Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016

  Komentarz - kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

  MEN pismem nr DWST-WSST.356.2815.2016.CKW z 17 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa w dniu 21 marca 2016 r. ogłosił kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
  Kwota 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok wynosi niespełna 166 mln zł.

  Kryteria podziału rezerwy zostały ujęte w sześciu grupach:

  I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

  II. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:
  1. popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
  2. powstałych w MEN przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej.

  III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach oświatowych z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych (dofinansowanie będzie również możliwe w przypadku zdarzeń losowych, które miały miejsce w miesiącach X-XII 2015 r.), pod warunkiem że:
  1. zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach X-XII 2015 r.
  2. jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 marca 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 4 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony). Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 5 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 6 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z matematyki. Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 9 maja 2016
  Poinformowanie nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2, o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkola.
 • 9 maja 2016
  Ruch służbowy nauczycieli: ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, sprawy formalne związane z decyzjami emerytalnymi pracowników, zatrudnianie nowych nauczycieli.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT