Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYSzkolenia wideo

 

 

Moduł 6: Odpowiedzialność prawna nauczyciela
Program szkolenia

Moduł 6: Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Zapraszamy  na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 18.06.2019 r.

Zapraszamy  na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Moduł 5: RODO w praktyce szkolnej
Program szkolenia

Moduł 5: RODO w praktyce szkolnej

Zapraszamy  na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 17.06.2019 r.

Zapraszamy  na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Moduł 4: Nadzór dyrektora nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Program szkolenia

Moduł 4: Nadzór dyrektora nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zapraszamy  na czwarty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Małgorzata Łoskot
Wykład z dnia 29.03.2019 r.

Zapraszamy  na czwarty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Moduł 3: Prawne uwarunkowania zatrudniania specjalistów szkolnych
Program szkolenia

Moduł 3: Prawne uwarunkowania zatrudniania specjalistów szkolnych

Zapraszamy  na trzeci w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Małgorzata Łoskot
Wykład z dnia 11.03.2019 r.

Zapraszamy  na trzeci w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Moduł 2: Ocena pracy nauczyciela według nowych uregulowań
Program szkolenia

Moduł 2: Ocena pracy nauczyciela według nowych uregulowań

Zapraszamy na drugi w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Ewa Norkowska
Wykład z dnia 20.12.2018 r.

Zapraszamy na drugi w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Moduł 1: Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 roku
Program szkolenia

Moduł 1: Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 roku

Zapraszamy na pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 01.11.2018 r.

Szkolenie z zakresu zmian w przyznawaniu awansu zawodowego w oświacie. Omówione zostaną zmiany w zakresie stażu nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Moduł 5: Ruchy kadrowe w oświacie
Program szkolenia

Moduł 5: Ruchy kadrowe w oświacie

Zapraszamy na piąty w roku szkolnym 2017/2018 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Jan Lewandowski
Wykład z dnia 15.05.2018 r.

Szkolenie z zakresu ruchów kadrowych w oświacie. Omówione zostanie dokonywanie zmian kadrowych w przedszkolach, szkołach i placówkach (zwolnienie, przeniesienie, uzupełnienie etatu, stan nieczynny, likwidacja stanowiska). Przedstawione zostaną kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia lub zmiany warunków pracy. Przybliżone zostaną także formy zatrudnienia pracowników pedagogicznych (rodzaje umów w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty).

Moduł 4: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach
Program szkolenia

Moduł 4: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach

Zapraszamy na czwarty w roku szkolnym 2017/2018 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Małgorzata Łoskot
Wykład z dnia 20.03.2018 r.

  W czasie szkolenia dowiecie się Państwo o nowych zasadach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej od dnia 1 września 2017r. Omówione zostaną nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zadania nauczycieli i specjalistów. Położony został także nacisk na rolę i zadania dyrektora w udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Moduł 3: Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
Program szkolenia

Moduł 3: Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na trzeci w roku szkolnym 2017/2018 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Agnieszka Makowska
Wykład z dnia 24.01.2018 r.

 • co to są sytuacje kryzysowe i zdarzenia nagłe?
 • czy w skzole, przedskzolu i innych placówkach obowiązują te same przepisy?
 • algorytmy i procedury postępowania
Moduł 2: Planowanie i prowadzenie obserwacji w szkole
Program szkolenia

Moduł 2: Planowanie i prowadzenie obserwacji w szkole

Zapraszamy na drugi w roku szkolnym 2017/2018 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 30.10.2017 r.

 • Podstawy prawne obserwacji w szkole
 • Cele i rodzaje obserwacji
 • Zasady planowania i prowadzenia obserwacji
 • Arkusze obserwacji
 • Wykorzystanie wniosków z obserwacji w nadzorze pedagogicznym
Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej 2017/2018
Program szkolenia

Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej 2017/2018

Zapraszamy na pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Jan Lewandowski
Wykład z dnia 06.09.2017 r.

 • Co się zmienia w nadzorze pedagogicznym od dnia 1 września 2017r.?
 • Od czego zależy skuteczność działań w nadzorze pedagogicznym? – organizacja, planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora?
 • Jak przygotować ewaluację wewnętrzną i przeprowadzić ją w zgodzie z metodologią badań?
 • Jak przygotować przedszkole, szkolę i placówkę do ewaluacji zewnętrznej?
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2017/2018
Program szkolenia

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2017/2018

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia odnośnie porad prawnych objaśniających najczęstsze zagadnienia poruszane przez
dyrektorów placówek oświatowych w ostatnim czasie!

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 01.09.2017 r.

Program szkolenia:

 1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego od 1 września 2017 roku.
 • Ustawa o systemie oświaty – które przepisy nadal obowiązują?
 • Ustawa Prawo oświatowe – jakie zmiany wprowadza w stosunku do ustawy o systemie oświaty?
 • Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela – jakie są zapowiadane zmiany?
 • Przegląd najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo oświatowe (nowe rozporządzenia)
 1. Nowa organizacja pracy szkół od 1 września 2017 roku.
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując zmiany w statucie szkoły?
 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego i wymagań wobec szkól i placówek.
 • Kierunki polityki oświatowej państwa – na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując plan nadzoru pedagogicznego
Moduł 6: Decyzje dyrektora szkoły. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Program szkolenia

Moduł 6: Decyzje dyrektora szkoły. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zapraszamy na szósty moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.  

Prelegent: Jan Lewandowski
Wykład z dnia 06.06.2017 r.

W tej części omówiono:

 • Zadania Dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • Rodzaje decyzji dyrektora szkoły oraz zakres spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej oraz innych działań kierowniczych
 • Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,a skreślenie ucznia z listy uczniów 
Moduł 5: Diagnoza dla rozwoju. Ocenianie motywujące, czyli w jaki sposób pomóc uczniom uczyć się?
Program szkolenia

Moduł 5: Diagnoza dla rozwoju. Ocenianie motywujące, czyli w jaki sposób pomóc uczniom uczyć się?

Zapraszamy na piąty moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 21.04.2017 r.

 W tej części omówiono:

 • Podstawy prawne oceniania szkolnego.
 • Ocenianie motywujące - praktyczne wskazówki.
 • Ewaluacja szkolnego systemu oceniania.
Moduł 4: Zadania dyrektora i nauczycieli w kontekście zmiany ustroju szkolnego
Program szkolenia

Moduł 4: Zadania dyrektora i nauczycieli w kontekście zmiany ustroju szkolnego

 Zapraszamy na czwarty moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 20.02.2017 r.

W tej części omówiono:

 • Nową organizację pracy szkół.
 • Planowanie pracy dydaktycznej w ośmioletniej szkole podstawowej.
 • Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym.
Moduł 3: Co dyrektor musi wiedzieć o ochronie danych osobowych? Zadania dyrektorów placówek oświatowych w świetle przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
Program szkolenia

Moduł 3: Co dyrektor musi wiedzieć o ochronie danych osobowych? Zadania dyrektorów placówek oświatowych w świetle przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

Zapraszamy na trzeciego moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 

Prelegent: Kazimierz Stankiewicz
Wykład z dnia 10.01.2017 r.

 W tej części omówiono:

 • Czy dyrektor przedszkola lub szkoły powinien powołać administratora bezpieczeństwa? Jakie będą skutki niepowołania?
 • Czy na prośbę pełnoletniego ucznia szkoła może nie udostępnić rodzicom informacji o jego ocenach?
 • Czy można bez zgody rodziców umieścić na stronie internetowej zdjęcie ich dziecka?
 • Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych spoczywają na dyrektorze placówki oświatowej?
   

 

Moduł 2: Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora szkoły
Program szkolenia

Moduł 2: Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora szkoły

Zapraszamy na drugi moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Maria Pecyna
Wykład z dnia 02.11.2016 r.

W tej części omówiono: 

 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w szkole oraz kiedy i za co się ją ponosi?
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników szkoły/placówki, czyli co i jak robić, aby uniknąć kłopotów?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany w rozdziale 10 ustawy Karta Nauczyciela wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2016r.
Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Program szkolenia

Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Zapraszamy na pierwszy moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Maria Pecyna
Wykład z dnia 14.09.2016 r.

W tej części omówiono: 

 • Jak organizować, prowadzić i dokumentować nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej, aby był on skuteczny?
 • Jak przygotować się do ewaluacji wewnętrznej w placówce i przeprowadzić ją w zgodzie z metodologią badań?
 • Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej przygotować, aby spełnić wymagania na wysokim poziomie?
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017
Program szkolenia

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia odnośnie porad prawnych objaśniających najczęstsze zagadnienia poruszane przez
dyrektorów placówek oświatowych w ostatnim czasie!

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 02.09.2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty – między innymi:

 • likwidacja sprawdzianu i nowe zasady rekrutacji do gimnazjum,
 • dodatkowe przepisy dotyczące rekrutacji do wszystkich typów szkół,
 • nowe kompetencje kuratora oświaty,
 • zmiany w konkursach na stanowisko dyrektora,
 • powołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
 • postępowanie przy zmianie wcześniej wybranych podręczników .

2. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela - między innymi:

 • likwidacja godzin karcianych i wynikające z tego konsekwencje dla nauczycieli,
 • nowe zasady funkcjonowania komisji dyscyplinarnej i wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

3. Zmiany rozporządzeń – między innymi:

 • w sprawie prowadzenia dokumentacji,
 • oceniania,
 • organizacji roku szkolnego. 
Blok III – Tworzenie planów badań
Program szkolenia

Blok III – Tworzenie planów badań

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz tworzenie planów badań w oparciu o wymagnia MEN.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 13.07.2016 r.

 W III części:

 • Jak zaplanować ewaluację wewnętrzną?
 • Jak są wymagnia MEN wobec szkół i placówek?
 • Jak wybrać wymaganie, które chcemy poddać ewaluacji?
 • Jak formułowac pytania badawcze?
 • Jak opracować szczegółowy plan badań?
Blok II - Tworzenie planów badań
Program szkolenia

Blok II - Tworzenie planów badań

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz tworzenie planów badań.

 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 13.07.2016 r.

W II części:

 • Jak zaplanować ewaluację wewnętrzną?
 • Jak wybrać przedmiot (zakres) ewaluacji?
 • Co podlega ewaluacji?
 • Jak formułowac pytania badawcze?
 • Jakie są efekty działań promocyjnych?
 • Jak rozwijać zainteresowania uczniów?
 • Jak przygotować szczegółowy plan badań?
 • Jakie są metody i narzędzia zbierania informacji?
Blok I – Wprowadzenie - Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym
Program szkolenia

Blok I – Wprowadzenie - Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono istotę ewaluacji i jej miejsce w nadzorze pedagogicznym.

 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 24.05.2016 r.

W I części:

 • Dlaczego w szkole musi być przeprowadzona ewaluacja?
 • Co to jest ewaluacja?
 • Jaki jest związek z nadzorem pedagogicznym?
 • Wymagania wobec szkół i placówek?

 

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT