Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

  Komentarz do zmian dotyczących warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania – w zakresie kadry wypoczynku.

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 16 stycznia 2015 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 22 stycznia 2015 r. poz. 109) – zmiany weszły w życie dnia 30 stycznia 2015 r.

  Przepis zmienił dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 218, poz. 1696) w zakresie: 

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 16 stycznia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 2 marca 2015
  Przyznanie dodatków motywacyjnych nauczycielom na kolejny okres
 • 2 marca 2015
  Powołanie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 2 marca 2015
  Ustalenie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 3 marca 2015
  Ustalenie terminu rekolekcji wielkopostnych
 • 4 marca 2015
  Powołanie zastępcy przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. Terminy ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com