Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz do zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – przebudowa organizacyjna systemu oświaty

  W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany organizacji funkcjonowania systemu oświaty. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35.
  Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r.

  Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, oprócz obowiązku szkolnego, dotyczą:
  1) przebudowy organizacyjnej systemu oświaty,
  2) prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  3) wzmocnienia roli kuratora oświaty.

  1. Obowiązkowe z mocy ustawy przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 2 ustawy).

  2. Obowiązywanie aktualnych przepisów w sprawie ramowych statutów przedszkoli, szkół oraz placówek zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 3 i 4 ustawy).

  3. Dzieci w przedszkolu (art. 14 ustawy):
  1) od 1 września 2016 r. rocznym obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte dzieci 6-letnie,
  2) od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  3) od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 29 grudnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 15 lutego 2016
  Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.
 • 16 lutego 2016
  Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Termin ustala dyrektor przedszkola.
 • 17 lutego 2016
  Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników administracji i obsługi, ustalenie planów urlopów na bieżący rok i zatwierdzenie przez dyrektora.
 • 17 lutego 2016
  Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 18 lutego 2016
  Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników administracji i obsługi, ustalenie planów urlopów na bieżący rok i zatwierdzenie przez dyrektora.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT