Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

  Komentarz – projekt zmian w Karcie Nauczyciela

  I. Do prac w sejmie został skierowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ma wejść w życie częściowo 1.01.2018 r. , 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie:
  1. ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
  2. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  4. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
  5. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
  6. oraz 8 innych ustaw.

  II. Szczególnie dużą część ustawy zajmuje projekt zmian ustawy Karta Nauczyciela - art. 76 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera 38 punktów z proponowanymi zmianami.

  III. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela:
  1. powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie długości tej ścieżki od jakości pracy nauczyciela,
  2. zastąpienie obecnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
  3. rozszerzenie skali ocen pracy z obecnej trzystopniowej na czterostopniową,
  4. określenie ogólnych kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół – dyrektorzy przygotują regulaminy oceniania nauczycieli,
  5. dokonanie oceny pracy po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole z zastrzeżeniem, że jeżeli termin dokonania oceny pracy upływa w trakcie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu, ocena pracy będzie dokonywana po zakończeniu tego stażu,
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 sierpnia 2009
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 19 października 2017
  Kontrola procedur zapewnienia bezpieczeństwa wydawanych posiłków oraz przestrzegania zasad higienicznych w stołówce szkolnej – ocena funkcjonowania systemu HCCP. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 23 października 2017
  Przedstawienie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego szkoły na nowy rok budżetowy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Termin ustala organ prowadzący.
 • 24 października 2017
  Zorganizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 25 października 2017
  Kontrola druków ścisłego zarachowania – świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje uczniowskie, książeczki ZUS, itp. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 31 października 2017
  Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT