Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz dotyczący zmian w systemie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych


  W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące organizacji systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które wchodzą w życie w różnych terminach, zaczynając od 31 marca 2015 r. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

  Oto najważniejsze ustalenia:

  1. Określono nowe definicje egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, przez (art. 3 pkt 21-21c):
  1) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, lub wykształcenia średniego – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  2) sprawdzian należy rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego,
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 17 czerwca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 30 czerwca 2015
  Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 1 lipca 2015
  Urlop
 • 1 lipca 2015
  Zbieranie pisemnych oświadczeń o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego. (1 – 5 lipca)
 • 2 lipca 2015
  Sporządzenie pisemnych upoważnień dla pracowników zastępujących dyrektora szkoły w czasie jego urlopu i przekazanie organowi prowadzącemu. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 3 lipca 2015
  Wypłata nauczycielom świadczenia urlopowego (w terminie nieprzekraczalnym do 31 sierpnia)
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com