r.

dokumentacja szkolna - szkoła ponadpodstawowa
Nieopublikowany Propozycja

plan nadzoru pedagogicznego w szkole podstawowej 2019/2020

Porownanie swojego planu
Nieopublikowany Propozycja

arkusz obserwacji nauczyciela

Do wykorzystania po hospitacji nauczyciela, celem omówienia obserwacji i sporządzenia notatki
Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawcho-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

rok 2019/20
Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawcho-profilaktyczny dla szkoły podstawowej

rok 2019/20
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin oceny pracy nauczyciela

Dokument przeznaczony do użytku przedszkola.Proszę o regulamin z aktualną podstawą prawną i wytycznymi obowiązującymi od 1 września 2019r.
Nieopublikowany Propozycja

Plan Pracy przedszkola

proszę o przygotowanie planu pracy przedszkola uwzględniającego kierunki polityki oświatowej na rok 2019/2020 r.
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoła Specjalna

konieczność zastosowania w szkole
Nieopublikowany Propozycja

Ocena dorobku zawodowego stażysty

przykład z podstawą prawną
Nieopublikowany Propozycja

Wyznaczenie opiekuna stażu

pismo z podstawą programową
Nieopublikowany Propozycja

zwolnienie

pismo dotyczące zwolnienia się z pracy ze stanowiska dyrektora szkoły a także nauczyciela z dniem 31 września
Nieopublikowany Propozycja

Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

bardzo proszę o uaktualnienie: Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (stan prawny na dzień 1 września 2019 r.)
Nieopublikowany Propozycja

Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

bardzo proszę o uaktualnienie: Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (stan prawny na dzień 1 września 2019 r.)
Nieopublikowany Propozycja

Awans

Plan awansu kontraktowego
Nieopublikowany Propozycja

Porada prawna

Jak obliczyć pensum dla nauczyciela posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, który jest zatrudniony na 0,96 etatu?
Nieopublikowany Propozycja

Procedura oceny pracy nauczyciela od 1 września 2019 roku

Ocena pracy nauczyciela
Nieopublikowany Propozycja

nadzór pedagogiczny dla przedszkola niepublicznego

nadzór na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem ewaluacji wewwnętrznej
Nieopublikowany Propozycja

nadzór pedagogiczny dla przedszkola niepublicznego

nadzór na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem ewaluacji wewwnętrznej
Nieopublikowany Propozycja

ocena dorobku zawodowego nauczyciela na stopień kontraktowego

Dokument potrzebny do awansu nauczyciela stażysty.
Nieopublikowany Propozycja

Ustalenie sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego

Ustalenie sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego - uchwała RP
Nieopublikowany Propozycja

wzór karty oceny dorobku zawodowego stażysty na kontraktowego

ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty sporządzona przez dyrektora
Nieopublikowany Propozycja

Procedury awansu zawodowego na dzień 1wrzesnia 2019r.

Do przeprowadzenia awansu na stopień nauczyciela kontraktowego (staż 12 miesięcy). Dziękuję.
Nieopublikowany Propozycja

Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela kontraktowego

zaświadczenie dyrektora o zakończonym stażu
Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

do szkoły podstawowej z nowymi wytycznymi
Nieopublikowany Propozycja

Projekt oceny opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty

Projekt oceny opiekuna stażu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego wg obowiązującego stanu prawnego. Przykład dla opiekuna stażu do opracowania na podstawie przykładu właściwego dokumentu.
Nieopublikowany Propozycja

Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

z zastosowaniem nowej podstawy prawnej
Nieopublikowany Propozycja

Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

Bardzo proszę o uaktualnienie tego dokumentu - stan prawny na 1 września 2019r. Pisałam w tej sprawie pod koniec sierpnia. czekam z niecierpliwością. dziękuję
Nieopublikowany Propozycja

Prosze o sporzadzenie Regulaminu Bhp

Przedszkole Publiczne Regulamin Bhp
Nieopublikowany Propozycja

ocena dorobku zawodowego nauczyciela

na stopień n-la mianow.
Nieopublikowany Propozycja

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Nowe rozporządzenie
Nieopublikowany Propozycja

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Nowe rozporządzenie
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin rady pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym

regulamin jest mi niezbędny w dokumentacji przedszkolnej
Nieopublikowany Propozycja

Procedura postępowania z uczniem w trakcie ataku padaczki

Prawidłoe postepowanie z uczniem przez nauczyciela w tym podanie leku w formie wlewki.
Nieopublikowany Propozycja

Wniosek do JST o przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole

punkt przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie, status placówki publicznej, posiadający 87 wychowanków, spełniający normy PPOŻ
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2019/2020

Punkt przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" w Brzezinach, status placówki publicznej prowadzony przez osobę prawną (Stowarzyszenie)
Nieopublikowany Propozycja

zakres obowiązków wicedyrektora w przedszkolu

dokument kadrowy
Nieopublikowany Propozycja

Zajęcia rewalidacyjne-program pracy kl.3/SP

Program zajęć rewalidacyjnych z tematyką zajęć dla ucznia z niedosłuchem klasa 3/SP
Nieopublikowany Propozycja

Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

Bardzo proszę o zaktualizowanie tego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem. zależy mi na czasie gdyż mam nauczyciela który kończy staż na nauczyciela kontraktowego ostatniego sierpnia
Nieopublikowany Propozycja

plan rozwoju nauczyciela dyplomowanego logopeda

plan rozwoju nauczyciela logopedy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola

Wykorzystanie w pracy zawodowej dyrektora
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru niepublicznej pedagogicznego poradni psychologiczno pedagogicznej

Wzor do opracowania wlasnego dokumentu
Nieopublikowany Propozycja

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy według aktualnych rozwiązań prawnych oraz RODOdla nauczyciela szkoły podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

arkusz organizacyjny dla 4-letniego LO zaoczne dla dorosłych

dla potrzeb szkoły
Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo-profilaktyczny dla liceum ogólnokształcącego

Kluczowy dokument niezbędny do funkcjonowania szkoły.
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru w technikum i szkole branżowej

Rada pedagogiczna
Nieopublikowany Propozycja

Statut szkoły podstawowej specjalnej

Jakie zmiany w statucie należny wprowadzić od 1.09.2019 po wygaszeniu gimnazjum
Nieopublikowany Propozycja

wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla niepublicznej szkoły podstawowej

Dokument jest potrzebny do utworzenia sprawozdania na radę pedagogiczną z racji tego iż jestem pierwszy rok dyrektorem.
Nieopublikowany Propozycja

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej

konieczność przedstawienia readzie pedagogicznej sprawozdania z realizacji planu nadzoru
Nieopublikowany Propozycja

Statut szkoły podstawowej specjalnej

Opis zmian w statucie po wygaszeniu gimnazjum.
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Plan nadzoru dla przedszkola specjalnego z wczesnym wspomaganiem i szkoły specjalnej 2019/2020
Nieopublikowany Propozycja

Procedura postepowania z dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1

Procedura ma określić zadania i obowiązki dla pracowników przedszkola, jak również współpracę z rodzina dziecka.
Opublikowany Opublikowany

Protokół z egzaminu poprawkowego

Uprzejmie proszę o przygotowanie wzoru takiego protokołu zgodnie z aktualną podstawą prawną czyli Rozporządzeniem MEN z 3.08 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Zobacz dokumenty do propozycji Protokół z egzaminu poprawkowego
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Niepublicznych Przedszkoli

Witam jestem organem prowadzącym kilka niepublicznych przedszkoli chciała bym stworzyć z nich zespół.
Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Niepublicznych Przedszkoli
Opublikowany Opublikowany

prośba o godziny ponadwymiarowe dla dyrektoraa szkoły

Prośba do organu prowadzącego o godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
Zobacz dokumenty do propozycji prośba o godziny ponadwymiarowe dla dyrektoraa szkoły
Nieopublikowany Propozycja

komplet aktualnych wzorów dokumentów wymaganych w kontroli zarządczej szkoły

wymaganie dotyczące kontroli zarządczej
Nieopublikowany Propozycja

wzór wniosku o dopuszczenie programu nauczanie w technikum

konieczność przygotowania takiego wniosku
Nieopublikowany Propozycja

ocena dorobku zawodowego po 1 wrzesnia 2019

opinia opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
Nieopublikowany Propozycja

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły i internatu.

Z procedurami zostaną zapoznani uczniowie i rodzice. Nauczyciele muszą mieć wyznaczone obowiązki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Nieopublikowany Propozycja

Koncepcja kierowania nową 8 klasową szkołą podstawową

Jakie zmiany należałoby uwzględnić przy opracowaniu koncepcji rozwoju szkoły wymaganej na konkursie dyrektora w związku z nową strukturą szkoły podstawowej.
Nieopublikowany Propozycja

sprawozdanie lidera WDN

wzór sprawozdania
Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna w szkole dla doroslych

Projekt ewaluacji Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę. Ankiety dla nauczyciela i słuchacza w szkole dla dorosłych
Nieopublikowany Propozycja

OGRANICZENIE ETATU

Dzień dobry. Nauczycielka dyplomowana przeniesiona z gimnazjum do szkoły podstawowej wraz z uczniami gimnazjum od września 2019 roku będzie miała zmniejszenie etatu z 11/18 na 5/18. Proszę o wzór OGRANICZENIA ETATU z podstawa prawną. Pozdrawiam i dziękuję.
Nieopublikowany Propozycja

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia, wypowiedzenie z pracy oraz z art.20 KN.

Wzory dokumentów związane ze stosunkiem pracy
Nieopublikowany Propozycja

plan nadzoru pedagogicznego

plan nadzoru pedagogicznego z narzędziami dla przedszkola jednoodziałowego zatrudniającego 2 nauczycieli.
Nieopublikowany Propozycja

wzór karty oceny pracy

Proszę o wzór karty oceny pracy, który opracowany będzie w myśl nowych przepisów
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin zwolnień grupowych - likwidacja gimnazjum

dotyczy rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących
Nieopublikowany Propozycja

karta oceny pracy nauczyciela informatyki

dla nauczyciela
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum (niepubliczne)

Do obowiązującej dokumentacji szkolnej
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin wynagradzania w oparciu o najnowsze przepisy
Nieopublikowany Propozycja

IPET dla dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w przedszkolu

Do pracy z dzieckiem w przedszkolu.
Nieopublikowany Propozycja

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole nowy wzór

wypełnienie informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej z wykorzystaniem nowego druku w celu wydania rodzicom
Nieopublikowany Propozycja

raport ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 2. w przedszkolu . Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej
Nieopublikowany Propozycja

IPET

edukacja wczesnoszkolna kl. II niepełnosprwność sprzężona: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim z niepełnosprawnością ruchową, mowa dyzartryczna (dziecięce porażenie mózgowe)
Nieopublikowany Propozycja

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopnirń nauczyciela dyplomowanego

Czy mogłabym uzyskać z pozycji dyrektora przedszkola przykład opisu i analizy wymagań w § 8 pkt 3 do awansu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli?
Nieopublikowany Propozycja

Sprawozdanie dyrektora przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z ostatnich 3 lat do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanego przez niego przedszkola w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki wg rozporządzenia z 2018r.
Nieopublikowany Propozycja

Ocena pracy nauczyciela.

Czy należy dokonać zmiany regulaminu oceniania od 1 stycznia 2019? Oceniamy bez wskaźników i co 5 lat.
Nieopublikowany Propozycja

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia z listy słuchaczy

Dyrektor szkoły w drodze decyzji skreśla słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy. Proszę o wzór dokumentu ze zwróceniem uwagi na datę skreślenia w przypadku gdy uchwała klasyfikacyjna RP była np. z dnia 15 stycznia 2019 r
Nieopublikowany Propozycja

Ankieta ewaluacyjna

OGÓLNA TEMATYKA, CEL I PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne. Proszę o ankiety potrzebne do ewaluacji.
Nieopublikowany Propozycja

wzór upomnienia/nagany dla nauczyciela

dokumentacja kadrowa
Nieopublikowany Propozycja

|Jakie zmiany do Regulaminu ZFŚS od 10.01.2019 r.

sprawy kadrowo-socjalne
Nieopublikowany Propozycja

statut liceum dla dorosłych w związku z reformą

koniecznośc wprowadzenia nowych statutów do dnia 30 stycznia
Nieopublikowany Propozycja

statut liceum dla dorosłych w związku z reformą

koniecznośc wprowadzenia nowych statutów do dnia 30 stycznia
Nieopublikowany Propozycja

statut liceum dla dorosłych w związku z reformą

koniecznośc wprowadzenia nowych statutów do dnia 30 stycznia
Nieopublikowany Propozycja

statut liceum dla dorosłych w związku z reformą

koniecznośc wprowadzenia nowych statutów do dnia 30 stycznia
Nieopublikowany Propozycja

statut liceum dla dorosłych w związku z reformą

koniecznośc wprowadzenia nowych statutów do dnia 30 stycznia
Nieopublikowany Propozycja

Półroczne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

półroczne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Nieopublikowany Propozycja

karta charakterystyki produktu

karta charakterystyki produktu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin obowiązujacy od 01.06.2017r.

Nieopublikowany Propozycja

STATUT NIEPUBLICZNEGO LO DLA DOROSŁYCH 4 lata zmiana od 1.09.2019

dla potrzeb szkoły

Nieopublikowany Propozycja

Regulami przyznawania stypendium za wyniki

regulaminy

Nieopublikowany Propozycja

Wzór samooceny dyrektora szkoły

Ocena pracy dyrektora

Nieopublikowany Propozycja

Wzór samooceny dyrektora szkoły

Związany z oceną pracy.

Opublikowany Opublikowany

zgoda nauczyciela na etat łączony z aktualna podstawą prawna

n-el szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji zgoda nauczyciela na etat łączony z aktualna podstawą prawna
Nieopublikowany Propozycja

zmiana wymiaru zatrudnienia z 18 na 26 godzin

organizacja szkoły

Nieopublikowany Propozycja

zmniejszenie pensum dla nauczyciela mianowanego na jego wniosek

decyzja dyrektora

Nieopublikowany Propozycja

Wniosek

Wniosek do organu prowadzącego o zwiększenie liczby godzin z matematyki o jedną godzinę w klasie VII i VIII

Nieopublikowany Propozycja

Klauzule inform. z uwzględnieniem Rodo przy rekrutacji, zgód rodzica

Ochrona danych osobowych

Nieopublikowany Propozycja

Wskaźniki oceny pracy

Dokument z uwzględnieniem zmian z dnia 01.09.2018

Nieopublikowany Propozycja

Regulamin oceny pracy nauczyciela

Dokument z uwzględnieniem zmian od 01.09.2018

Nieopublikowany Propozycja

Wzór procedury oceny ryzyka w szkole w zakresie ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie zmian w kontekście RODO

Nieopublikowany Propozycja

RODO_Wzór upoważnienia dla pracownika, który przetwarza dane osobowe

Wzór upoważnienia dla sekretarza szkoły i wicedyrektora w kontekście RODO

Nieopublikowany Propozycja

RODO_Wzór zgody nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych w szkole

Opracowanie dokumentu zgodnie z wytycznymi RODO

Nieopublikowany Propozycja

RODO-Wzór zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia w szkole

Nowy wzór zgody rodziców kontekście wytycznych RODO

Nieopublikowany Propozycja

Procedura RODO w przedszkolu niepublicznym

W związku ze zmianami w ochronie danych osobowych potrzebna jest polityka tejze ochrony zgodnie z RODO

Nieopublikowany Propozycja

Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania zespołu szkól specjalnych

Przystąpienie do konkursu na dyrektor szkoły

Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli wg obowiązującego prawa

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

OBSERWACJA ZAJĘĆ OTWARTYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBL.

dokum. do obserw. przez dyrektora przedszkola zajęć przy udziale rodziców

Zobacz dokumenty do propozycji OBSERWACJA ZAJĘĆ OTWARTYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBL.
Opublikowany Opublikowany

obniżenie pensum nauczyciela

obniżenie pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na jego wniosek na rok szkolny 2018/2019

Zobacz dokumenty do propozycji obniżenie pensum nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

umowa przedwstępna

umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018r.

Zobacz dokumenty do propozycji umowa przedwstępna
Opublikowany Opublikowany

arkusz obserwacji w przedszkolu - umiejętności dzieci poj. matematyczna

przeprowadzenie obserwacji celem zebraniu informacjio pracy nauczyciela w celu dokonania oceny pracy

Zobacz dokumenty do propozycji arkusz obserwacji w przedszkolu - umiejętności dzieci poj. matematyczna
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin kontroli wewnętrznej dla przedszkola

na potrzeby przedszkola

Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji lekcji w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem oceniania uczniów

Proszę o umieszczenie w arkuszu zarówno elementów oceny, które wystąpią na lekcji, jak i tych, które dotyczą rozmowy po obserwacji, np. częstotliwość oceniania, zgodność z PSO, z zasadami szkolnymi ...

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji lekcji w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem oceniania uczniów
Nieopublikowany Propozycja

regulamin wycieczki szkolnej

dokument ma zawierać podstawę prawną oraz ma być przeznaczony do szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi dla dzieci od 3 do 6 - ciu lat

Opublikowany Opublikowany

Zasady dopuszczenia programów nauczania

dokumenty dyrektora szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady dopuszczenia programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

uchwała - plan WDN 2017

sprawdzenie podstawy prawnej

Zobacz dokumenty do propozycji uchwała - plan WDN 2017
Nieopublikowany Propozycja

infor. dla nauczyciela umowa: mianowanie o ograniczeniu zatrud. poniżej etatu

informacja o ograniczeniu zatrudnienia

Nieopublikowany Propozycja

dokumentacja dla szkoły niepublicznej (założenie)

dokumentacja przy zakładaniu oraz prowadzeniu szkoły niepublicznej (technikum) na prawach szkoły publicznej

Nieopublikowany Propozycja

wzór pisma na godziny ponadw, dla dyr. do organu prowdzą.

na potrzeby szkoły

Opublikowany Opublikowany

Arkusz Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

organizacja pracy ośrodka

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

wykorzystanie w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów
Opublikowany Opublikowany

Regulamin organizacyjny w zaocznym gimnazjum dla dorosłych

dla potrzeb szkoły

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin organizacyjny w zaocznym gimnazjum dla dorosłych
Nieopublikowany Propozycja

wniosek nauczyciela o urlop dla poratowania zdrowia

wykorzystanie dokumentu w celu wydania skierowania do lekarza medycyny pracy

Nieopublikowany Propozycja

Sprawozdanie dotyczące zarządzanie ryzykiem w szkole

W związku z kontrolą zarządczą proszę o przygotowanie sprawozdania dotyczącego zarządzania ryzykiem w szkole. Dziękuję za pomocv

Nieopublikowany Propozycja

program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu

pomoc psychologiczno-pedagogiczna we wszystkich aspektach rozwoju dziecka

Opublikowany Opublikowany

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla 4 l. dziecka z niedosłuchem

w ramach pomocy psychologiczno -pedagogiczna

Zobacz dokumenty do propozycji Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla 4 l. dziecka z niedosłuchem
Opublikowany Opublikowany

wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym

Dokument: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zobacz dokumenty do propozycji wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin oceny pracy nauczycieli według obowiązujących przepisów

Regulamin oceny pracy nauczycieli według obowiązujących przepisów

Nieopublikowany Propozycja

przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole z mocy prawa

chcę utworzyć przedszkole jako osoba fizyczna

Nieopublikowany Propozycja

zmniejszenie wymiaru zatrudnienia na prośbę nauczyciela

Nauczycielka na swój wniosek, chce po urlopie wychowawczym wrócić do pracy na część etatu (tylko przez następny rok szkolny) - chciałabym wyrazić jej na to zgodę. Jak mam poprawnie sporządzić pismo.

Opublikowany Opublikowany

wzór decyzji dyrektora o kontynuowaniu nauki w OHP

dokumentacja szkolna

Zobacz dokumenty do propozycji wzór decyzji dyrektora o kontynuowaniu nauki w OHP
Nieopublikowany Propozycja

raport z ewaluacji wewnętrznej

j: stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia w szkole podstawowej

Nieopublikowany Propozycja

koncepcja ewaluacji szkolnego zestawu programów nauczania

w nadzorze pedagogicznym do opracowania

Nieopublikowany Propozycja

Procedura przetwarzania danych osobowych od maja 2018 r.

Nowe regulacje, wzory dokumentów.

Nieopublikowany Propozycja

regulamin mediacji w szkole podstawowej

w związku z zapisami w statucie szkoły i wytycznymi KO

Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami
Opublikowany Opublikowany

Notatka z rozmowy z rodzicem

Bardzo proszę o wzór notatki z rozmowy przeprowadzanej z rodzicem a dyrektorem, przy swiadkach

Zobacz dokumenty do propozycji Notatka z rozmowy z rodzicem
Nieopublikowany Propozycja

Raport z ewaluacji wewnetrznej

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno=pedagogicznej udzielanej przez szkołę.

Opublikowany Opublikowany

statut dla zaocznego Liceum dla dorosłych

Proszę o opracowanie statutu dla szkoły niepublicznej tj Liceum dla Dorosłych stan prawny na 1 września 2017

Zobacz dokumenty do propozycji statut dla zaocznego Liceum dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Dokument dla nadzoru pedagogicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych na dzień 01.01.2018

Sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych na dzień 01.01.2018
Nieopublikowany Propozycja

uchwała klasyfikacyjna i podstawa prawna szkoła podstawowa i gimnazjum 2017/2018

uchwała klasyfikacyjna rady pedagogicznej

Opublikowany Opublikowany

Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

odpowiedź na podanie rodziców o organizację nauczania indywidualnego, informacja dla wychowawcy i dla nauczycieli

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia
Nieopublikowany Propozycja

regulamin przydzielania pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej,

przedszkole-z aktualna podstawą prawną

Nieopublikowany Propozycja

Wniosek o skrócenie stażu zawodowego nauczyciela w okresie mianowania

Wniosek,który nalezy złożyć przy rozpoczeciu stażu na mianowanie , gdy nauczyciel odbył odpowedni staż zawodowy do skrócenia ścieżki stażowej.

Nieopublikowany Propozycja

Uchwała RP LO w sprawie klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2017/2018

Proszę o podanie podstawy prawnej

Nieopublikowany Propozycja

Zarzadzenie dyrektora przedszkola w sprawie stawki żywieniowej od 02.02.20188

zmiana stawki żywieniowej w przedszkolu

Nieopublikowany Propozycja

dodatek mieszkaniowy

Proszę podąć gdzie na portalu są informacje dotyczące zmian w dodatkach mieszkaniowych dla nauczycieli. Wzór dokumentu likwidacji dodatku.

Opublikowany Opublikowany

Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018

Bardzo proszę o zamieszczenie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego zmiany w roku szkolnym 2017/2018

Zobacz dokumenty do propozycji Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018

Bardzo proszę o zamieszczenie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego zmiany w roku szkolnym 2017/2018

Zobacz dokumenty do propozycji Nadzór pedagogiczny Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2017/2018
Nieopublikowany Propozycja

Procedura -dziennik elektroniczny

Procedura postępowania w przypadku "włamania" się ucznia do dziennika elektronicznego

Nieopublikowany Propozycja

regulamin rady pedagogicznej

Regulamin RP wg obowiązujących przepisów prawnych

Opublikowany Opublikowany

NADZOR PEDAGOGICZNY NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOL- PEDAG

brak takiej publikacji

Zobacz dokumenty do propozycji NADZOR PEDAGOGICZNY NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOL- PEDAG
Opublikowany Opublikowany

Statut gimnazjum

Bardzo proszę o aktualny wzór statutu gimnazjum/podstawa prawna,zmiany dotyczące poszczególnych obszarów/

Zobacz dokumenty do propozycji Statut gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

zakres obowiązków trenera środowiskowego

Bardzo proszę o opracowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla trenera środowiskowego (pracownika na boisku orliku)

Zobacz dokumenty do propozycji zakres obowiązków trenera środowiskowego
Opublikowany Opublikowany

statut gimnazjum-wzór

Bardzo proszę o zamieszczenie przykładowego statutu gimnazjum uwzględniającego zmiany w roku szkolnym 2017/2018

Zobacz dokumenty do propozycji statut gimnazjum-wzór
Opublikowany Opublikowany

zakres obowiązków koordynatora zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej

zakres obowiązków dla pracownika

Zobacz dokumenty do propozycji zakres obowiązków koordynatora zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

podstawy prawne dotyczące "Wykazu zbiorów osobowych".

Zobacz dokumenty do propozycji DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
Opublikowany Opublikowany

arkusz monitorowania - język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna

monitorowanie podstawy programowej

Zobacz dokumenty do propozycji arkusz monitorowania - język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna
Opublikowany Opublikowany

uchwała

Proszę o wydrukowanie podstawy prawnej uchwały Rady Rady Pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji rocznej Pedagogicznej2016/2017roku

Zobacz dokumenty do propozycji uchwała
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla nauczycieli o realizacji podstawy programowej

Ankieta dla nauczycieli

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla nauczycieli o realizacji podstawy programowej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla rodziców dotycząca informacji o realizacji podstawy programowej

Ankieta dla rodziców

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla rodziców dotycząca informacji o realizacji podstawy programowej
Opublikowany Opublikowany

wzór pisma o zawieszenie n-la w obowiązkach

Nauczyciel dostał skierowanie na badania lekarskie okresowe do lekarza medycyny pracy, które kończyły się 21 listopada 2017. Nauczyciel 22 listopada oświadczył, że jeszcze nie był u lekarza dyrektor musi zawiesić takiego nauczyciela w obowiązkach proszę o wzór dokumentu.

Zobacz dokumenty do propozycji wzór pisma o zawieszenie n-la w obowiązkach
Opublikowany Opublikowany

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole podstawowej - do stosowania przy zatrudnianiu pracowników na przedmiotowe stanowiska.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Nieopublikowany Propozycja

Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia na terenie szkoły

Procedura postępowania

Nieopublikowany Propozycja

IPET dla dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Pierwszy raz mam u siebie w przedszkolu niepublicznym dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Bardzo proszę o przykładowy arkusz, jak powinien wyglądać IPET dla takiego dziecka.

Nieopublikowany Propozycja

zarządzenia dyrektora szkoły

Zagadnienia,które powinny być ogłoszone jako zarządzenia dyrektora szkoły-przykładowe wzory

Nieopublikowany Propozycja

uchwała statut szkoły

uchwały do nowego statutu szkoły

Nieopublikowany Propozycja

statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi

wzór zgodny z prawem na dzień 30.11.2017

Nieopublikowany Propozycja

statut zespołu szkolno- przedszkolnego

statut dopasowany do aktualnego prawa oświatowego

Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły,

Chciałabym sprawdzić poprawność dokumentu opracowanego przez zespół ewaluacyjny w mojej placówce czyli Ośrodku Rewalidacyjno-wychowawczym,

Nieopublikowany Propozycja

zobowiązanie osoby fizycznej

zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego do przestrzegania przepisów określonych w art. 13 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - prawo oświatowe ( dz.u. z 2017r. poz 59 ze zm)

Nieopublikowany Propozycja

IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w gimnazjum

wykorzystanie w pracy z dzieckiem, do kontroli dokumentacji przez dyr.

Nieopublikowany Propozycja

statut zespołu szkolno-przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi

Wykorzystanie przy tworzeniu swojego statutu

Nieopublikowany Propozycja

Procedura oceny i kryteriów pracy nauczyciela w/g nowych przepisów

Dokumentacja przedszkolna.

Nieopublikowany Propozycja

procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu według nowego rozporządzenia.

Nieopublikowany Propozycja

plan nadzoru peda. dla jednoodziałowego przedsz. z 1 nauczycielem i dyrektorem

plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu jednoodziałowym zatrudniającym 1 nauczyciela i dyrektora z narzędziami do ewaluacji zagadnienia ,,Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji"

Nieopublikowany Propozycja

Rozdział statutu szkoły podstawowej dot. klas integracyjnych.

Informacje dotyczące klas integracyjnych, które muszą znaleźć się w Statucie SP.

Nieopublikowany Propozycja

regulamin rady pedagogicznej

regulamin rady pedagogicznej na podstawie obowiązujących przepisów

Opublikowany Opublikowany

konkurs na dyrektora szkoły

Witam, w roku 2018 przystępuję do konkursu na dyrektora szkoły, man prośbę o pomoc w opracowaniu koncepcji pracy na kolejną kadencję biorąc pod uwagę wdrażaną reformę oświaty.

Zobacz dokumenty do propozycji konkurs na dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

dokumentacja psychol-pedagog dla ucz G i LO z oddziałami integracyjnymi (wzory)

uzupełnienie dokumentacji w szkole

Zobacz dokumenty do propozycji dokumentacja psychol-pedagog dla ucz G i LO z oddziałami integracyjnymi (wzory)
Nieopublikowany Propozycja

wzór uchwały rady ped. przyjmującej nowy statut

Uchwała rady ped.

Nieopublikowany Propozycja

IPET uczeń kl 2 gim ogólnodostępne niepełnosprawność int. stopień umiarkowanym

Ipet uczeń w stopniu umiarkowanym

Nieopublikowany Propozycja

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia

Z matematyki i języka angielskiego. Po analizie wyników maturalnych (wzór).

Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną

Małego przedszkola -oddział "0" i oddział mieszany.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną
Nieopublikowany Propozycja

Zakres obowiązków wychowawcy klasy

Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że w statucie należy umieścić zadania wychowawcy klasy. Chciałabym wprowadzić ten dokument do podpisywania przez nauczycieli, aby wyeliminować rozbieżności zadań np. między wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem.

Opublikowany Opublikowany

statut osrodka rewalidacyjno-wychowawczego

modyfikacja istniejacego ststuty zgodnie z przepisami

Zobacz dokumenty do propozycji statut osrodka rewalidacyjno-wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno -wychowawczy osrodka rewalidacyjno- wychowawczego

modyfikacja istniejacych programow

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno -wychowawczy osrodka rewalidacyjno- wychowawczego
Nieopublikowany Propozycja

Zakres obowiązków pomocy nauczyciela.

W klasie 4 SP dyrektor zatrudnia pomoc nauczyciela ze względu na ucznia ze zdiagnozowanym atyzmem dziecięcym. Proszę o pomoc w przygotowaniu zakresu obowiązków dla tej osoby.Chęć pracy na w/w stanowisku wyraził nauczycie logopeda zatrudniony w tej szkole na 3/22.

Opublikowany Opublikowany

Procedura funkcjonowania świetlicy dla uczniów Sp i oddziałów gim

W zespole szkół od tego roku funkcjonuje świetlica dla uczniów klas I SP i jednocześnie dla oddziałów gimnazjalnych. Jak powinna wyglądać procedura funkcjonowania takiej świetlicy?

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura funkcjonowania świetlicy dla uczniów Sp i oddziałów gim
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wolontariatu

Dla szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wolontariatu
Nieopublikowany Propozycja

WSO w statucie ośmioletniej szkoły podstawowej

Jakie nowe zapisy należy umieścić w WSO?

Opublikowany Opublikowany

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki i czytelni - szkoła podstawowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin biblioteki
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy

Plan pracy dla ucznia obcokrajowca kl.VII

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018

Plan nadzoru dla zaocznego liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

Dokumentacja psych-pedag w szkole dla dorosłych (SP, G, LO, policealne)

Wykorzystanie wzorów przez dyrektora szkoły policealnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Dokumentacja psych-pedag w szkole dla dorosłych (SP, G, LO, policealne)
Opublikowany Opublikowany

Raport z nadzoru pedagogicznego

Działania szkoły związane z edukacją włączająca uczniów niepełnosprawnych - podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Program wychowawczy

Proszę o umieszczenie wzoru programu wychowawczego dla kl 6 w roku szkolnym 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Program wychowawczy
Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontroli sali przedszkolnej

Dla przedszkola niepublicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontroli sali przedszkolnej
Nieopublikowany Propozycja

Procedury monitorowania podstawy programowej w przedszkolu

Procedury monitorowania podstawy programowej w przedszkolu.

Nieopublikowany Propozycja

Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII

Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII.

Opublikowany Opublikowany

Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII

Opis procedury monitorowania nowej podstawy programowej, wzór zarządzenia dyrektora oraz przykładowe arkusze dla nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze monitorowania nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII
Opublikowany Opublikowany

Program edukacyjno-terapeutyczny

Dla wychowanka ORW posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawnosć sprzężona( w tym intelektualna w stopniu umiarkowamym, ruchowa i niedosłuch) - I ETAP EDUKACYJNY.

Zobacz dokumenty do propozycji Program edukacyjno-terapeutyczny
Opublikowany Opublikowany

IPET MOS

IPET dla wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET MOS
Nieopublikowany Propozycja

Program indywidualny dla ucznia

Program indywidualny dla ucznia powracającego z zagranicy do szkoły dla przedmiotu geografia.

Opublikowany Opublikowany

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu wychowawczego klas IV szkoły podstawowej

Dokument wewnętrzny.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu wychowawczego klas IV szkoły podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy zespołu humanistycznego w szkole podstawowej

Dokumentacja wewnętrzna.

Nieopublikowany Propozycja

Koncepcja i raport z ewaluacji wewnętrznej

Przedmiot ewaluacji: szkolny zestaw programów nauczania. Zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Nieopublikowany Propozycja

Plan profilaktyczno wychowawczy szkoły

Wsparcie w pracy

Opublikowany Opublikowany

IPET dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu

CO powinien zawierać IPET w świetle najnowszych przepisów przepisów prawa oświatowego

Zobacz dokumenty do propozycji IPET dla dziecka z Zespołem Aspergera w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy p-p

Do użytku wewnętrzneg. Dokument dla szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan wspomagania przez dyrektora realizacji zadań z zakresu pomocy p-p
Nieopublikowany Propozycja

Ipet po zmianach 2017/2018

dostosowanie potrzeb edukacyjnych

Opublikowany Opublikowany

Obserwacja dzieci przedszkolnych jęz. ang.

Obserwacja półroczna i roczna dla dochodzącego nauczyciela z jęz. ang.

Zobacz dokumenty do propozycji Obserwacja dzieci przedszkolnych jęz. ang.
Opublikowany Opublikowany

Arkusz monitorowania

Monitorowanie bezpieczeństwa uczniów w sieci. Działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz monitorowania
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji lekcji

Dotyczy oceny stopnia znajomości przez nauczyciela nowej podstawy programowej oraz stosowania przez niego zalecanych warunków na lekcji : matematyki,przyrody, fizyki, biologii, informatyki

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji lekcji
Opublikowany Opublikowany

Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej

Utworzenie nowej placowki.

Zobacz dokumenty do propozycji Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej
Nieopublikowany Propozycja

Statut niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej

Dokument wg nowych przepisow oswiatowych.

Nieopublikowany Propozycja

teczka akt osobowych nauczyciela

co powinna zawierać teczka akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wzory dokumentów, które powinny znaleźć się w teczce

Nieopublikowany Propozycja

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkole

Użytek własny przedszkola.

Nieopublikowany Propozycja

Program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia klasy i słabowidzącego

Dla potrzeb szkoły

Nieopublikowany Propozycja

PLAN DOSKONALENIA NUACZYCIELI

DOKUMENT DLA PRZEDSZKOLA I OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo - profilaktyczny dla Liceum

Dokument przeznaczony do Liceum.

Nieopublikowany Propozycja

wzór karty oceny pracy nauczyciela 2017

celem dokonania oceny pracy nauczyciela

Nieopublikowany Propozycja

Szkolna procedura wprowadzenia innowacji.

Od 1 września 2017 r. zniesiono wymóg zgłaszania innowacji w KO.W nowym prawie oświatowym działalność innowacyjna powinna być podstawą pracy każdego nauczyciela.Jak powinna przebiegać procedura wprowadzenia innowacji w szkole. Jaka bedzie rola dyrektora w tym procesie?

Nieopublikowany Propozycja

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego logopedy

Dokument przeznaczony do podniesienia kwalifikacji nauczyciel

Opublikowany Opublikowany

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedag.

Do wykorzystania w pracy przedszkola.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedag.
Nieopublikowany Propozycja

Wzór pisma o zatrudnienie asystenta

Wzór pisma do Wydziału Edukacji o zatrudnienie asystenta w związku z dużą liczbą uczniów w klasie pierwszej (liczba przekracza 25, zapisanych jest 27)

Nieopublikowany Propozycja

Monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem jakościowym

realizacja podstawy programowej w kl 1, 4,7 - do użytku wewnętrznego.

Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej poradni.

Obszar ewaluacji: zgodność z prawem pracy zespołu orzekającego.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej poradni.
Nieopublikowany Propozycja

Wzorcowy statut

8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018 technikum

Szkoła ponadgimnazjalna-technikum

Nieopublikowany Propozycja

Ramowy plan dnia

Proszę o przykładowy plan dnia dla każdego oddziału zerówki. Pierwszy oddział to 5-6 latki, a drugi to 5 latki. Oddziały pracują na dwie zmiany. Jeden ma ranne zajęcia, a drugi popołudniowe. Przedszkole pracuje od 5.45 do 18.

Nieopublikowany Propozycja

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Uwzględniający zmiany przepisów.

Nieopublikowany Propozycja

Statut Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Szkoła podstawowa powstała z gimnazjum, znajdują się w niej oddziały sportowe.

Nieopublikowany Propozycja

Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Do rozpoczęcia stażu.

Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo - profilaktyczny dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Do pracy w roku szkolnym 2017 2018.

Nieopublikowany Propozycja

IPET uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym w gimnazjum ogólnodostępnym

Ipet wg przepisów po 1 września 2017.

Nieopublikowany Propozycja

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa

IPET wg wymogów prawnych po 1 września 2017.

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego dla zespołu szkół: LO, ZSZ, SPS

Dla potrzeb dyrektora.

Nieopublikowany Propozycja

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej specjalnej na rok szkolny 2017/2018

Do użytku w szkole podstawowej specjalnej.

Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna - diagnoza kompetencji

Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności/ harmonogram, ankiety, pytania kluczowe itp./

Nieopublikowany Propozycja

Proszę o listę dokumentów psych. i pedag. SOSW z opisem co powinny zawierać?

Dokumenty prowadzone przez specjalistów psychologa i pedagoga prowadzone w ramach ich obowiązków i udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

Nieopublikowany Propozycja

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i ipet

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia kl. I szkoły podstawowej z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z dziecięcego porażenia mózgoweg postać pozapiramidowa, z mową dyzartryczną i ipet la tego dziecka zgodnie z rozporządzeniem MEN z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1578.

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego

Proszę o przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą KKZ, LO, Szkoła Policealna. Wszystkie te szkoły są dla dorosłych.

Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy wychowawczej

Plan wychowawczy dla klasy VII i IIIg.

Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo profil. kl.IV SP g. wychowawcze

Cele i tematyka zgodna z nowymi przepisami prawa.

Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy zespołu szkół na 2017/2018

Proszę o opracowanie planu pracy dla zespołu szkól (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) na rok szkolny 2017/2018.

Nieopublikowany Propozycja

Statut zespołu szkół po 1 września 2017

Prosze o opracowanie stutu dla Zespołu szkół w skład którego wchodzą Przedszkole, Szkoła podstawowa i filia szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum (wygaszane) oczywiście wszystko po 1 września 2017.

Nieopublikowany Propozycja

Wzór koncepcji pracy szkoły podstawowej

Realizacja w placówce zadań zgodnych z przepisami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego.

Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna - Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Proszę o przygotowanie materiałów do zagadnienia z ewaluacji wew.-Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – diagnoza na potrzeby ewaluacji ”System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"/harmonogram,pytania kluczowe,ankiety,itp.

Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo - profilaktyczny dla liceum ogólnokształcącego

Proszę o napisanie takiego programu.

Nieopublikowany Propozycja

Program wychowawczo-profilaktyczny dla gimnazjum

Dokumentacja szkolna.

Nieopublikowany Propozycja

Wzór planu pracy przedszkola na rok 2017/2018

Dokumentacja przedszkola.

Nieopublikowany Propozycja

Zgoda dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela w innej placówce

Zgoda dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczy.

Nieopublikowany Propozycja

Uchwały Rady Pedagogicznej z podstawą prawną obowiązującą w 2017 r.

Podstawa prawna do uchwał.

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego

Brakuje planów, które bezpośrednio dotyczył by szkół w zakładzie poprawczym i schroniska dla nieletnich. Większość naszych szkół to szkoły gimnazjalne i szkoły zawodowe.

Nieopublikowany Propozycja

Ipet- uczeń z niedosłuchem

Ipet-u dla ucznia I klasy SP w/g mowych podstaw prawnych

Nieopublikowany Propozycja

Ipet- uczeń z niedosłychem

Ipet-u dla ucznia I klasy SP w/g nowych podstaw prawnych.

Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/18

Dokumenty szkolne.

Opublikowany Opublikowany

Dokument - powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły w dniu 1 września 2017 r.

Sprawy kadrowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Dokument - powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły w dniu 1 września 2017 r.
Opublikowany Opublikowany

Statut zespołu szkół-przedszkola i szkoły podst. 8 let. z klasami gimnazjalnymi

Wzór do wykorzystania.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut zespołu szkół-przedszkola i szkoły podst. 8 let. z klasami gimnazjalnymi
Nieopublikowany Propozycja

Procedura nadania imienia Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu

Planujemy ją wdrożyć od września.

Nieopublikowany Propozycja

Koncepcja pracy Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na najbliższe lata

Dotychczasowa koncepcja jest przestarzała.

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Będzie potrzebny do zweryfikowania planu nadzoru dyrektora Ośrodka

Nieopublikowany Propozycja

Statut niepublicznego przedszkola integracyjnego

Dokument niezbędny do prowadzenia placówki.

Opublikowany Opublikowany

Ipet

Ipet dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia kl. I ( I etap edukacyjny).

Zobacz dokumenty do propozycji Ipet
Opublikowany Opublikowany

Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii

Program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii, w struktórach którego funkcjonuje szkoła podstawowa kl. VII oraz wygaszane gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru

Dla szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.

Opublikowany Opublikowany

Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym prowadzonym przez Gminę.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla LO

Prawidłowo opracowany plan pracy dydaktyczno-wychowawczy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla LO
Opublikowany Opublikowany

Negatywna opinia KO w sprawie arkusza organizacji.

KO negatywnie opiniuje arkusz organizacji szkoły. Jakie pismo i do kogo kieruje dyrektor szkoły?

Zobacz dokumenty do propozycji Negatywna opinia KO w sprawie arkusza organizacji.
Nieopublikowany Propozycja

Wzór zatrudnienia nauczyciela przez mianowanie

Dokumentacja kadrowa.

Nieopublikowany Propozycja

Regulaminu wynagradzania w szkole niepublicznej

Proszę o wzór Regulaminu wynagradzania w podstawowej szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

Opublikowany Opublikowany

Kompetencje rady rodziców od 01 wrzesnia 2017 r.

Prawidłowe funkcjonowanie organów szkolnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Kompetencje rady rodziców od 01 wrzesnia 2017 r.
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno - wychowawczy dla szkoły podstawowej

Dokumentacja szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno - wychowawczy dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego z oddziałami specjalnymi

Pomoc w uwzględnieniu w statucie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących grup specjalnych oraz ogólnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego z oddziałami specjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy dla SOSW

Pracownicy w 24 godzinnym systemie pracy z dyżurami w sobotę i niedziele.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy dla SOSW
Opublikowany Opublikowany

Statut SOSW

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut SOSW
Opublikowany Opublikowany

Ocena poziomu bezpieczeństwa w Internacie

Internat sosw szkoła podstawowa i gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Ocena poziomu bezpieczeństwa w Internacie
Opublikowany Opublikowany

Program profilaktyczno-wychowawczy dla internatu SOSW

Szkoła podstawowa i gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Program profilaktyczno-wychowawczy dla internatu SOSW
Nieopublikowany Propozycja

Plan pracy WDN 2017/18

Zadania do realizacji w br roku szkolnym.

Nieopublikowany Propozycja

Plan nadzoru pedagogicznego2017/18 dla specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego

Nadzór pedagogiczny.

Opublikowany Opublikowany

Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego

Wzór Uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyczno-wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela na dodatkowe zatrudnienie

Na potrzeby szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela na dodatkowe zatrudnienie
Nieopublikowany Propozycja

Plan rozwoju zawodowego

PRZ -nauczyciel ubiegający się o awans nauczyciela dyplomowanego - specjalność geografia i przyroda.

Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy

Zatrudnienie.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy
Opublikowany Opublikowany

Wzór sprawozdanie z pracy zespołu bloku matematyczno-przyrodniczego

Opis zadań - działań zespołu po zakończeniu roku szkolnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór sprawozdanie z pracy zespołu bloku matematyczno-przyrodniczego
Opublikowany Opublikowany

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciel wychowania fizycznego - ubiega się o stopień dyplomowany.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan rozwoju zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków zastępcy dyrektora

Od września będę dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi będę miała 2 zastępców proszę o wzór podziału obowiązków.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków zastępcy dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin uwzględniający organizację klasy wyjazdów dla uczniów I-VIII

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardzo proszę o udostępnienie wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Opublikowany Opublikowany

Wzór zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela

Pismo z określeniem podstawowego miejsca pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zgody dyrektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Protokół kontroli przedszkola i placu zabaw

Proszę o przykładowy protokół kontroli stanu technicznego budynku przedszkola i placu zabaw który raz w roku powinien zrobić dyrektor.

Zobacz dokumenty do propozycji Protokół kontroli przedszkola i placu zabaw
Opublikowany Opublikowany

Uchwała w sprawie zestawu podręczników i uchwała w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała w sprawie zestawu podręczników i uchwała w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy na wykonanie przeglądu okresowego oświetlenia i pomiarów itd.

Sporządzenie umowy.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy na wykonanie przeglądu okresowego oświetlenia i pomiarów itd.
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowa na wykonanie usług kominiarskich - okresowej kontroli stanu techn.

Sporządzenie umowy na wykonanie w/w usług.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowa na wykonanie usług kominiarskich - okresowej kontroli stanu techn.
Nieopublikowany Propozycja

Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Statut dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Nieopublikowany Propozycja

Aneks do planu rozwoju zawodowego dla dyrektora

Bardzo mało jest informacji tego typu, dyrektorzxy którzy są w tej sytuacji czują się zagubieni ponieważ dostają sprzeczne informacje.

Opublikowany Opublikowany

Awans zawodowy - przerwanie stażu

Chciałam poprosić o wzór pisma do nauczyciela, który w związku z nieobecnością w pracy (zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński/rodzicielski - nieobecność ponad 1,5 roku) przerwał swój staż na nauczyciela mianowanego i będzie go musiał raz jeszcze rozpocząć od 01.09.2017 r.

Zobacz dokumenty do propozycji Awans zawodowy - przerwanie stażu
Nieopublikowany Propozycja

Statut Szkoły Podstawowej dla dorosłych

Od pierwszego września po zmianach mają funkcjonować Szkoły podstawowe dla dorosłych, w związku z tym proszę o opracowanie przykładowego statutu dla takiego typu szkoły.

Nieopublikowany Propozycja

Regulamin komisji skontrowej

Do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w szkole.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej

Dokument do kadr.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

Dokumenty szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Dokumenty szkolne.

Nieopublikowany Propozycja

Dokumenty zatwierdzające szkolny zestaw programów nauczania

Dokumenty szkolne.

Opublikowany Opublikowany

Statut Ośmioletniej NSP z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Dokument regulujący pracę szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Ośmioletniej NSP z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Informacja do GOPS w sprawie częstych nieobecności ucznia na zajęciach

W szkole mamy rodzinę która znajduje się pod opieką GOPS. Obecnie jedno z dzieci tej rodziny bardzo niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny. Już realizujemy procedury szkolne, ale uważam że GOPS powinien wiedzieć o tym. Proszę o pomoc.

Zobacz dokumenty do propozycji Informacja do GOPS w sprawie częstych nieobecności ucznia na zajęciach
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu wymaganie 3

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymaganie nr 3.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu wymaganie 3
Opublikowany Opublikowany

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin komisji skontrowej

Przeprowadzenie skontrum w bibliotece szkolnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin komisji skontrowej
Opublikowany Opublikowany

Zmiana stanowiska dla nauczyciela mianowanego

Przeniesienie nauczyciela mianowanego na inne stanowisko w tej samej szkole. Z uwzględnieniem nowych przepisów.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana stanowiska dla nauczyciela mianowanego
Nieopublikowany Propozycja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Interpretacja prawna.

Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna przedszkole niepubliczne

Proszę o przygotowanie ewaluacji wewnętrznej dla niepublicznego przedszkola wraz z narzędziami do jej przeprowadzenia.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna przedszkole niepubliczne
Nieopublikowany Propozycja

Wypowiedzenie nauczycielowi

Jak sformułować wypowiedzenie nauczycielowi, który nie dostał zgody dyrektora szkoły na dodatkowe zatrudnienie w naszej szkole. Nauczyciel zatrudniony jest na 1/2 etatu na czas nieokreślony.

Opublikowany Opublikowany

IPET dla dziecka z autyzmem w przedszkolu z koniecznością dostosowania podstawy

W celu skonstruowania Ipetu dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w naszym przedszkolu.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET dla dziecka z autyzmem w przedszkolu z koniecznością dostosowania podstawy
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela zatrud. na podst. mianowania o rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z właściwymi artykułami KN w celu otrzymania emerytury na starych zasadach.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela zatrud. na podst. mianowania o rozwiązanie stosunku pracy
Nieopublikowany Propozycja

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową informacja dla nauczyciela

W związku z przeistoczeniem się gimnazjum w szkołę podstawową. Proszę o wzór pisma, które powinno się przekazać nauczycielowi do dnia 15 maja.

Opublikowany Opublikowany

Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

Audyt wewnętrzny.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych
Opublikowany Opublikowany

Oświadczenie pracownika o odpowiedzialności materialnej za zbiory biblioteczne

Uzupełnienie dok. kadrowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Oświadczenie pracownika o odpowiedzialności materialnej za zbiory biblioteczne
Nieopublikowany Propozycja

Zakres czynności nauczyciela biblioteki szkolnej

Uzupenienie dok. kadrowej.

Nieopublikowany Propozycja

Statut szkoły dla dorosłych, L O, szkoła policealna,KKZ .

Proszę o wzór statutu do wyżej wymienionej placówki publicznej po zmianach jakie mają nastąpić od września 2017 roku.

Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny niepublicznej szkoły branżowej I stopnia

Wzór- analiza.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny niepublicznej szkoły branżowej I stopnia
Nieopublikowany Propozycja

Wzór pisma dla nauczycieli gimnazjum

Pisemna informacja do wszystkich nauczycieli o zmianie pracodawcy. (do dnia 15 maja) w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej

Nieopublikowany Propozycja

Statut niepublicznego przedszkola

W związku z potrzebą dostosowania statutów do nowego prawa oświatowego.

Opublikowany Opublikowany

Wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie podrecznika do użytku szkolnego

Dla nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie podrecznika do użytku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Statut zespołu szkolno-przedszkolnego

Statut dostosowany do nowych przepisów prawa.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut zespołu szkolno-przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi

Arkusz na rok szk. 2017/2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi
Opublikowany Opublikowany

Statut 8-letniej SP z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Statut związany ze zmianami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut 8-letniej SP z oddziałami przysposabiającymi do pracy
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Opublikowany Opublikowany

Zmian wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela

Zmiana wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmian wysokości wynagrodzenia dla nauczyciela
Nieopublikowany Propozycja

Arkusz organizacji pracy przedszkola 2017/2018

Poproszę o wzór arkusza organizacji przedszkola zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 r.

Opublikowany Opublikowany

Pismo do związków w sprawie zaopiniowania Arkusza 2017/2018

Bardzo proszę o zredagowanie pisma do związków zawodowych w sprawie zaopiniowania Arkusza organizacyjnego 2017/2018 zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo do związków w sprawie zaopiniowania Arkusza 2017/2018
Opublikowany Opublikowany

Pismo Dyrektora Szkoły do Związków Zawodowych

Proszę o wzór pisma dyrektora szkoły o zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły przez związki zawodowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo Dyrektora Szkoły do Związków Zawodowych
Opublikowany Opublikowany

Pismo infor. nauczy. o zmianach - art. 225 ust. 1

Art.225 ust.3. Informacja dla nauczyciela do 15.05. 2017 i 2018.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo infor. nauczy. o zmianach - art. 225 ust. 1
Opublikowany Opublikowany

Procedura monitorowania podstawy programowej od 1 września 2017r.

Przedszkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura monitorowania podstawy programowej od 1 września 2017r.
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do kl.I/SP z załącznikami.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodny z MEN

Wzór regulaminu rekrutacji.

Nieopublikowany Propozycja

Procedury utworzenia klasy sportowej

Przymierzamy sie utworzyć klasę sportową.

Nieopublikowany Propozycja

Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

W Naszej szkole (wygaszane gimnazjum samodzielne) od 1 września br. ma powstać szkoła podstawowa z klasami I, IV i VII oraz klasy drugie i trzecie gimnazjum. Proszę o propozycję arkusza lub arkuszy organizacyjnych.

Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola publicznego od 1 września 2017r.

Statut przedszkola publicznego zmiany w prawie oświatowym.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola publicznego od 1 września 2017r.
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza z zakresie wyżywienia w przedszkolu

Po kontroli wewnętrznej nakazano wprowadzenie mechanizmów mających na celu prawidłową ewidencję środków wyżywienia.

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza z zakresie wyżywienia w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Wzór karty zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok 2017/18

Dokumentacja przedszkola.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór karty zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok 2017/18
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin rekrutacji do przedszkola na 2017 rok

Dokumentacja dla przedszkola.

Nieopublikowany Propozycja

Arkusz organizacji pracy szkoły

Przykładowy arkusz organizacyjny szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, z uwzględnieniem klas łączonych.

Opublikowany Opublikowany

Opinia związków zawodowych

Wzór opinii pozytywnej i negatywnej związków zawodowych do arkusza organizacji pracy szkoły 2017/18.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia związków zawodowych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin ZFŚS w szkole

Na potrzeby pracownicze.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin ZFŚS w szkole
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły branżowej I stopnia z klasą 2. i 3. ZSZ

Statut szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły branżowej I stopnia z klasą 2. i 3. ZSZ
Opublikowany Opublikowany

Pismo do sponsora

Prośba o zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych. Pomoce urozmaicą i poszerzą ofertę przedszkola, a zajęcia będą przyjemne i atrakcyjne dla dzieci.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo do sponsora
Opublikowany Opublikowany

Karta obserwacji sześciolatka

Obserwacja dziecka.

Zobacz dokumenty do propozycji Karta obserwacji sześciolatka
Opublikowany Opublikowany

Statut niepublicznej ośmioklasowej szkoły podst. z oddziałami przedszkolnymi

Dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut niepublicznej ośmioklasowej szkoły podst. z oddziałami przedszkolnymi
Nieopublikowany Propozycja

Statut dla szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

Dokumentacja szkolna.

Opublikowany Opublikowany

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela za I półrocze

Analiza realizacji obszarów podstawy programowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela za I półrocze
Opublikowany Opublikowany

Wzór sprawozdania z pracy zespołu np. humanistycznego, EW, mat.-przyr.

Przedstawienie pracy zespołu danego bloku w I semestrze na koniec roku.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór sprawozdania z pracy zespołu np. humanistycznego, EW, mat.-przyr.
Opublikowany Opublikowany

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

Do zapoznania się przez pracowników.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura przeciwdziałania mobbingowi
Opublikowany Opublikowany

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucz. kl. III z autyzmem dziecięcym

Jakie treści powinien zawierać taki dokument? Czy treści programowe z wszystkich edukacji powinny być dostosowane do możliwości dziecka? Czy zasady oceniania dziecka też należy wpisać w ten dokument? Jakie jeszcze inne zalecenia zapisać w tym dokumencie?

Zobacz dokumenty do propozycji Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucz. kl. III z autyzmem dziecięcym
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

Szczególnie w zakresie podejmowania uchwał wydawania opinii i wnioskowania.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Dokumentacja dla bursy wg ustawy z 10 VI 2016 r.o dział. antyterr.

Dokument na potrzeby placówki a organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Dokumentacja dla bursy wg ustawy z 10 VI 2016 r.o dział. antyterr.
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w razie ataku agresji dz. upośledzonych

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w razie ataku agresji dz. upośledzonych
Nieopublikowany Propozycja

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

Dokument byłby dla mnie wzorem do pisania kolejnych sprawozdań z nadzoru.

Nieopublikowany Propozycja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU szkoły na lata 2017-2020

Potrzeby szkoły. W/W powinien uwzględniać proponowane zmiany w oświacie od 1 września.

Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontrolny - ocena pracy dyrektora szkoły

Służyć ma do napisania samooceny pracy. Arkusz powinien być zgodny z wymaganiami jakie stawia się w rozporządzeniu o ocenie pracy z 15 grudnia 2016 r. a obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. Ma być pomocny w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontrolny - ocena pracy dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej osmioklasowej stowarzyszeniowej

Statut celem złożenia w Samorządze do końca czerwca.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej osmioklasowej stowarzyszeniowej
Nieopublikowany Propozycja

Statut szkoły podstawowej

Statut szkoły ośmioklasowej stowarzyszeniowej w oparciu o nowe przepisy, zgodnie z którymi należy go złożyć do końca czerwca w Gminie.

Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt

Prosimy o przykładową instrukcję kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt dostosowanym do warunków szkoły podstawowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna razem z jednolitym rzeczowym wykazem akt
Opublikowany Opublikowany

Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

Uczen klasy II SP przejawia zachowania agresywne. Wstępna diagnoza: Dziecko niedostosowane społecznie. Proszę o pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedury postępowania z takim dzieckiem dla wszystkich pracowników szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję
Opublikowany Opublikowany

Raport - ewaluacja wewntrzna

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej - Warunki i organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport - ewaluacja wewntrzna
Nieopublikowany Propozycja

Odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi

Nauczyciel rozwiązał ze mną stosunek pracy, dostał świadectwo, dwa dni później złożył wniosek o urlop bezpłatny

Opublikowany Opublikowany

Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych
Opublikowany Opublikowany

Akt założycielski dla szkoły podstawowej ośmioklasowej-przekształcenie

Prosiłabym o pomoc w opracowaniu aktu założycielskiego dla szkoły podstawowej ośmioklasowej. Obecnie Publicznej sześcioklasowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Zobacz dokumenty do propozycji Akt założycielski dla szkoły podstawowej ośmioklasowej-przekształcenie
Opublikowany Opublikowany

Statut dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Jestem świeżym dyrektorem ze stażem pracy w przedszkolu, a nie w szkole i mam problem z napisaniem statutu dla naszej placówki.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla rodzica wykorzystanie TIK w szkole

Ankieta do ewaluacji wewnetrznej TIK w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla rodzica wykorzystanie TIK w szkole
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o skreśleniu ucznia z listy

Skreślenie z listy uczniów na podst. uchwały RP.

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o skreśleniu ucznia z listy
Opublikowany Opublikowany

Uchwała

Nauczyciel opracował program poprawy efektywności kształcenia. Czy taki program wprowadza dyrektor do realizacji uchwałą?Jaka powinna być treść takiej uchwały?

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała
Nieopublikowany Propozycja

Procedura utworzenia oddziału sportowego

W celu utworzenia oddziału sportowego w klasie 1 szkoły podstawowej i klasie 4 szkoły podstawowej.

Opublikowany Opublikowany

Karty realizacji zadań operacyjnych w szkole- zestawienie zadań OC

Do użytku wewnętrznego w związku z kontrolą wykonywania zadań obronnych.

Zobacz dokumenty do propozycji Karty realizacji zadań operacyjnych w szkole- zestawienie zadań OC
Opublikowany Opublikowany

Zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego

Procedura zwalniania, co powinien robić i gdzie przebywać uczeń ,który jest zwolniony z w-f,ale tylko z basenu, czy ma być w szkole w tym czasie czy może iść do domu za zgodą rodzica podstawa prawna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna w placówce niepublicznej z oddziałem przedszkolnym

Pytania kluczowe technologie informatyczne.

Zobacz dokumenty do propozycji  Ewaluacja wewnętrzna w placówce niepublicznej z oddziałem przedszkolnym
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacyjny pracy szkoły

Uprzejmie proszę o wzór arkusza organizacyjnego pracy szkoły (liceum ogólnokształcące) z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, celem przesłania do organu prowadzącego i kuratorium. 

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacyjny pracy szkoły
Nieopublikowany Propozycja

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

Dokument jest potrzebny do wniosku unijnego.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

Teczka akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP z narzędziami

Proszę o plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP, gdzie pracuje 2 n-li kontraktowych w tym jeden pełni obowiązki dyrektora. W planie proszę uwzględnić wymaganie dot. czytelnictwa. Do planu poproszę narzędzia ewaluacyjne.)

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola jednodziałowego bez RP z narzędziami
Opublikowany Opublikowany

Status przedszkola niepublicznego

Uwzględnienie obecnych wymogów , które powinien zawierać statut.

Zobacz dokumenty do propozycji Status przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Analiza prawna

Czy dyrektor szkoły może patrząc na potrzeby szkoły nakazać nauczycielom prowadzenie dodatkowych dwóch zajęć tygodniowo przeznaczonych np. na koła zainteresowań? Co zrobić, jeżeli n-l nie realizuje tych zajęć twierdząc, że nie ma takiego obowiązku? Sprawa dotyczy br. szkolnego(2016/17).

Zobacz dokumenty do propozycji Analiza prawna
Nieopublikowany Propozycja

Ankieta dla nauczycieli i pracowników administracji

Obszar IV ewaluacji poradni.

Opublikowany Opublikowany

Lista kontrolna dot. spełnienia wymagań wobec PPP,tracji

Ewaluacja obszaru IV wymagań wobec poradni Psychologiczno - Pedagogiczej.

Zobacz dokumenty do propozycji Lista kontrolna dot. spełnienia wymagań wobec PPP,tracji
Opublikowany Opublikowany

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w regulaminie rady

Podstawa prawna.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w regulaminie rady
Opublikowany Opublikowany

Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

Określenie zagrożeń zwiaząnych w wykonywaną pracą. Do akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej
Nieopublikowany Propozycja

Organizacja zajęć w ramach art. 42ust. 2, pkt 2KN- zapis w statucie

Jak zapisać w statucie SP organizację zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KNtj. zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Nie są to typowe zajęcia świetlicowe.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Statut aneks.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Opublikowany Opublikowany

Arkusze obserwacji

Proszę o przykładowe arkusze obserwacji do zajęć edukacji wczesnoszkolnej czy dowolnego przedmiotu w klasach IV-VI oraz godziny wychowawczej oraz arkusze obserwacji dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego czy podsumowującej prace nauczyciela.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze obserwacji
Nieopublikowany Propozycja

Nadzór pedagogiczny niepublicznej szkoły klasy 123 z odziałem przedszkolnym

Proszę o prawidłowy nadzór.

Opublikowany Opublikowany

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

IPET - uczeń kl.I/SP

Zobacz dokumenty do propozycji IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna dokumentacja

Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności(zestaw dokumentacji-harmonogram pytania, ankiety).

Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia badawcze

Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności. -pytania kluczowe,wskaźniki,narzedzia badawcze.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Wz planu rozwoju zawdowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans nauczyciela w placówce.

Zobacz dokumenty do propozycji Wz planu rozwoju zawdowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nieopublikowany Propozycja

Porozumienie

Proszę o pomoc w utworzeniu dokumentu porozumienia dotyczącego opieki świetlicowej sprawowanej przez nauczycieli szkoły nad dziećmi przedszkolnymi, pomiędzy dyrektorem przedszkola a dyrektorem szkoły, działającymi w jednym budynku (Placówki odrębne, nie funkcjonują w zespole).

Opublikowany Opublikowany

Arkusz wielospecjalist.oceny funkcjonowania w ośrodku rewalidacyjno-wychowowawczym

Wzór dokumentu analizy funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. Analiza, którą należy dwa razy w roku przeprowadzić. Forma moim zdaniem tabelaryczna, konkretna i zwięzła.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz wielospecjalist.oceny funkcjonowania w ośrodku rewalidacyjno-wychowowawczym
Opublikowany Opublikowany

Regulamin korzystania z świetlicy szkolnej

Świetlica dla I i II etapu edukacyjnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin korzystania z świetlicy szkolnej
Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna

Proszę o przygotowanie dokumentacji/ harmonogram,ankiet,itp./ do przeprowadzenia ewaluacji: Warunki i ocena pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców.

Opublikowany Opublikowany

Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami

Tematyka obejmująca cały rok szkolny.

Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy świetlicy szkolnej 2016/17

Plan uwzględniający trzy etapy edukacyjne I,II,III.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy świetlicy szkolnej 2016/17
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Wymagana dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego

Przedszkole 4 oddziałowe w tym zerówka.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Szkolny program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017
Nieopublikowany Propozycja

Koncepcja pracy szkoły -zespół szkół

Koncepcja uwzględniająca - przedszkole,szkołe podstawową i gimnazjum.

Opublikowany Opublikowany

Harmonogram rad pedagogicznych

Harmonogram RP uwzględniający aktualną tematykę rad szkoleniowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram rad pedagogicznych
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy i plan nadzoru

Dla sosw w składzie przedszkole, szkoła podstawowa,gimnazjum, internat, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy i plan nadzoru
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z działalności gimnazjum za rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie potrzebne na sesję rady gminy i każdego roku przedstawiane jest także na walnym zebraniu stowarzyszenia- organu prowadzącego gimnazjum

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z działalności gimnazjum za rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, plan pracy przedszkola

Dokument zbierający, opisujący podejmowane zadania w ciągu roku szkolnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, plan pracy przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkoły ponadgimnazjalnej

Wzór. Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkoły ponadgimnazjalnej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta WDN

Ankieta - Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w ramach WDN.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta WDN
Opublikowany Opublikowany

Program poprawy efektywności kształcenia z języka obcego

Wskazanie przykładowych zadań do zrealizowania w ramach programu, sposobów ich realizacji, wskazanie metod, form pracy, narzędzi, srodków dydaktycznych, sposobów ewaluacji i tych czynników, które mogą wpływać na poprawę wyników nauczania.

Zobacz dokumenty do propozycji Program poprawy efektywności kształcenia z języka obcego
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia badawcze

Narzędzia badawcze do badania obszaru: Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Pismo odmowne o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ust 2 KN nie przysługuje nauczycielce prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, może skorzystać z art. 88 ust 1 KN chociaż nie ma powszechnego wieku emerytalnego i przejść na emeryturę rozwiązując stosunek pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Pismo odmowne o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
Opublikowany Opublikowany

Innowacjia pedagogiczna-dokumentacja

wzory dokumentów do innowacji pedagogicznej

Zobacz dokumenty do propozycji Innowacjia pedagogiczna-dokumentacja
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z WDN-u

Sprawozdanie z pracy lidera WDN

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z WDN-u
Nieopublikowany Propozycja

Koncepcja pracy przedszkola

Proszę o przykładową, prostą koncepcję pracy przedszkola niepublicznego.

Opublikowany Opublikowany

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w szkole

Regulamin określający zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodziców, prawnych opiekunów, wzór zwolnienia ucznia z lekcji.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w szkole
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy lidera WDN

Plan pracy z zakresie WDN na rok szkolny 2016/17

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy lidera WDN
Opublikowany Opublikowany

Umowa z nauczycielem w sprawie udzielenia urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa z nauczycielem w sprawie udzielenia urlopu szkoleniowego
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z pracy wychowawczo–dydaktycznej nauczyciela przedszkola dzieci 3-4 letnie

Dokumentacja nauczyciela.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z pracy wychowawczo–dydaktycznej nauczyciela przedszkola dzieci 3-4 letnie
Opublikowany Opublikowany

Procedura niszczenia dokumentów w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura niszczenia dokumentów w szkole
Opublikowany Opublikowany

Zmiana warunków pracy

Przeniesienie nauczyciela mianowanego, zatrudnionego na czas nieokreślony, z pensum 14/18 do świetlicy na 26/26.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana warunków pracy
Opublikowany Opublikowany

Rozwiązanie umowy o pracę

Wzór rozwiazania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym ze względu na brak godzin edukacyjnych oraz nauczycielem kontraktowym, który nie posiada kwalifikacji do nauczanego przedmiotu. /podstawa prawna/

Zobacz dokumenty do propozycji Rozwiązanie umowy o pracę
Opublikowany Opublikowany

Umowa

Proszę o wzór umowy przedszkola niepublicznego z rodzicami.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy powyższy dokument, arkusz potrzebny jest do statusu.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Ocena ważona w zsz i technikum

Wzory dokumentów niezbędnych przy wprowadzaniu oceny ważonej.Zaznaczę,że bez dziennika elektronicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Ocena ważona w zsz i technikum
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski

Dokumentacja kadrowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji

Dodatek do umowy o prace specjalistom pracującym w gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki

Do umowy zakres obowiązków.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego

Do umowy, wynikające z KN i KP.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego
Opublikowany Opublikowany

Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem

wzór decyzji administaracyjnej

Zobacz dokumenty do propozycji Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem
Opublikowany Opublikowany

Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Wzór decyzji.

Zobacz dokumenty do propozycji Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu

Wprowadzenie zapisu do statutu dot. zajęć dodatkowych, które będą realizowane jako zadania statutowe szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu
Opublikowany Opublikowany

Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego

Wzór procedury - atak terrorystyczny w placówce szkolnej.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego
Opublikowany Opublikowany

IPET

Proszę o przykładowy IPET dla dziecka 3 letniego posiadającego opinię w sprawie wczesnego wspomagania. Dziecko ma afazję motoryczną. Dziecko należy objąć terapią psychopedagogiczną i logopedyczną.

Zobacz dokumenty do propozycji IPET
Opublikowany Opublikowany

Przeniesienie

Wzory pism w sprawie przeniesienia n-la z art.18 KN (między dyrektorami,organem,decyzja).

Zobacz dokumenty do propozycji Przeniesienie
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży

Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i środków czystości.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży
Opublikowany Opublikowany

Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum

Opracowanie arkusza organizacyjnego na 2016/17 rok.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego z załącznikami.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy przedszkola

Jesteśmy w trakcie przekształcania punktu przedszkolnego na przedszkole niepubliczne. W statucie jest zapis, iż placówka będzie posiadała plan pracy przedszkola: szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji. Proszę o przykładowy dokument. W placówce nie istnieje rada pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych

Postępowania w szkole w sytuacji podejrzenia nadużywania w szkole takich zagrożeń jak: internet, portale społecznościowe, zakupy on-line, cyberprzemoc itp. z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych np. telefon, komputer, tablet. Zasady korzystania z połączeń internetowych W-F w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych
Opublikowany Opublikowany

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Czy JST może powołać w skład komisji przedstawicieli (2) różnych związków z tej samej szkoły, a kandydat na stanowisko dyrektora był rok temu pracownikiem tej placówki (o czym JST wiedziała)? Organ nie wyraził zgodny na wniosek o zmianę jednak z przedstawicieli ZZ. Proszę o odpowiedź i pp.

Zobacz dokumenty do propozycji Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Program postępowania z dzieckiem zaburzonym

Dla ucznia klasy II z upośledzeniem w stopniu lekkim zaburzeniami zachowania-przemoc i agresja zarówno wśród rówieśników jak i nauczycieli (ciągnięcie za włosy, brzydkie słowa, nie wykonywanie poleceń, bicie,kopanie itp.)

Zobacz dokumenty do propozycji Program postępowania z dzieckiem zaburzonym
Opublikowany Opublikowany

Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia

Szablon dokumentu, zawierający koncepcję uruchomienia nowego kierunku kształcenia, który planuję otworzyć w swojej szkole (chodzi o kierunek KKZ).

Zobacz dokumenty do propozycji Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia
Opublikowany Opublikowany

Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele

Diagnoza potrzeb szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Zespół szkół.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Sporządzenie własnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf

Ekwiwalent za odzież sportową dla n-li wf oraz dla pracowników gospodarczych.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

rekrutacja dzieci

Zobacz dokumenty do propozycji Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły
Opublikowany Opublikowany

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I jest mi potrzebny do realizacji ww. zajęć.

Zobacz dokumenty do propozycji Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin rekrutacji do bursy szkolnej

Do wykorzystania w bursie.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi

Uszczegółowienie obowiązków w zakresie  zam.publicznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III

Określenie obowiązków w aktach osobowych pracownika.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwizacji dla szkół wg nowych zasad ( Dz.U z 2015 poz. 566)

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna
Opublikowany Opublikowany

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach ustawy. stan prawny na 2016 rok.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016

Dokonanie prawidłowych zapisów w statucie.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze

Sprawozdanie do rady podsumowującej pracę szkoły/OP.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze
Opublikowany Opublikowany

Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów

Potrzebna do decyzji dla dyrektora.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Badane obszary:1.W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechniane jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży2.W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Ewaluacja wewnętrzna

1.Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 2.Wzmożenie nie bezpieczeństwa w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ewaluacja wewnętrzna
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej

Jako wzór do opracowania sprawozdania na radę pedagogiczną.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu

Dokument przeznaczony będzie do analizy sposobu realizacji zadań przez nauczycieli w ramach prowadzonego procesu wspomagania rozwoju i edukacji.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw

Bezpieczeństwo.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw
Opublikowany Opublikowany

Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum

Dokument ma być załącznikiem do projektu boiska wielofunkcyjnego, który składa gmina na terenie, której znajduje się szkoła (uczniowie gimnazjum będą korzystać z powyższego boiska).

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Dokument zostanie wykorzystany przy planowaniu rozwoju placówki i doskonalenia kadry. będzie też pomocny przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu
Opublikowany Opublikowany

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela

Dokumenty stanowiące podsumowanie pracy nauczyciela i dyrektora.

Zobacz dokumenty do propozycji Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków

Uprzejmie proszę o wzór dokumentu - zakres obowiązków dyrektora przedszkola niepublicznego. Umowa - zatrudnienie dyrektora przedszkola niepublicznego.

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków
Opublikowany Opublikowany

Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki

Dla szkoły podstawowej- zgodne z najnowstymi rozporządzeniami.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki
Opublikowany Opublikowany

Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń

Dokumentacja przedszkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń
Opublikowany Opublikowany

Regulamin komisji zdrowotnej

Dokument określający zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin komisji zdrowotnej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy statut przedszkola niepublicznego. Przedszkole jest małe przekształcone z punktu przedszkolnego. Nie ma w nim Rady Pedagogicznej. Proszę o przykładowy statut.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych

Dostosowanie dokumentacji szkoły do wymogów przepisów oświatowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Zasady polityka rachunkowości

Wprowadzenie zasad rachunkowości.

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady polityka rachunkowości
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla pracowników poradni.

Ankieta potrzebna do ewaluacji wewnętrznej obszaru III, tj. Poradnia zaspokaja potrzeby osób. ...

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla pracowników poradni.
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzanie szkołą, organizacja pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej

Jako wzór do utworzenia dokumentu potrzebnego w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej dla dorosłych i młodzieży.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej

Jako wzór do utworzenia włąsciwie skonstruowanego statuty szkoły dla dorosłych i młodzieży, zawodowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach

Sprawdzenie poprawności stanu obecnego statutu zgodnie z ostatnimi przepisami prawa oświatowego.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach
Opublikowany Opublikowany

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Teczka akt osobowych.

Zobacz dokumenty do propozycji Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola

Opracowanie.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną

Dokumentacja przedszkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną
Opublikowany Opublikowany

Regulamin biblioteki i czytelni

Zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin biblioteki i czytelni
Opublikowany Opublikowany

Regulamin szatni

Zachowanie, pobyt w szatni.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin szatni
Opublikowany Opublikowany

Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego
Opublikowany Opublikowany

Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego

Dokument wymagana w zarządzaniu placówką.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP

Z rozporządzenia MEN - Obszar 3.

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania

Plan pracy zespołu - zadania, etapy pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania
Opublikowany Opublikowany

Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem

do ewaluacji wewnętrznej PPP

Zobacz dokumenty do propozycji Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem
Opublikowany Opublikowany

Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla uczniów

W ramach kontroli stosowania przez nauczycieli najnowszego rozporządzenia w sprawie oceniania, chcę spytań uczniów o ocenianie na poszczególnych przedmiotach oraz sprawdzić ich znajomość zasad dotyczących oceniania w szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla uczniów
Opublikowany Opublikowany

Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły

szkolenie RP

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego

Przedszkole jednoodziałowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy rady rodziców 2015/16

Propozycja współpracy, promocji szkoły,organizacji imprez,pozyskiwania funduszy.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy rady rodziców 2015/16
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Przedszkole publiczne.

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs

Wzór dokumentu.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego

przedszkole jednoodziałowe

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii
Nieopublikowany Propozycja

Wzór zapisu dotyczący sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego

Załącznik do uchwały wynikającej z nowej kompetencji stanowiącej rady pedagogicznej.

Opublikowany Opublikowany

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników od roku szkolnego 2015/2016

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników
Opublikowany Opublikowany

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Projekt ewaluacji wewnętrznej wraz z arkuszami, narzędziami, ankietami uwzględniający priorytet:

• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy

do wykorzystania w bursie szkolnej

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy
Opublikowany Opublikowany

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły

Do wykorzystania w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum

W tym wypadku nazwa dokumentu wskazuje jego przeznaczenie

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Zmiana warunków pracy

W maju nauczycielka dyplomowana (pełny etat) otrzymała ograniczenie etatu do 15 godzin. W sierpniu okazało się, że w wyniku zmian organizacyjnych może być zatrudniona znów na cały etat. Jaki dokument powinnam napisać zmieniajacy ten fakt? Jak on ma wygladać? Proszę o wzór.

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana warunków pracy
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy o pracę z nauczycielem

Przez mianowanie.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy o pracę z nauczycielem
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora

Wniosek o opinię do organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora z krotkim uzasadniem.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych

Dla zespołu szkół w skład ,którego wchodzą szkola podstawowa, gimnazjum,szkoła zawodowa i przyspos. do pracy - w zespole uczą się dzieci z upośledzeniem lekkim, znacznym,umiarkowanym oraz występuje sprzężenie, autyzm.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)

Do wykorzystania w roku szkolnym 2015/16.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)
Opublikowany Opublikowany

Przykład ewaluacji wewnętrznej

Dla placówki psychologiczno - pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykład ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.

Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut stowarzyszenia

Planuję założyć przyszkolne stowarzyszenie na rzecz edukacji.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut stowarzyszenia
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.

Szkoła ponadgimnazjalna (CKU) dla dorosłych.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.
Opublikowany Opublikowany

Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

W składzie przedszkole,wwrd, szkoła podstawowa,gimnazjum i internat.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku
Opublikowany Opublikowany

Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej

Spójny z publikowaną przez Państwa propozycją Statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut publicznego przedszkola

Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

Zobacz dokumenty do propozycji Statut publicznego przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum

Jakie zagadnienia powinny w nim się znaleźć i jakie ewentualne sposoby realizacji zadań.

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Funkcjonującej oddzielnie. Szkoła nie jest filią.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym

Dokument uwzględniajacy istnienie zerówki przy szkole.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej klasy I-III

Wraz z oddziałami przedszkolnymi (dzieci w wieku 3-5 lat).

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej klasy I-III
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej

Klasy (I-III) z oddziałami przedszkolnymi (grupy 3-latki,4-latki i 5-latki)na rok szkolny 2015/2016.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy SOSW w skład wchodzi:zespół WWRD,przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Zobacz dokumenty do propozycji Roczny plan pracy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016

Na potrzeby placówki wg wytycznych MEN i rozporządzeń

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan rozwoju zawodowego

Dla katechety uczącego religii w szkole podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, na nauczyciela mianowanego.

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan rozwoju zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Statut Szkoły Podstawowej

Statut SP na dzień 1 września z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych rozporządzeń.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Szkoły Podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.

Wprowadzenie zapisu do statutu.

Zobacz dokumenty do propozycji Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.
Opublikowany Opublikowany

Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5

Dla 3-4 latków.

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5
Opublikowany Opublikowany

Wzór decyzji dyrektora przedszkola

Dotyczącej zezwolenia na realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (nauczanie domowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór decyzji dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Realny dokument dla czterech jednostek ale w ramach SOSW -jeden dyrektor.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat
Opublikowany Opublikowany

Wzorcowy statut/szablon

Po zmianach do gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzorcowy statut/szablon
Opublikowany Opublikowany

Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS
Opublikowany Opublikowany

Wpis do statutu

Dotyczący obowiązków bibliotekarza.

Zobacz dokumenty do propozycji Wpis do statutu
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015

Raport należy przedstawić na radzie pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015
Opublikowany Opublikowany

Statut Bursy Międzyszkolnej

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Bursy Międzyszkolnej

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Bursa szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Nowy wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku w szkole i wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania.

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań dla katechety

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań dla katechety
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11

Sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji wewnetrznej- wymaganie 11.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11
Opublikowany Opublikowany

Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Karty rowerowej

Regulamin określający warunki uzyskania, przebieg i sposób sprawdzenia umiejętności niezbędnych do uzyskania Karty rowerowej.

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Karty rowerowej
Nieopublikowany Propozycja

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

Czynności przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela.

Nieopublikowany Propozycja

Kontrola zarządcza

Wymagane dokumenty w przedszkolu obejmujące kontrolę zarządczą.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej

Dokument potrzebny do ustalenia obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia

Przykładowe kryteria.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu

Dokumentacja kadrowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania nauczania domowego w szkole

Wpłynął wniosek o nauczanie domowe uczennicy w gimnazjum - jak prawidłowo to zorganizować, kiedy przeprowadzać egzaminy, jaka komisja.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania nauczania domowego w szkole
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola

Opinia na temat pracy.

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum

Od roku szkolnego 2015/16 zostanie utworzony zespół szkól w skład którego wejdzie istniejąca szkoła podstawowa i istniejące gimnazjum jak powinien wyglądać statut zespoły szkół co w nim umieścić proszę o przykładowy statut - w szczególności zapisy dotyczące dokumentacji oraz rad pedagogicznych.

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum
Nieopublikowany Propozycja

Zakres obowiązków konserwatora-palacza

Dokumentacja.

Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków woźnej

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków woźnej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sprzątaczki

Dokumentacja.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sprzątaczki
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

Studia podyplomowe.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015

Dokument niezbędny w procedurze egzaminu gimnazjalnego.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015
Opublikowany Opublikowany

Uchwała nowelizująca statut

Wzór uchwały.

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała nowelizująca statut
Opublikowany Opublikowany

Procedura utworzenia klasy sportowej

Opis krok po kroku.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura utworzenia klasy sportowej
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego

Zespół Szkół.

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków dla opiekuna IPN

Szczegółowy dokument.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków dla opiekuna IPN
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku

Szkoła podstawowa.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015

Dokumnetacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów

Na konferencje RP.

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe

Do zastosowania w przedszkolu jednooddziałowym (tylko 3-4-latki), gdzie pracują tylko 2 osoby: organ prowadzący, dyrektor, nauczyciel w jednej osobie oraz 1 nauczyciel zatrudniony. A więc gdzie nie ma także Rady Pedagogicznej.

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole

Dokumentacja szkolna.

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Procedura oceny pracy nauczyciela

Gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura oceny pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego

Zaświadczenie do nowej szkoły.

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole

Na potrzeby Zespołu Szkół -SP i Gimnazjum.

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą

 

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą
Opublikowany Opublikowany

Rejestr ryzyk

Rejestr ryzyk Jednostka organizacyjna Urzędu/ Jednostka organizacyjna Gminy

Zobacz dokumenty do propozycji Rejestr ryzyk
Opublikowany Opublikowany

Statut gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

Dokument, uwzględnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.