Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Dodaj propozycję

Lista propozycji nowych dokumentów

Zachęcamy Państwa do zgłoszania propozycji dokumentów. Po dodaniu do serwisu i zaakceptowaniu przez redakcję, Państwa propozycja zostanie poddana pod głosowanie.

Najchętniej wybierane - zostaną opracowane przez naszych ekspertów i opublikowane na łamach portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

Na każdą z poniższych propozycji mogą Państwo oddać głos tylko raz.

Przed dodaniem nowej propozycji prosimy o dokładne
sprawdzenie, czy podobny dokument nie znajduje się już
na liście.
Dodaj propozycje
Wpisz szukaną frazę:

Wyświetl:
Opublikowany Opublikowany

Rozwiązanie umowy o pracę

Wzór rozwiazania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym ze względu na brak godzin edukacyjnych oraz nauczycielem kontraktowym, który nie posiada kwalifikacji do nauczanego przedmiotu. /podstawa prawna/

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Rozwiązanie umowy o pracę
Opublikowany Opublikowany

Umowa

Proszę o wzór umowy przedszkola niepublicznego z rodzicami.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa
Opublikowany Opublikowany

Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy powyższy dokument, arkusz potrzebny jest do statusu.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Ocena ważona w zsz i technikum

Wzory dokumentów niezbędnych przy wprowadzaniu oceny ważonej.Zaznaczę,że bez dziennika elektronicznego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Ocena ważona w zsz i technikum
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski

Dokumentacja kadrowa.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma o urlop macierzyński i rodzicielski
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji

Dodatek do umowy o prace specjalistom pracującym w gimnazjum.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, nauczyciela rewalidacji
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki

Do umowy zakres obowiązków.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela biblioteki
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego

Do umowy, wynikające z KN i KP.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiazków nauczyciela wspomagającego
Opublikowany Opublikowany

Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem

wzór decyzji administaracyjnej

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zgoda na realizację wychowania przedszkolnego poza przedszkolem
Opublikowany Opublikowany

Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Wzór decyzji.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu

Wprowadzenie zapisu do statutu dot. zajęć dodatkowych, które będą realizowane jako zadania statutowe szkoły.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu
Opublikowany Opublikowany

Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego

Wzór procedury - atak terrorystyczny w placówce szkolnej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura szkolna - dotycząca ataku terrorystycznego
Opublikowany Opublikowany

IPET

Proszę o przykładowy IPET dla dziecka 3 letniego posiadającego opinię w sprawie wczesnego wspomagania. Dziecko ma afazję motoryczną. Dziecko należy objąć terapią psychopedagogiczną i logopedyczną.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji IPET
Opublikowany Opublikowany

Przeniesienie

Wzory pism w sprawie przeniesienia n-la z art.18 KN (między dyrektorami,organem,decyzja).

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Przeniesienie
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży

Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i środków czystości.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przydzielania środków ochrony, odzieży
Opublikowany Opublikowany

Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum

Opracowanie arkusza organizacyjnego na 2016/17 rok.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny plan nauczania dla Gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego z załącznikami.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy przedszkola

Jesteśmy w trakcie przekształcania punktu przedszkolnego na przedszkole niepubliczne. W statucie jest zapis, iż placówka będzie posiadała plan pracy przedszkola: szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji. Proszę o przykładowy dokument. W placówce nie istnieje rada pedagogiczna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych

Postępowania w szkole w sytuacji podejrzenia nadużywania w szkole takich zagrożeń jak: internet, portale społecznościowe, zakupy on-line, cyberprzemoc itp. z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych np. telefon, komputer, tablet. Zasady korzystania z połączeń internetowych W-F w szkole.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia mediów elektronicznych
Opublikowany Opublikowany

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Czy JST może powołać w skład komisji przedstawicieli (2) różnych związków z tej samej szkoły, a kandydat na stanowisko dyrektora był rok temu pracownikiem tej placówki (o czym JST wiedziała)? Organ nie wyraził zgodny na wniosek o zmianę jednak z przedstawicieli ZZ. Proszę o odpowiedź i pp.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Program postępowania z dzieckiem zaburzonym

Dla ucznia klasy II z upośledzeniem w stopniu lekkim zaburzeniami zachowania-przemoc i agresja zarówno wśród rówieśników jak i nauczycieli (ciągnięcie za włosy, brzydkie słowa, nie wykonywanie poleceń, bicie,kopanie itp.)

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Program postępowania z dzieckiem zaburzonym
Opublikowany Opublikowany

Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia

Szablon dokumentu, zawierający koncepcję uruchomienia nowego kierunku kształcenia, który planuję otworzyć w swojej szkole (chodzi o kierunek KKZ).

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Koncepcja uruchomienia nowego kierunku kształcenia
Opublikowany Opublikowany

Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele

Diagnoza potrzeb szkoły.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej dyrektor - nauczyciele
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Zespół szkół.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Sporządzenie własnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór planu doskonalenia zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf

Ekwiwalent za odzież sportową dla n-li wf oraz dla pracowników gospodarczych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin przyznawania ekwiwalentu za odzież sportową dla n-li wf
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulaminy pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

rekrutacja dzieci

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Oswiadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły
Opublikowany Opublikowany

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I jest mi potrzebny do realizacji ww. zajęć.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej
Nieopublikowany Propozycja

Regulamin rekrutacji do bursy szkolnej

Do wykorzystania w bursie.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zaglosuj
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi

Uszczegółowienie obowiązków w zakresie  zam.publicznych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków referenta zajmuj. się m.in zamów. publicznymi
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III

Określenie obowiązków w aktach osobowych pracownika.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków asystenta nauczyciela klas I-III
Opublikowany Opublikowany

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwizacji dla szkół wg nowych zasad ( Dz.U z 2015 poz. 566)

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 6

Zobacz dokumenty do propozycji Instrukcja kancelaryjna
Opublikowany Opublikowany

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach

Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach ustawy. stan prawny na 2016 rok.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady (polityka) rachunkowości w przedszkolu po zmianach
Opublikowany Opublikowany

Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016

Dokonanie prawidłowych zapisów w statucie.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.I.2016
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze

Sprawozdanie do rady podsumowującej pracę szkoły/OP.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie nauczyciela przedszkola za I półrocze
Opublikowany Opublikowany

Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów

Potrzebna do decyzji dla dyrektora.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Badane obszary:1.W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechniane jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży2.W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej
Nieopublikowany Propozycja

Ewaluacja wewnętrzna

1.Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 2.Wzmożenie nie bezpieczeństwa w szkole.

Gwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 11

Zaglosuj
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej

Jako wzór do opracowania sprawozdania na radę pedagogiczną.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu

Dokument przeznaczony będzie do analizy sposobu realizacji zadań przez nauczycieli w ramach prowadzonego procesu wspomagania rozwoju i edukacji.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz do monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw

Bezpieczeństwo.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady korzystania z internetu w szkole i internacie sosw
Opublikowany Opublikowany

Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum

Dokument ma być załącznikiem do projektu boiska wielofunkcyjnego, który składa gmina na terenie, której znajduje się szkoła (uczniowie gimnazjum będą korzystać z powyższego boiska).

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór regulaminu organizacyjnego publicznego gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Dokument zostanie wykorzystany przy planowaniu rozwoju placówki i doskonalenia kadry. będzie też pomocny przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu
Opublikowany Opublikowany

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela

Dokumenty stanowiące podsumowanie pracy nauczyciela i dyrektora.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 8

Zobacz dokumenty do propozycji Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I 2015/16, arkusz analizy pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków

Uprzejmie proszę o wzór dokumentu - zakres obowiązków dyrektora przedszkola niepublicznego. Umowa - zatrudnienie dyrektora przedszkola niepublicznego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Umowa dla dyrektora przedszkola niepublicznego - zakres obowiązków
Opublikowany Opublikowany

Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki

Dla szkoły podstawowej- zgodne z najnowstymi rozporządzeniami.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki
Opublikowany Opublikowany

Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń

Dokumentacja przedszkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór obowiązującego w przedszkolu IPET-u według nowych rozporządzeń
Opublikowany Opublikowany

Regulamin komisji zdrowotnej

Dokument określający zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin komisji zdrowotnej
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola niepublicznego

Proszę o przykładowy statut przedszkola niepublicznego. Przedszkole jest małe przekształcone z punktu przedszkolnego. Nie ma w nim Rady Pedagogicznej. Proszę o przykładowy statut.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola niepublicznego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych

Dostosowanie dokumentacji szkoły do wymogów przepisów oświatowych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych
Opublikowany Opublikowany

Zasady polityka rachunkowości

Wprowadzenie zasad rachunkowości.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zasady polityka rachunkowości
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla pracowników poradni.

Ankieta potrzebna do ewaluacji wewnętrznej obszaru III, tj. Poradnia zaspokaja potrzeby osób. ...

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla pracowników poradni.
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzanie szkołą, organizacja pracy.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizacji w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej

Jako wzór do utworzenia dokumentu potrzebnego w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej dla dorosłych i młodzieży.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolny system oceniania, szkoły ponadgimnazjalnej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej

Jako wzór do utworzenia włąsciwie skonstruowanego statuty szkoły dla dorosłych i młodzieży, zawodowej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach

Sprawdzenie poprawności stanu obecnego statutu zgodnie z ostatnimi przepisami prawa oświatowego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły niepublicznej (policealnej) kształcącej w różnych zawodach
Opublikowany Opublikowany

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Teczka akt osobowych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Karta oceny ryzyka zawodowego dla opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola

Opracowanie.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną

Dokumentacja przedszkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały zatwierdzającej koncepcję pracy przedszkola przez Radę Pedagogiczną
Opublikowany Opublikowany

Regulamin biblioteki i czytelni

Zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin biblioteki i czytelni
Opublikowany Opublikowany

Regulamin szatni

Zachowanie, pobyt w szatni.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin szatni
Opublikowany Opublikowany

Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura związana z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji w szkole
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego
Opublikowany Opublikowany

Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego

Dokument wymagana w zarządzaniu placówką.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór statutu zespołu szkolno - przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP

Z rozporządzenia MEN - Obszar 3.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec PPP
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania

Plan pracy zespołu - zadania, etapy pracy.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu ds wewnetrznego oceniania
Opublikowany Opublikowany

Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem

do ewaluacji wewnętrznej PPP

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Lista kontrolna spełnienia wymagań wobec poradni zgodnie z rozporządzeniem
Opublikowany Opublikowany

Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan Nadzoru Placówki Oświatowo Wychowawczej
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla uczniów

W ramach kontroli stosowania przez nauczycieli najnowszego rozporządzenia w sprawie oceniania, chcę spytań uczniów o ocenianie na poszczególnych przedmiotach oraz sprawdzić ich znajomość zasad dotyczących oceniania w szkole.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla uczniów
Opublikowany Opublikowany

Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły

szkolenie RP

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiany w programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego

Przedszkole jednoodziałowe.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do nadzoru pedagogicznego dla przedszkola gminnego jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy rady rodziców 2015/16

Propozycja współpracy, promocji szkoły,organizacji imprez,pozyskiwania funduszy.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy rady rodziców 2015/16
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

Przedszkole publiczne.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs

Wzór dokumentu.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego

przedszkole jednoodziałowe

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru peadogogicznego 2015/2016 dla gminnego przedszkola jednoodziałowego
Opublikowany Opublikowany

Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowa ocena pracy nauczyciela religii
Opublikowany Opublikowany

Wzór zapisu dotyczący sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego

Załącznik do uchwały wynikającej z nowej kompetencji stanowiącej rady pedagogicznej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 9

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zapisu dotyczący sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników

Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników od roku szkolnego 2015/2016

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników
Opublikowany Opublikowany

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej

Projekt ewaluacji wewnętrznej wraz z arkuszami, narzędziami, ankietami uwzględniający priorytet:

• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 5

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy

do wykorzystania w bursie szkolnej

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusze, ankiety, narzędzia do projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy
Opublikowany Opublikowany

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły

Do wykorzystania w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum

W tym wypadku nazwa dokumentu wskazuje jego przeznaczenie

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla MOS, w kórego składzie jest gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Zmiana warunków pracy

W maju nauczycielka dyplomowana (pełny etat) otrzymała ograniczenie etatu do 15 godzin. W sierpniu okazało się, że w wyniku zmian organizacyjnych może być zatrudniona znów na cały etat. Jaki dokument powinnam napisać zmieniajacy ten fakt? Jak on ma wygladać? Proszę o wzór.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zmiana warunków pracy
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy o pracę z nauczycielem

Przez mianowanie.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy o pracę z nauczycielem
Opublikowany Opublikowany

Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór uchwały RP ustalającej sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora

Wniosek o opinię do organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora z krotkim uzasadniem.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia organu prowadzącego w sprawie powołania nauczyciela na wicedyrektora
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych

Dla zespołu szkół w skład ,którego wchodzą szkola podstawowa, gimnazjum,szkoła zawodowa i przyspos. do pracy - w zespole uczą się dzieci z upośledzeniem lekkim, znacznym,umiarkowanym oraz występuje sprzężenie, autyzm.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16 dla zespołu szkół specjalnych
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)

Do wykorzystania w roku szkolnym 2015/16.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2015/16 dla Zespołu Szkół (szk.pods. i gimnazjum)
Opublikowany Opublikowany

Przykład ewaluacji wewnętrznej

Dla placówki psychologiczno - pedagogicznej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Przykład ewaluacji wewnętrznej
Opublikowany Opublikowany

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.

Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym.
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut stowarzyszenia

Planuję założyć przyszkolne stowarzyszenie na rzecz edukacji.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut stowarzyszenia
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.

Szkoła ponadgimnazjalna (CKU) dla dorosłych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla CKU.
Opublikowany Opublikowany

Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

W składzie przedszkole,wwrd, szkoła podstawowa,gimnazjum i internat.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut SOSW Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku
Opublikowany Opublikowany

Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej

Spójny z publikowaną przez Państwa propozycją Statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny regulamin oceniania dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Statut publicznego przedszkola

Stan prawny na dzień 01.09.2015 roku

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Statut publicznego przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum

Jakie zagadnienia powinny w nim się znaleźć i jakie ewentualne sposoby realizacji zadań.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt planu rozwoju zawodowego dla psychologa pracującego w gimnazjum
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego w gimnazjum na rok 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Funkcjonującej oddzielnie. Szkoła nie jest filią.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Statut dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym

Dokument uwzględniajacy istnienie zerówki przy szkole.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej z oddzialem zerowym
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły podstawowej klasy I-III

Wraz z oddziałami przedszkolnymi (dzieci w wieku 3-5 lat).

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły podstawowej klasy I-III
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej

Klasy (I-III) z oddziałami przedszkolnymi (grupy 3-latki,4-latki i 5-latki)na rok szkolny 2015/2016.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy SOSW w skład wchodzi:zespół WWRD,przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Roczny plan pracy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016

Na potrzeby placówki wg wytycznych MEN i rozporządzeń

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego dla Internatu/Bursy na rok szkolny 2015/2016
Opublikowany Opublikowany

Przykładowy plan rozwoju zawodowego

Dla katechety uczącego religii w szkole podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, na nauczyciela mianowanego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Przykładowy plan rozwoju zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Statut Szkoły Podstawowej

Statut SP na dzień 1 września z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych rozporządzeń.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Szkoły Podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.

Wprowadzenie zapisu do statutu.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Organizacja oddziałów sportowych w zespole szkół.
Opublikowany Opublikowany

Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5

Dla 3-4 latków.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Propozycja zapisu w dzienniku przedszkola z uwzględnieniem 1/5
Opublikowany Opublikowany

Wzór decyzji dyrektora przedszkola

Dotyczącej zezwolenia na realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (nauczanie domowe.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór decyzji dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat

Realny dokument dla czterech jednostek ale w ramach SOSW -jeden dyrektor.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru SOSW: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i internat
Opublikowany Opublikowany

Wzorcowy statut/szablon

Po zmianach do gimnazjum.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzorcowy statut/szablon
Opublikowany Opublikowany

Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS

Dokumentacja.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zarządzenia w celu wprowadzenia zmian w regulaminie ZFŚS
Opublikowany Opublikowany

Wpis do statutu

Dotyczący obowiązków bibliotekarza.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wpis do statutu
Opublikowany Opublikowany

Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015

Raport należy przedstawić na radzie pedagogicznej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Raport z ewaluacji wewnętrznej w bursie szkolnej 2014-2015
Opublikowany Opublikowany

Statut Bursy Międzyszkolnej

Dokumentacja.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Bursy Międzyszkolnej

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Bursy Międzyszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Bursa szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania

Nowy wzór wniosku do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku w szkole i wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań nauczyciela języka angielskiego
Opublikowany Opublikowany

Zakres zadań dla katechety

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres zadań dla katechety
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11

Sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji wewnetrznej- wymaganie 11.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- ewaluacja wewnętrzna wymaganie 11
Opublikowany Opublikowany

Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór druku ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Karty rowerowej

Regulamin określający warunki uzyskania, przebieg i sposób sprawdzenia umiejętności niezbędnych do uzyskania Karty rowerowej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Karty rowerowej
Nieopublikowany Propozycja

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

Czynności przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela.

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 28

Zaglosuj
Nieopublikowany Propozycja

Kontrola zarządcza

Wymagane dokumenty w przedszkolu obejmujące kontrolę zarządczą.

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 29

Zaglosuj
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej

Dokument potrzebny do ustalenia obowiązków nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia

Przykładowe kryteria.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów pracowników niepedagogicznych w szkole do zwolnienia
Opublikowany Opublikowany

Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu

Dokumentacja kadrowa.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia/ obniżenia etatu
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków nauczyciela gimnazjum i wychowawcy
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania nauczania domowego w szkole

Wpłynął wniosek o nauczanie domowe uczennicy w gimnazjum - jak prawidłowo to zorganizować, kiedy przeprowadzać egzaminy, jaka komisja.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania nauczania domowego w szkole
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola

Opinia na temat pracy.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej na temat dyrektora przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum

Od roku szkolnego 2015/16 zostanie utworzony zespół szkól w skład którego wejdzie istniejąca szkoła podstawowa i istniejące gimnazjum jak powinien wyglądać statut zespoły szkół co w nim umieścić proszę o przykładowy statut - w szczególności zapisy dotyczące dokumentacji oraz rad pedagogicznych.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum
Nieopublikowany Propozycja

Zakres obowiązków konserwatora-palacza

Dokumentacja.

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 21

Zaglosuj
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków woźnej

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków woźnej
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sprzątaczki

Dokumentacja.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sprzątaczki
Opublikowany Opublikowany

Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

Studia podyplomowe.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015

Dokument niezbędny w procedurze egzaminu gimnazjalnego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2015
Opublikowany Opublikowany

Uchwała nowelizująca statut

Wzór uchwały.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Uchwała nowelizująca statut
Opublikowany Opublikowany

Procedura utworzenia klasy sportowej

Opis krok po kroku.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura utworzenia klasy sportowej
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego

Zespół Szkół.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków dla opiekuna IPN

Szczegółowy dokument.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków dla opiekuna IPN
Opublikowany Opublikowany

Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku

Szkoła podstawowa.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura organizowania indywidualnego programu nauczania lub toku
Opublikowany Opublikowany

Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015

Dokumnetacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolna instrukcja przeprowadzenia sprawdzianu 2015
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów

Na konferencje RP.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego dla burs i internatów
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe

Do zastosowania w przedszkolu jednooddziałowym (tylko 3-4-latki), gdzie pracują tylko 2 osoby: organ prowadzący, dyrektor, nauczyciel w jednej osobie oraz 1 nauczyciel zatrudniony. A więc gdzie nie ma także Rady Pedagogicznej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 - przedszkole niepubliczne jednooddziałowe
Opublikowany Opublikowany

Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Zakres obowiązków sekretarza i sekretarki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Procedura oceny pracy nauczyciela

Gimnazjum.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura oceny pracy nauczyciela
Opublikowany Opublikowany

Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego

Zaświadczenie do nowej szkoły.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór zaświadczenia dla ucznia zmieniającego szkołę w trakcie roku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole

Na potrzeby Zespołu Szkół -SP i Gimnazjum.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Obowiązki szefa kuchni,kucharki i intendentki w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin ZFŚS zgodnego z nową ustawą
Opublikowany Opublikowany

Rejestr ryzyk

Rejestr ryzyk Jednostka organizacyjna Urzędu/ Jednostka organizacyjna Gminy

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Rejestr ryzyk
Opublikowany Opublikowany

Statut gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

Dokument, uwzględnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Statut gimnazjum z oddziałami integracyjnymi
Opublikowany Opublikowany

Regulamin praktyk zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych.

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin praktyk zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych.
Opublikowany Opublikowany

Wymaganie 11- ankiety, narzędzia ewaluacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej (ewaluacja wewnętrzna)

Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wymaganie 11- ankiety, narzędzia ewaluacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej (ewaluacja wewnętrzna)
Opublikowany Opublikowany

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dokumentacja szkolna.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Opublikowany Opublikowany

Plan ewaluacji - wymaganie 7

Ewaluacja wewnętrznej w zakresie współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych w zespole szkół (SP i GIMNAZJUM).

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan ewaluacji - wymaganie 7
Opublikowany Opublikowany

Tematyka zebrań rady pedagogicznej na cały rok szkolny

Pomoc w prawidłowym przygotowaniu zebrań rady pedagogicznej tak, aby uwzględniały całokształt koniecznych do podjęcia uchwał i wyrażenia opinii.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Tematyka zebrań rady pedagogicznej na cały rok szkolny
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 placówki doskonalenia nauczycieli

Wynikający z rozporządzenia. 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 placówki doskonalenia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Arkusz obserwacji zajęć wychowawcy w internacie SOSZW

Dokument potrzebny do przeprowadzenia nadzoru pedagogicznego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz obserwacji zajęć wychowawcy w internacie SOSZW
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru 2014/2015 dla SOSZW

Od wrezśnia b.r. zespół szkół został przekształcony w SOSZW.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru 2014/2015 dla SOSZW
Opublikowany Opublikowany

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

Ewaluacja w przedszkolu wymaganie 6.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Kontrakt wychowawczy

Kontrakt pomiędzy wychowawcą klasy reprezentującym wszystkich nauczycieli a uczniami dotyczący najważniejszych zasad zachowania i stroju szkolnego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrakt wychowawczy
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego zespołu szkolno -przedszkolnego 2014/2015

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego zespołu szkolno -przedszkolnego 2014/2015
Opublikowany Opublikowany

Decyzja o przyjęciu pięciolatka do klasy I

W związku z możliwością przyjęcia dzieci pięcioletnich (opinia ppp pozytywna) bardzo proszę o przygotowanie dokumentu w tym zakresie.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Decyzja o przyjęciu pięciolatka do klasy I
Opublikowany Opublikowany

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Opublikowany Opublikowany

Aktualny statut szkoły podstawowej

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 3

Zobacz dokumenty do propozycji Aktualny statut szkoły podstawowej
Opublikowany Opublikowany

Procedura antymobingowa w szkole

Do użytku wewnętrznego.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura antymobingowa w szkole
Opublikowany Opublikowany

Procedura odwołania wicedyrektora ze stanowiska

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura odwołania wicedyrektora ze stanowiska
Opublikowany Opublikowany

Arkusz oceny pracy nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kryteria oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz oceny pracy nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma udzielenia nagany nauczycielowi

Dokument z kategori zarządzanie kadrą.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma udzielenia nagany nauczycielowi
Opublikowany Opublikowany

Statut szkoły

Statut szkoły z aktualnymi zapisami - szkoła podstawowa.

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 8

Zobacz dokumenty do propozycji Statut szkoły
Opublikowany Opublikowany

Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

Dokument przeznaczony jest do użytku szkolnego jako podsumowanie procesu ewaluacji

Giw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 34

Zobacz dokumenty do propozycji Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego w poradni

Plan nadzoru pedagogicznego w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 43

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego w poradni
Opublikowany Opublikowany

Procedura dopuszczenia programów nauczania

Dokument z zakresu organizacji pracy szkoły

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 48

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura dopuszczenia programów nauczania
Opublikowany Opublikowany

Regulamin remontów w szkole

Minimalna liczba ofert na remont bez przetargu, jaka oferta wygrywa itp.

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 21

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin remontów w szkole
Opublikowany Opublikowany

Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

Kiedy sprawa rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem trafia do sądu, to analizuje on kryteria dyrektora przyjęte do zwolnienia nauczyciela.

Giw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 32

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy

Regulacja praw i obowiązków pracowników i pracodawcy

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 23

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy
Opublikowany Opublikowany

Arkusz kontroli świetlicy szkolnej

Kontrola wewnętrzna Dyrektora Szkoły.

Giw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 31

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz kontroli świetlicy szkolnej
Opublikowany Opublikowany

Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

Nauczyciel kontraktowy podjął pierwsza pracę i stara się o zasiłek na zagospodarowanie (spełnia wymogi)

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 49

Zobacz dokumenty do propozycji Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie
Opublikowany Opublikowany

Regulamin pracy świetlicy

Regulamin pracy świetlicy dla szkoły podstawowej

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 64

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin pracy świetlicy
Opublikowany Opublikowany

Podstawa prawna - zmiana komisji na egzaminie poprawkowym

Rozporządzenie dyrektora w sprawie zmiany komisji w księdze rozporządzeń

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 21

Zobacz dokumenty do propozycji Podstawa prawna - zmiana komisji na egzaminie poprawkowym
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

Co powinno być zawarte w opinii?

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pusta

liczba głosów 88

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora
Opublikowany Opublikowany

Kodeks etyki dla nauczycieli i dla pracowników administr. i obsługi

do kontroli zarządczej

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Kodeks etyki dla nauczycieli i dla pracowników administr. i obsługi
Opublikowany Opublikowany

Plan nauczania

Przykładowy plan nauczania dla gimnazjum i szkoły podstawowej zgodnie z nowym rozporządzeniem

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nauczania
Opublikowany Opublikowany

Rozliczenie nadgodzin

Wykaz n-li i godz., wypracowane nadgodziny z etatu i zastępstwa przekazywane do płac

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelna

liczba głosów 104

Zobacz dokumenty do propozycji Rozliczenie nadgodzin
Opublikowany Opublikowany

Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej

Pensum wychowawcow wynosi 26 godzin tygodniowo; rozliczanie urlopów; ustalanie dni wolnych w harmonogramie pracy

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej
Opublikowany Opublikowany

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły

Przykładowy wzór opinii pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną.

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelna

liczba głosów 198

Zobacz dokumenty do propozycji Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły
Opublikowany Opublikowany

Arkusz postępów dziecka trzyletniego

Arkusz ma na celu bieżącą ocenę postępów dziecka trzyletniego w przedszkolu w oparciu o aktualną podstawę programową

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 68

Zobacz dokumenty do propozycji Arkusz postępów dziecka trzyletniego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy zespołu przedmiotowego

Jako załączenie do dokumentacji szkolnej

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelna

liczba głosów 210

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy zespołu przedmiotowego
Opublikowany Opublikowany

Ankieta dla nauczycieli

ankieta dla nauczycieli podsumowująca pracę dyrektora w zakresie sprawowanego nadzoru

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 4

Zobacz dokumenty do propozycji Ankieta dla nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Procedury rozpoczęcia awansu zawodowego

Do użytku w szkole podstawowej procedury rozpoczęcia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury rozpoczęcia awansu zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru pedagogicznego

przykładowy plan nadzoru pedagogicznego zawierający priorytety ministra na ten rok szkolny typowy dla przedszkola, bo te co znajdują się na stronce to typowe tylko do szkół. Pozdrawiam

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Statut przedszkola

statut niepublicznego przedszkola przedszkole czynne od 730 do 1630.Grupa 3-4 latkow i 5-6 latkow.Przedszkole zapewnia zajecia;jezyk angielski,logopedie,rytmike,zajecia umuzykalniajace i zajecia zgodne z programem men

Gwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 16

Zobacz dokumenty do propozycji Statut przedszkola
Opublikowany Opublikowany

Delegowanie uprawnień

dokument pozwalający dyrektorowi szkoły na przekazanie pracownikowi uprawnień do podejmowania zadań, decyzji, które leżą w gestii dyrektora, a mogą być scedowane na pracownika razem z odpowiedzialnością za wykonanie.

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 50

Zobacz dokumenty do propozycji Delegowanie uprawnień
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

Co powinno zawierać sprawozdanie z kontroli zarządczej jak to napisać.

Giw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 37

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Procedury przyjmowania do klasy 1 szkoły pod.i gimn.

procedury szkolne

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 4

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury przyjmowania do klasy 1 szkoły pod.i gimn.
Opublikowany Opublikowany

Procedury wycieczek szkolnych

procedury szkolne

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 9

Zobacz dokumenty do propozycji Procedury wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Procedura nagradzania uczniów

procedury szkolne

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 4

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura nagradzania uczniów
Opublikowany Opublikowany

Procedura kontroli obowiązku szkolnego

Procedury szkolne

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 7

Zobacz dokumenty do propozycji Procedura kontroli obowiązku szkolnego
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

przykłady dokumentów obowiązująca dokumentacja

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 28

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły

I obszar 1.4 Respektowane są normy społeczne Szkła w Zakładzie Poprawczym

Gwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 16

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły
Opublikowany Opublikowany

Harmonogram ewaluacji wewnątrzszkolnej

Opracowanie poszczególnych wymagań z 4 obszarów (wg rozporządzenia) dla szkoły podstawowej i gimnazjum - nie wszyscy, którzy opłacili dostęp pracują w przedszkolu!!!
Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 28

Zobacz dokumenty do propozycji Harmonogram ewaluacji wewnątrzszkolnej
Opublikowany Opublikowany

Kontrola zarządcza

dokument dla dyrektora szkoły

Giw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 23

Zobacz dokumenty do propozycji Kontrola zarządcza
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora gimnazjum z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

zakończenie roku szkolnego

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora gimnazjum z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego

roczne sprawozdanie dyrektora  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wg nowego rozporządzenia

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego
Opublikowany Opublikowany

Urlop dla poratowania zdrowia

wzór druku

 

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 1

Zobacz dokumenty do propozycji Urlop dla poratowania zdrowia
Opublikowany Opublikowany

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

ważna sprawa

Gwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 13

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Opublikowany Opublikowany

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przykładowy regulamin wraz z załącznikami

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelna

liczba głosów 169

Zobacz dokumenty do propozycji Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Opublikowany Opublikowany

Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej oraz narzędzia badawcze

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 42

Zobacz dokumenty do propozycji Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej oraz narzędzia badawcze
Opublikowany Opublikowany

Koncepcja pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły ma wspierać osiągnięcie przez szkołę sukcesu.Powinna być skoncentrowana na uczniu, jegocechach ,postawach , umiejętnościach i wiedzy.

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 44

Zobacz dokumenty do propozycji Koncepcja pracy szkoły
Opublikowany Opublikowany

Narzędzia do ewaluacji dla przedszkoli

pomoc do ewaluacji

Gwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 2

Zobacz dokumenty do propozycji Narzędzia do ewaluacji dla przedszkoli
Opublikowany Opublikowany

Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli

dokument przeznaczony dla organu prowadzącego w celu planowania środków finansowych potrzbnych na realizację zadań związanych z doskonaleniem.

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pusta

liczba głosów 72

Zobacz dokumenty do propozycji Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

potrzebny do dokumentacji

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 63

Zobacz dokumenty do propozycji Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
Opublikowany Opublikowany

Plan nadzoru w przedszkolu

nadzór pedagogiczny w przedszkolu, narzędzia do badania, arkusze

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 51

Zobacz dokumenty do propozycji Plan nadzoru w przedszkolu
Opublikowany Opublikowany

Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego

jeden z podstawowych dokumentów szkoły

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pusta

liczba głosów 82

Zobacz dokumenty do propozycji Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego
Opublikowany Opublikowany

Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania

Uważam, że już przynajmniej tydzień temu taki wzór powinien się tutaj znaleźć i wszystkie dokumenty związane z realizacją rozporządzenia o programach nauczania

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 59

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu nauczania
Opublikowany Opublikowany

Diagnoza dziecka przedszkolnego

diagnozowanie rozwoju dziecka w przedszkolu

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 69

Zobacz dokumenty do propozycji Diagnoza dziecka przedszkolnego
Opublikowany Opublikowany

Plan pracy nauczyciela - pytania kontrolne

Lista kontrolna

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_pol

liczba głosów 96

Zobacz dokumenty do propozycji Plan pracy nauczyciela - pytania kontrolne
Opublikowany Opublikowany

Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie

Opłaty za kształcenie. Wnioski, formularze.

Giw_pelnaGwi_polGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 33

Zobacz dokumenty do propozycji Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie
Opublikowany Opublikowany

Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych

Jak zbierać informacje o sytuacjach kryzysowych

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pusta

liczba głosów 71

Zobacz dokumenty do propozycji Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu

Opieka kuratora sądowego

Giw_pelnaGiw_pelnaGwi_pustaGwi_pustaGwi_pusta

liczba głosów 46

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja uczniów objętych kuratelą sądu
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami

Monitorowanie wywiadówek, spotkań z rodzicami i uczniami

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pusta

liczba głosów 77

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja spotkań z rodzicami, uczniami
Opublikowany Opublikowany

Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli

Dokument służący ewidencjonowaniu szkoleń nauczycielskich.

Giw_pelnaGiw_pelnaGiw_pelnaGwi_polGwi_pusta

liczba głosów 73

Zobacz dokumenty do propozycji Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieliCopyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT