Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

  Komentarz dotyczący szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

  Parlament uchwalając zmianę ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (DZ. U. z 2014 r. poz. 7, oraz z 2014 r. poz. 811) ustalił w art. 20zh, że:
  1. w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły,
  2. uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
  3. w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 28 lutego 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 1 kwietnia 2015
  Przekazywanie lokalnych zbiorów danych do bazy danych SIO
 • 2 kwietnia 2015
  Początek wiosennej przerwy świątecznej
 • 6 kwietnia 2015
  Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, wyznaczenie jej Przewodniczącego i określenie zadań członków komisji. Przedstawienie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania uczniów do szkoły
 • 8 kwietnia 2015
  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – termin dodatkowy. Termin ustala dyrektor CKE
 • 8 kwietnia 2015
  Może być ustalony jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com