Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYSzkolenia wideo

 

 

 

 

 

Ocena pracy nauczyciela w zgodzie z nowymi przepisami
Program szkolenia

Ocena pracy nauczyciela w zgodzie z nowymi przepisami

 Zapraszamy na szkolenie online. Nasz ekspert omówi temat dokonania oceny pracy nauczyciela w nowej ścieżce awansu zawodowego.

Prelegent: Jan Lewandowski
Wykład z dnia 10.02.2023 r.

 

Skreślenie ucznia z listy - jak unikać błędów i nie narazić się na postępowanie odwoławcze
Program szkolenia

Skreślenie ucznia z listy - jak unikać błędów i nie narazić się na postępowanie odwoławcze

 Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka omówi proces skreślania dziecka z listy uczniów, by zrobić to w zgodzie z przepisami.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 22.11.2022 r.

 

 

Zmiany w awansie zawodowym - na co należy zwrócić uwagę
Program szkolenia

Zmiany w awansie zawodowym - na co należy zwrócić uwagę

  Zapraszamy na szkolenie online. Nasz ekspert omówi temat istotnych zmian, jakie nastąpiły w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.

Prelegent: Michał Łyszczarz
Wykład z dnia 06.09.2022 r.

 

Obowiązek wprowadzania danych do rejestru umów
Program szkolenia

Obowiązek wprowadzania danych do rejestru umów

 Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka omówi planowane regulacje dotyczące obowiązku wprowadzania danych do rejestru umów, któremu mają podlegać jednostki finansów publicznych.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.06.2022 r.

 

 Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasz ekspert omówi temat organizacji kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Zatrudnianie nauczycieli w praktyce – najczęstsze trudności wraz ze wskazówkami, jak unikać błędów
Program szkolenia

Zatrudnianie nauczycieli w praktyce – najczęstsze trudności wraz ze wskazówkami, jak unikać błędów

Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka omówi temat zatrudniania nauczycieli, jakie wiążą się z tym błędy i jak poradzić sobie z trudnościami.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 22.04.2022 r.

 

 

Statut placówki oświatowej jako najważniejszy dokument wewnątrzszkolny: jak go nowelizować i jakie zapisy zawrzeć – praktyczne wskazówki
Program szkolenia

Statut placówki oświatowej jako najważniejszy dokument wewnątrzszkolny: jak go nowelizować i jakie zapisy zawrzeć – praktyczne wskazówki

Zapraszamy na drugie już w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka porusza kwestię statutu jako najważniejszego dokumentu wewnątrzszkolnego, dzieląc się z Państwem wskazówkami dotyczącymi jego zapisów i nowelizacji na podstawie analizy najczęściej popełnianych błędów.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 23.11.2021 r.

 

Zmiany w nadzorze pedagogicznym w przełożeniu na nowe obowiązki dyrektora i organizację pracy placówki oświatowej
Program szkolenia

Zmiany w nadzorze pedagogicznym w przełożeniu na nowe obowiązki dyrektora i organizację pracy placówki oświatowej

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online prowadzone przez naszego eksperta. Dotyczy ono zmian w nadzorze pedagogicznym, które weszły w życie z początkiem września 2021 r.

Prelegent: Michał Łyszczarz
Wykład z dnia 28.09.2021 r.

 

 

Zapraszamy na czwarty w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Zapraszamy na trzeci w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli i zadania dyrektora placówki
Program szkolenia

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli i zadania dyrektora placówki

Zapraszamy na drugi w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.03.2021 r.

 

Aspekty prawne w funkcjonowaniu placówki oświatowej w nowym reżimie sanitarnym
Program szkolenia

Aspekty prawne w funkcjonowaniu placówki oświatowej w nowym reżimie sanitarnym

Zapraszamy na pierwszy w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.03.2021 r.

 

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką
Program szkolenia

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką

Zapraszamy na szósty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Jarosław Kordziński
Wykład z dnia 25.08.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu
Program szkolenia

Procedury bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu

Zapraszamy na piąty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 28.07.2020 r.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę i wydawanie świadectw pracy. O czym powinien pamiętać każdy dyrektor placówki oświatowej?
Program szkolenia

Wypowiedzenie umowy o pracę i wydawanie świadectw pracy. O czym powinien pamiętać każdy dyrektor placówki oświatowej?

Zapraszamy na trzeci w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Karolina Niedzielska
Wykład z dnia 05.05.2020 r.

Urlopy nauczycieli w praktyce. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? W jaki sposób obliczyć  wymiar urlopu dla nauczyciela powracającego z urlopu macierzyńskiego?
Program szkolenia

Urlopy nauczycieli w praktyce. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? W jaki sposób obliczyć wymiar urlopu dla nauczyciela powracającego z urlopu macierzyńskiego?

Zapraszamy na czwarty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Karolina Niedzielska
Wykład z dnia 05.05.2020 r.

 

 

 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela
Program szkolenia

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Zapraszamy na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 18.06.2019 r.

Zapraszamy  na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

RODO w praktyce szkolnej
Program szkolenia

RODO w praktyce szkolnej

Zapraszamy na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 17.06.2019 r.

Zapraszamy  na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT