Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard B3 – Identyfikacja ryzyka

Każdy dyrektor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że osiąganie wytyczonych celów oraz realizacja wyznaczonych konkretnych zadań w każdej szkole lub placówce obarczone jest określonym niebezpieczeństwem powodzenia nazywanym również ryzykiem realizacyjnym. Dlatego właśnie rodzi się potrzeba oszacowania tego ryzyka, aby zorientować się, na ile założone cele i wyznaczone zadania są możliwe do wykonania (realność) i na co w szczególności należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia przyjętych zamierzeń. Ryzyko praktycznie oznacza ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia określonej decyzji kierowniczej. Samo ryzyko jest zatem potencjalnym niebezpieczeństwem, które może nie pozwolić na wykonanie zadania, a tym samym uniemożliwi osiągnięcie wyznaczonych sobie wcześniej celów (zarówno głównych, jak i etapowych) oraz nieuzyskania zakładanych, czy oczekiwanych efektów podejmowanych działań. Ryzyko faktycznie dotyczy wszystkich czynności i działań podejmowanych w trakcie bieżącej działalności szkoły. Dlatego w kontroli zarządczej jest zwrócona szczególna uwaga na politykę zarządzania istotnym ryzykiem – podkreślam z naciskiem istotnym. Sprawnemu zarządzaniu ryzykiem zdecydowanie sprzyjają takie działania, jak:

 • wskazanie misji jednostki,
 • określenie celów i zadań oraz monitorowanie i ocena ich realizacji,
 • identyfikacja ryzyka,
 • analiza ryzyka,
 • reakcja na ryzyko.
   

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdą Państwo:

 • wskazówki kiedy przeprowadzić identyfikację ryzyka,
 • obszary działalności placówki w procesie identyfikacji ryzyka,
 • niezbędne działania dyrektora w zarządzaniu ryzykiem,
 • sugestie praktycznego wykorzystania przykladowych dokumentów.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/06

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT