Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów

  Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów 

  1. Zmiany dotyczące dokumentacji oceniania uczniów są związane z nowelizacją dwóch przepisów:

  1) 6 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 787, rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – większość zapisów weszła w życie między 7 czerwca a 1 września 2016 r. (druga zmiana przepisu),
  2) 18 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1278, rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - weszło w życie z dniem 1 września 2016 r. (pierwsza zmiana przepisu).

  2. Poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych od 1 września 2016 r. ustalono, że na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się (zał. nr do rozporządzenia – nowy ust. 11b):
  1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
  Ustalony tak zapis będzie stosowany w dokumentacji szkolnej od roku szkolnego 2016/2017.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 21 września 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 29 września 2016
  Upływa termin informowania dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum), w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
 • 30 września 2016
  Dzień sprawozdawczy w „starym” Systemie Informacji Oświatowej
 • 30 września 2016
  Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych
 • 30 września 2016
  Upływa termin zatwierdzenia planów rozwoju zawodowego nauczycieli
 • 30 września 2016
  Upływa termin zgłoszenia szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny lub egzamin maturalny
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT