Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

  Komentarz do zmian dotyczących nowych ramowych statutów szkół i placówek artystycznych


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał w dniu 5 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1646) – wchodzi w życie 11 grudnia 2014 r. (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MK z dnia 31 sierpnia 2005 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 181, poz. 1507, z późn. zm.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 listopada 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 18 grudnia 2014
  Potwierdzenie przez rodziców uczniów przyjęcia informacji o ocenach niedostatecznych. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 19 grudnia 2014
  Zatwierdzenie planu finansowego
 • 22 grudnia 2014
  Początek zimowej przerwy świątecznej
 • 30 grudnia 2014
  Wyrażenie opinii o planie finansowym przez radę pedagogiczną i radę szkoły i przedszkola
 • 31 grudnia 2014
  Koniec zimowej przerwy świątecznej
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com