Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

  Komentarz do zmian dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


  Minister Edukacji Narodowej w dniu 8 sierpnia 2014 r. podpisała pierwszą zmianę rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). Zmieniony przepis skierowano do opublikowania w Dzienniku Ustaw.


  Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i dotyczą zmian w:
  1) tabeli o nazwie Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2) tabeli o nazwie Klasyfikacja właściwa.


  UWAGA:


  Obowiązki dla dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – ustalenie zmian w planowanych w przyszłych latach profilach kształcenia zawodowego, a mianowicie:


  1. Na rok szkolny 2015/2016 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkołach policealnych w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
  2. Na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
  3. Na rok szkolny 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.


  UWAGA:


  1. Z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego usunięto zawody:
  1) Dietetyk o symbolu cyfrowym 322001 (i jednocześnie usunięto grupę średnią zawodów Dietetycy i żywieniowcy),
  2) Ratownik medyczny o symbolu cyfrowym 325601.


  2. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dodano zawody:
  1) Technik chłodnictwa i klimatyzacji o symbolu cyfrowym 311929,
  2) Technik urządzeń dźwigowych o symbolu cyfrowym 311940,
  3) Mechanik motocyklowy o symbolu cyfrowym 723107.


  3. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmieniono zapisy dotyczące zawodów:
  1) Technik pojazdów samochodowych o symbolu cyfrowym 311513 (kształcenie będzie się odbywało jedynie w technikach, usunięto ze szkół policealnych),
  2) Technik transportu drogowego o symbolu cyfrowym 311927 (umożliwiono także kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej),
  3) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o symbolu cyfrowym 311930 (umożliwiono także kształcenie w szkołach policealnych),
  4) Technik optyk o symbolu cyfrowym 325302 (umożliwiono także kształcenie w szkołach policealnych),
  5) Technik realizacji dźwięku o symbolu cyfrowym 352120 (umożliwiono kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących bez dotychczasowych dodatkowych wymagań),
  6) Technik realizacji nagrań i nagłośnień o symbolu cyfrowym 352122 (zniesiono wymóg podbudowy szkoły muzycznej).


  UWAGA:
  Zwiększyła się liczba zawodów szkolnictwa zawodowego z 200 do 201.

  Obowiązujący 8 sierpnia 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 3 września 2014
  Przygotowanie aneksów do arkusza organizacji szkoły i przedszkola. Termin ustala organ prowadzący
 • 4 września 2014
  Przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy dla nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia pozytywnie zakończyli postępowanie na wyższy stopień awansu. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 5 września 2014
  Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu wychowanków z innych obwodów
 • 8 września 2014
  Dokonanie przeglądu warunków pracy – z udziałem społecznego inspektora pracy. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 9 września 2014
  Zainaugurowanie spotkań z Samorządem Uczniowskim i omówienie zasad współpracy. Termin ustala dyrektor szkoły
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com