Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  Komentarz do zmian w ustawie Karta Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

  W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która w art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:

  1) od 26 stycznia 2017 r. zmieniły się: art. 88 ust. 1a, art. 91b ust. 2 pkt 1-2,
  2) od 26 stycznia 2017 r. dodano art. 70b,
  3) od 1 marca 2017 r. uchyla się art. 85x ust. 1 pkt 1,
  4) od 1 marca 2017 r. zmienia się: art. 10 ust. 8b, art. 85x ust. 1 pkt 2, art. 85y ust. 7 pkt 1,
  5) od 1 marca 2017 r. dodaje się art. 85y ust. 1a,
  6) od 1 września 2017 r. zmienia się: art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1b, art. 3 pkt 5, art. 9d ust. 5, art. 9g ust. 6 pkt 6 i ust. 11a pkt 1 i pkt 3, art. 17 ust. 2a, art. 32 ust. 2-4, art. 42 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 3, art. 91a ust. 2, art. 91b ust. 4,
  7) od 1 września 2017 r. dodaje się art. 42 ust. 2d.

  Charakter najważniejszych zmian w ujęciu chronologicznym:

  1. od 26 stycznia 2017 r.:
  1) dodano art. 70b o doskonaleniu nauczycieli, które może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych - okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  czytaj dalej >>

  zwiń >>

  Obowiązujący 11 stycznia 2017
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 1 marca 2017
  Przyznanie dodatków motywacyjnych nauczycielom na kolejny okres
 • 2 marca 2017
  Ustalenie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 3 marca 2017
  Ustalenie terminu rekolekcji wielkopostnych
 • 6 marca 2017
  Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów
 • 7 marca 2017
  Wypłata pracownikom przedszkola dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Termin ustala organ prowadzący, dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT