Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYSzkolenia wideo

Moduł 5: Diagnoza dla rozwoju. Ocenianie motywujące, czyli w jaki sposób pomóc uczniom uczyć się?
Program szkolenia

Moduł 5: Diagnoza dla rozwoju. Ocenianie motywujące, czyli w jaki sposób pomóc uczniom uczyć się?

Zapraszamy na piąty moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 21.04.2017 r.

 W tej części omówiono:

 • Podstawy prawne oceniania szkolnego.
 • Ocenianie motywujące - praktyczne wskazówki.
 • Ewaluacja szkolnego systemu oceniania.
Moduł 4: Zadania dyrektora i nauczycieli w kontekście zmiany ustroju szkolnego
Program szkolenia

Moduł 4: Zadania dyrektora i nauczycieli w kontekście zmiany ustroju szkolnego

 Zapraszamy na czwarty moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 20.02.2017 r.

W tej części omówiono:

 • Nową organizację pracy szkół.
 • Planowanie pracy dydaktycznej w ośmioletniej szkole podstawowej.
 • Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym.
Moduł 3: Co dyrektor musi wiedzieć o ochronie danych osobowych? Zadania dyrektorów placówek oświatowych w świetle przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
Program szkolenia

Moduł 3: Co dyrektor musi wiedzieć o ochronie danych osobowych? Zadania dyrektorów placówek oświatowych w świetle przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

Zapraszamy na trzeciego moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. 

Prelegent: Kazimierz Stankiewicz
Wykład z dnia 10.01.2017 r.

 W tej części omówiono:

 • Czy dyrektor przedszkola lub szkoły powinien powołać administratora bezpieczeństwa? Jakie będą skutki niepowołania?
 • Czy na prośbę pełnoletniego ucznia szkoła może nie udostępnić rodzicom informacji o jego ocenach?
 • Czy można bez zgody rodziców umieścić na stronie internetowej zdjęcie ich dziecka?
 • Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych spoczywają na dyrektorze placówki oświatowej?
   

 

Moduł 2: Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora szkoły
Program szkolenia

Moduł 2: Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora szkoły

Zapraszamy na drugi moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Maria Pecyna
Wykład z dnia 02.11.2016 r.

W tej części omówiono: 

 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w szkole oraz kiedy i za co się ją ponosi?
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników szkoły/placówki, czyli co i jak robić, aby uniknąć kłopotów?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany w rozdziale 10 ustawy Karta Nauczyciela wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2016r.
Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Program szkolenia

Moduł 1: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Zapraszamy na pierwszy moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Maria Pecyna
Wykład z dnia 14.09.2016 r.

W tej części omówiono: 

 • Jak organizować, prowadzić i dokumentować nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej, aby był on skuteczny?
 • Jak przygotować się do ewaluacji wewnętrznej w placówce i przeprowadzić ją w zgodzie z metodologią badań?
 • Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej przygotować, aby spełnić wymagania na wysokim poziomie?
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017
Program szkolenia

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia odnośnie porad prawnych objaśniających najczęstsze zagadnienia poruszane przez
dyrektorów placówek oświatowych w ostatnim czasie!

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 02.09.2016 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty – między innymi:

 • likwidacja sprawdzianu i nowe zasady rekrutacji do gimnazjum,
 • dodatkowe przepisy dotyczące rekrutacji do wszystkich typów szkół,
 • nowe kompetencje kuratora oświaty,
 • zmiany w konkursach na stanowisko dyrektora,
 • powołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
 • postępowanie przy zmianie wcześniej wybranych podręczników .

2. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela - między innymi:

 • likwidacja godzin karcianych i wynikające z tego konsekwencje dla nauczycieli,
 • nowe zasady funkcjonowania komisji dyscyplinarnej i wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

3. Zmiany rozporządzeń – między innymi:

 • w sprawie prowadzenia dokumentacji,
 • oceniania,
 • organizacji roku szkolnego. 
Blok III – Tworzenie planów badań
Program szkolenia

Blok III – Tworzenie planów badań

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz tworzenie planów badań w oparciu o wymagnia MEN.

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 13.07.2016 r.

 W III części:

 • Jak zaplanować ewaluację wewnętrzną?
 • Jak są wymagnia MEN wobec szkół i placówek?
 • Jak wybrać wymaganie, które chcemy poddać ewaluacji?
 • Jak formułowac pytania badawcze?
 • Jak opracować szczegółowy plan badań?
Blok II - Tworzenie planów badań
Program szkolenia

Blok II - Tworzenie planów badań

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz tworzenie planów badań.

 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 13.07.2016 r.

W II części:

 • Jak zaplanować ewaluację wewnętrzną?
 • Jak wybrać przedmiot (zakres) ewaluacji?
 • Co podlega ewaluacji?
 • Jak formułowac pytania badawcze?
 • Jakie są efekty działań promocyjnych?
 • Jak rozwijać zainteresowania uczniów?
 • Jak przygotować szczegółowy plan badań?
 • Jakie są metody i narzędzia zbierania informacji?
Blok I – Wprowadzenie - Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym
Program szkolenia

Blok I – Wprowadzenie - Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym

Zapraszamy na pierwszą z trzech części cyklu szkoleń poświęconych przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej. W tej części omówiono istotę ewaluacji i jej miejsce w nadzorze pedagogicznym.

 

Prelegent: Izabela Suckiel
Wykład z dnia 24.05.2016 r.

W I części:

 • Dlaczego w szkole musi być przeprowadzona ewaluacja?
 • Co to jest ewaluacja?
 • Jaki jest związek z nadzorem pedagogicznym?
 • Wymagania wobec szkół i placówek?

 

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT