Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

  Komentarz dotyczący postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

  Parlament uchwalając zmianę ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) ustalił w nowym art. 93h konieczność wydania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia w sprawie:
  1) postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo
  2) potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 25 marca 2015 r. rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447), opublikowała w dniu 27 marca 2015 r., a weszło w życie z dniem 31 marca 2015 r.
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 marca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 29 kwietnia 2015
  Zakończenie archiwizowania akt szkoły i przedszkola, oraz przekazanie do archiwum
 • 29 kwietnia 2015
  Opracowanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola na następny rok szkolny
 • 30 kwietnia 2015
  Złożenie oświadczeń majątkowych przez dyrektora szkoły i przedszkola - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą.
 • 4 maja 2015
  Rozpoczęcie ostatnich przygotowań do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego
 • 4 maja 2015
  Odbiór przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com