Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką

Zarządzanie placówką

Procedury, regulaminy, wnioski (421)

 1. Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  aktualizacja
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 4. REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH – LIKWIDACJA GIMNAZJUM

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 6. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 8. PRZYKŁADOWY REGULAMIN DYŻURÓW

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 9. Regulamin Pracy Szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 18
 10. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 14
 12. Regulamin Funduszu Zdrowotnego nauczycieli lub emerytów, rencistów szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 10
 13. Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 14. ZASADY OPRACOWANIA I ZAWARTOŚĆ PLANU OBRONY CYWILNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 15. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 8
 16. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 18. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkole w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 13
 20. Procedura nadania imienia szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 21. Przykładowy regulamin wycieczek organizowanych przez Ogród Jordanowski – placówkę wychowania pozaprzedszkolenego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 22. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 23. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 24. Procedury wdrażania RODO w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Przykładowy regulamin oceniania nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 26. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 27. Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 28. Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 29. Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli – obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 12
 30. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 31. Regulamin zielonej szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 32. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 33. Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 34. Przykładowy regulamin pracy szkoły podstawowej (stan prawny luty 2018 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 24
 35. Regulamin organizacyjny – gimnazjum dla dorosłych kształcące w formie zaocznej

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 36. Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 37. Przykładowa procedura korzystania z monitoringu wizyjnego w szkole (monitoring zewnętrzny)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 38. Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 39. Regulamin Pracy Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 40. Regulamin wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 41. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 42. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 43. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole – stan prawny na dzień 7 grudnia 2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 44. Przykład zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 46. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 47. Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 48. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu biblioteki i czytelni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 49. Wzór notatki służbowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 50. Wzór zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 51. Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 52. Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 53. Procedura polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 54. Procedura organizowania wczesnego rozwoju dziecka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 55. Procedura monitorowania podstawy programowej - branżowa szkoła I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 56. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 57. Akt założycielski niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 58. Przykładowy regulamin Rady Rodziców 4 oddziałowego przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 59. Wzór organizacji punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 60. Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 61. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 62. Przykładowy wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 63. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej od dnia 1 września 2017r.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 64. Kompetencje, zadania i obowiązku dyrektora szkoły - stan prawny na dzień 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 65. Kompetencje i uprawnienia Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej- stan prawny 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 66. Pełnomocnictwo dla dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 67. Procedura monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 68. Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 69. Negatywna opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Kompetencje Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 71. Regulamin wynagradzania w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 24 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 72. Regulamin pracy dla specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 25
 73. Wzór uchwały Stowarzyszenia - powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 74. Procedura działania e - dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 75. Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 76. Przemówienie z okazji jubileuszu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 77. Regulamin wycieczek szkolnych i innych form turystyki (ośmioletnia szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 4 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 78. Umowa na wykonanie przeglądów elektrycznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 79. Umowa na wykonanie usług kominiarskich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 80. Zasady przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 81. Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 w ośmioletniej szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 82. Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 83. Informowanie GOPS-u o nieregularnym uczęszczaniu dziecka do szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 84. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 85. Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 86. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 27 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 87. Referat: Innowacje pedagogiczne - czy warto je stosować i jak wpływają na pracę szkoły?

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 26 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 88. Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 89. Wzór zarządzenia dyrektora bursy w sprawie powołania, zadań i zasad pracy komisji rekrutacyjnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 90. Wzór wniosku: Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika/ podręczników w celu ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 91. Instrukcja kancelaryjna poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 16
 92. Jednolity rzeczowy wykaz akt - propozycja dla poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 17
 93. Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 17
 94. Wzór pisma informującego o zmianach organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 95. Procedura utworzenia oddziału sportowego

   

 96. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie rekolekcji wielkopostnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 97. Rekrutacja - wzory dokumentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 98. Ewidencja środków wyżywienia w przedszkolu

   

 99. Opinia zakładowej organizacji związkowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 100. Wniosek do ministra właściwego do spraw edukacji o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 101. Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 15
 102. Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 103. Zasady opracowania i zawartość planu obrony cywilnej dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 104. Projekt aktu założycielskiego publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 105. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 106. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 107. Jednolity rzeczowy wykaz akt - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 108. Instrukcja kancelaryjna - propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 29
 109. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 14
 110. Wniosek o utworzenie oddziału sportowego do organu prowadzącego

   

 111. Tworzenie oddziału sportowego

   

 112. Procedura przeciwdziałania mobbingowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 113. Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 114. Nadawanie sztandaru szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 115. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 116. Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 117. Wzór decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości

   

 118. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 119. Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 120. Instrukcja kancelaryjna dla szkoły podstawowej

   

 121. Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 23
 122. Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 123. Regulamin BHP dla poradni psychologiczno - pedagogicznej

   

 124. Przykład zarządzenia w sprawie przepisów kancelaryjno - archiwalnych

   

 125. Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania

   

 126. Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

   

 127. Zadania obrony cywilnej w szkole, przykład karty realizacji zadania operacyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 128. Wzory zarządzenia dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 129. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 130. Zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły

   

 131. Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 132. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 133. Regulamin świetlicy szkolnej dla szkoły podstawowej

   

 134. Procedura awansu zawodowego dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

 135. Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 136. Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole

   

 137. Przykładowa procedura przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu

   

 138. Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

   

 139. Przykładowy regulamin pracy w szkole

   

 140. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 141. Wzór regulaminu wynagradzania w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 142. Elektroniczne prowadzenie księgi protokołów zebrań rady pedagogicznej szkoły lub placówki

   

 143. Wzór decyzji – zezwolenie na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą

   

 144. Wzór decyzji – zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 145. Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej

  Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 146. Procedura tworzenia i działania oddziałów sportowych

   

 147. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 148. Procedura kontroli obowiązku szkolnego

   

 149. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora oraz wskazówki do opracowania koncepcji rozwoju szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 150. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

   

 151. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

   

 152. Procedura korzystania z Internetu

   

 153. Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

   

 154. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

   

 155. Dokumentacja imprezy turystyki kwalifikacyjnej

   

 156. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych dzieci – przemoc i akty agresji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 157. Regulamin rekrutacji do bursy na rok szkolny 2016/2017

   

 158. Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej w gimnazjum – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

   

 159. Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2016/2017

   

 160. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 161. Instrukcja kancelaryjna: jednolity rzeczowy wykaz akt

   

 162. Instrukcja kancelaryjna - wprowadzenie i zarządzenie Dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 163. Instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 164. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt

   

 165. Regulamin rekrutacji do bursy szkolnej

   

 166. Wniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej 2016/2017

   

 167. Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 168. Procedura rekrutacji do szkoły podstawowej

  Przykładowa procedura rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej (...) na rok szkolny 2015/2016.

 169. Regulamin organizacyjny gimnazjum

   

 170. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach środków z funduszu zdrowotnego

   

 171. Zasady (polityka) rachunkowości w szkole

   

 172. Regulamin biblioteki i czytelni

   

 173. Regulamin szatni

   

 174. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

   

 175. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z części zajęć wychowania fizycznego

   

 176. Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 177. Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016

   

 178. Regulamin dowozu uczniów do i ze szkoły

  Zawiera:

  - zarządzemoe dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkoł na terenie gminy,

  - regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie gminy,

  - zobowiązanie dla rodziców o przestrzeganiu ww. regulaminu.

 179. Warunki korzystania przez uczniów z darmowych podręczników od roku szkolnego 2015/2016

  Zawiera także załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - wzór umowy użyczenia podręcznika.

 180. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości”

   

 181. Szkolny regulamin oceniania uczniów w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

 182. Wzór decyzji dyrektora przedszkola w sprawie zezwolenia na spełnianie przez ucznia/uczennicę obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 183. Przykładowe przemówienie na zakończenie roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 184. Zakres obowiązków kucharki w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 185. Regulamin Bursy Międzyszkolnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 186. Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania

  Materiał dotyczy problematyki skreślenia ucznia z listy uczniów. Poza szczegółową procedurą postępowania zawiera praktyczne wzory dokumentów do wykorzystania, a także wiele rad i wskazówek, które pozwalają oswoić to trudne zagadnienie. 

 187. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 188. Akt założycielski niepublicznej szkoły podstawowej/ niepublicznej szkoły podstawowej integracyjnej

   

 189. Co każda szkoła umieszcza na stronie BIP

   

 190. Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe)

   

 191. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   

 192. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w (…) w 2016 r.

   

 193. Procedura tworzenia klasy sportowej

  Procedura tworzenia klasy sportowej jest propozycją dokumentu dla każdego typu szkoły, która zamierza utworzyć taką klasę. 

 194. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

  Propozycja dokumentu: decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być wykorzystana do każdego typu szkoły. 

 195. Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w szkole podstawowej w 2016 r.

   

 196. Zakres obowiązków sekretarza szkoły i sekretarki

  Przykładowe zakres obowiązków dla stanowisk: sekretarz szkoły, sekretarka w szkole.

 197. Regulamin rady pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 198. Regulamin organizacji wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 14
 199. Regulamin korzystania z placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 200. Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu

   

 201. Procedura oceny pracy nauczyciela gimnazjum

   

 202. Instrukcja kancelaryjna przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 33
 203. Regulamin rady przedszkola

   

 204. Procedura zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 205. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola

   

 206. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 207. Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 208. Zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia - zmiana szkoły

   

 209. Zakres obowiązków intendenta w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 210. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie opłat za wyżywienie

   

 211. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kryteriów zwolnień nauczycieli

   

 212. Zakres obowiązków kucharki w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków kucharki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 213. Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 214. Powołanie przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole podstawowej

   

 215. Decyzja dyrektora w sprawie zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 216. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 217. Decyzja dyrektora w sprawie skreślenia wychowanka z przedszkola

   

 218. Zarządzenie dyrektora w sprawie rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

   

 219. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji do spraw rekrutacji dzieci

   

 220. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (na wniosek rady rodziców)

   

 221. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (z inicjatywy dyrektora)

   

 222. Umowa na świadczenie usług przedszkolnych

   

 223. Rejestr kontroli warunków magazynowania żywności w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 224. Rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową

  Potrawy przeznaczone do spożycia na gorąco są do czasu podania przetrzymywane w specjalnych urządzeniach podgrzewczych, tak, aby przy wydawaniu temperatura zup wynosiła minimum 75 °C. Gotowe wyroby kulinarne mogą być wydawane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu ich wyprodukowania. Właściwe przechowywanie produktów zabezpiecza je przed zepsuciem i stratami składników odżywczych. Poniżej do pobrania rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 225. Rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową

  Wyprodukowana potrawa powinna być starannie przechowywana, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii. Pomocny w tym będzie rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 226. Rejestr kontroli dostaw produktów do przedszkola

  Firma dostarczająca gotowe posiłki do przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo dzieci zgodnie z zawartą umową i deklaracją. Monitoring czynności z tym związanych (termin przydatności do spożycia czy stan opakowań) prowadzimy przy użyciu rejestru kontroli dostaw produktów dla przedszkoli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 227. Rejestr kontroli dostaw nabiału w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

 228. Wzór regulaminu zachowania się przedszkolaka podczas wycieczki

  Nauczyciel czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy przykładowy wzór regulaminu dla przedszkolaka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 229. Regulamin wycieczek

  Każda wycieczka, czy impreza zorganizowana przez przedszkole musi odbywać się w zgodzie z regulaminem. Regulamin określa szczegółowo zadania dyrektora przedszkola oraz opiekunów w związku z przygotowaniem wycieczki. 

 230. Regulamin w sprawie organizacji kontroli zarządczej w przedszkolu

   

 231. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

  Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 232. Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 wraz z komentarzem

  Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 całościowo przedstawia rekrutację do publicznego przedszkola. Zawiera propozycje uregulowań wynikających z tzw. ustawy rekrutacyjnej. Do regulaminu dołączony jest szczegółowy komentarz, który ułatwia zrozumienie poszczególnych zapisów oraz jest pomocny przy tworzeniu własnego regulaminu rekrutacji do przedszkola. 

 233. Regulamin rady rodziców przedszkola

  Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Prezydium rady rodziców na pierwszych obradach wyznacza twórców regulaminu. Gotowy regulamin jest przedstawiany całej radzie na następnym posiedzeniu, kiedy to następuje jego wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych poprawek. Następnie rada, poprzez jawne głosowanie, przyjmuje uchwałę zatwierdzającą regulamin. 

 234. Regulamin rady przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 235. Regulamin rady pedagogicznej

   

 236. Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 237. Regulamin komisji do spraw rekrutacji

   

 238. Program zaopatrzenia w przedszkolu

  Dostawy żywności do przedszkola powinny być potwierdzone stosownymi dokumentami oraz zapisane na odpowiednich drukach. Program zaopatrzenia dotyczy przyjęcia na stan magazynu produktów, wyrobów gotowych oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 239. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności

  W przypadku przeterminowania towaru lub jego zepsucia towar zostaje protokolarnie zniszczony. W protokole podaje się przyczynę zepsucia lub przeterminowania. Do pobrania procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 240. Procedura wydawania posiłków z kuchni

  Podczas podawania posiłków dzieciom pracownicy działu kuchennego przestrzegają zasad określonej procedury. Istotną kwestią jest to, aby sposób podawania posiłków nie powodował ich zanieczyszczenia. Poniżej znajduje się do pobrania procedura wydawania posiłków z przedszkolnej kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 241. Decyzja zezwolenia na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 242. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola powinna określać właściwa procedura. Przykładowy wzór takie procedury znajdziesz do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 4
 243. Procedura przeprowadzenia rekrutacji – krok po kroku

  Tzw. ustawa rekrutacyjna weszła w życie 18 stycznia 2014 r. Z tego też względu, że data ta wypada w środku roku szkolnego, rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 będzie przeprowadzana na podstawie przepisów przejściowych. Poniżej prezentujemy procedurę przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego do przedszkoli, gdzie krok po kroku przedstawione zostały kolejne etapy rekrutacji. 

 244. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

  Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania dzieci, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Celem placówki oświatowej jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie i zwiększenie skuteczności w sytuacjach trudnych w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 245. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

  Procedura zawiera opis postępowania w razie wypadku, pożaru, zranienia, złamania, krwotoku, zadławienia, porażenia prądem, drgawek. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem działań w sytuacjach kryzysowych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 8
 246. Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku

  Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola. Dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w sytuacji, gdy wystąpią problemy podczas odbierania z przedszkola dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku. 

 247. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka

  Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez odizolowanie od sprawcy przemocy i uruchomienie działań w celu zaprzestania stosowania przemocy. Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania dyrektora i nauczyciela wobec dziecka co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Pobierz procedurę poniżej. 

 248. Procedura postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową

  Właściwe postępowanie podczas przyjęcia towaru i środków spożywczych do przedszkola przez firmę cateringową gwarantuje dobrą jakość produktów, które otrzymują dzieci. Dzięki procedurze postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową wykluczymy opcję, że posiłki dostarczone do przedszkola nie będą odpowiadać wymogom sanitarnym lub jakościowym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 249. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko odbiera osoba będąca pod wpływem alkoholu

  Dyrektor dba o bezpieczeństwo dziecka również po opuszczeniu przedszkola. Poniższy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w sytuacji , gdy dziecko zamierza odebrać z przedszkola osoba będąca pod wpływem alkoholu. 

 250. Procedura podawania posiłków dzieciom

  Pracownicy przedszkola wykonujący czynności związane z podawaniem dzieciom posiłków powinni stosować się do określonych procedur. Stanowisko do wydawania potraw powinno być odpowiednio przygotowane, a porcjowanie i wydawanie posiłków może odbywać się tylko wtedy, gdy dzieci są pod opieką nauczyciela poza częścią przeznaczoną do spożywania posiłków. Zapoznaj się ze szczegółową procedurą podawania posiłków dzieciom w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 251. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

  Dzieciom podczas pobytu na przedszkolnym placu zabaw należy zapewnić bezpośrednią i stałą opiekę. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego wskazuje na czynności, które muszą podjąć opiekunowie, aby zapewnić dziecku bezpieczne warunki przebywania w ogrodzie przedszkolnym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 252. Procedura organizowania uroczystości przedszkolnych

  Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotną kwestią jest ich odpowiednie zorganizowanie, co często nastręcza wielu problemów nauczycielom przedszkolnym. Pomocna może okazać się tutaj procedura organizowania uroczystości przedszkolnych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 253. Procedura organizowania spacerów i wycieczek

  Organizacja spacerów i wycieczek w przedszkolu sprzyja poszerzaniu wiedzy dzieci z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Dlatego też warto upowszechniać formy aktywnego wypoczynku. Zapoznaj się z procedurą organizowania spacerów i wycieczek. 

 254. Procedura obiegu informacji w przedszkolu

  Obieg informacji ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola. Zapoznaj się z procedurą obiegu informacji w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 255. Procedura nakładania kar porządkowych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 256. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola

  Przejęcie obowiązków dyrektora przedszkola wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego przedszkola – budynku, wyposażenia, stanu magazynu, a także majątku finansowego – stanu gotówki w kasie i banku oraz ksiąg rachunkowych i wszystkich innych znajdujących się w przedszkolu rzeczy. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 257. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego - wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 258. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 259. Podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni – tabela kontrolna

  Wszyscy pracownicy kuchni odpowiadają za bezpieczeństwo żywienia. Są oni zobowiązani do przestrzegania norm, zasad i procedur obowiązujących w przedszkolnej kuchni. Poniżej do pobrania tabela kontrolna zawierająca podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 260. Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych - przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 261. Pismo w sprawie otrzymania metryczki subwencji

   

 262. Odwołanie od decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 263. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie programów wychowania przedszkolnego

   

 264. Powiadomienie kuratora oświaty/organu prowadzącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji

  W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 265. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami ochrony zdrowia i BHP

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 266. Obieg informacji w przedszkolu – zasady kontaktów nauczycieli z rodzicami, nauczycielami i dziećmi

  Poniższy dokument skierowany jest do nauczycieli i opisuje zasady kontaktów z innymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 267. Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 268. Kierowanie dzieci na terapię logopedyczną – lista wskazówek dla nauczyciela

  Mowa wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji. Pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i odczuć. Niniejsza lista przypomina, na co należy zwrócić uwagę w pracy z dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 269. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

  Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola w okresie letnim, rodzic powinien wypełnić i złożyć w przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przedszkole jest zobowiązane do wydania wzoru karty i przyjęcia zgłoszenia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór takiej karty. 

 270. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 271. Wzór karty wycieczki

  Karta wycieczki zawiera opis założeń programowych imprezy, termin, miejsce, liczbę uczestników, opiekunów, a także harmonogram imprezy lub wycieczki. Pobierz wzór karty wycieczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 272. Instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną

  Osoby wizytujące przedszkole powinny dostosowywać się do określonych regulaminów, np. pozostawić odzież wierzchnią na wieszaku. Poniżej do pobrania instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 273. Instrukcja oceny dostawy surowców w przedszkolu

  Osoba przyjmująca dostawy surowców w przedszkolu ma obowiązek dokonać oceny wizualnej osób, dowożących posiłki, a wyrywkowo – co najmniej raz na miesiąc – sprawdzać stan czystości środka transportu. Podczas przyjęcia towaru należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd opakowań (czy są zamknięte, czy nie są uszkodzone), datę minimalnej trwałości (czy jest oznakowanie, czy surowiec nie jest przeterminowany. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 274. Instrukcja kontroli warunków przechowywania produktów w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

 275. Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu

  W przedszkolu mamy do czynienia z dokumentacją dotyczącą zarówno dzieci, ich rodziców, opiekunów, jak również dokumentację dotyczącą samego przedszkola, jego spraw administracyjnych, ekonomicznych, czy też spraw kadrowych. Tylko prawidłowe zabezpieczenie tejże dokumentacji, ale również prawidłowy jej przepływ i archiwizowanie zapewni bezproblemowe i uporządkowane funkcjonowanie przedszkola. Takim środkiem do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w zakresie obchodzenia się z posiadaną dokumentacją jest instrukcja kancelaryjna. 

 276. Instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola

  Osoby pracujące w kuchni, lub mające kontakt z żywnością, mają obowiązek przestrzegania higieny osobistej, noszenia czystej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Do pobrania instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 277. Instrukcja higieny na stanowisku pracy

  Do podstawowych obowiązków osoby, która ma kontakt z żywnością w przedszkolu, należy utrzymanie w czystości odzieży roboczej i osobistej oraz porządku na stanowisku pracy. Do pobrania poniżej znajduje się instrukcja higieny na stanowisku pracy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 278. Dekalog Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  Uniwersalne wskazówki zawarte w tym dokumencie stanowią prewencyjny mechanizm samokontroli wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolnej kuchni. Systematyczne ich stosowanie ograniczy zagrożenie niezrealizowania celu, którym jest właściwa organizacja zbiorowego żywienia dzieci przez pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa żywności podawanej dzieciom. Dokument ten jest przykładem wykorzystania stosowanych już w przedszkolach dokumentów i mechanizmów kontroli w kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 279. Akt założycielski przedszkola

   

 280. Karta opisu stanowiska intendenta

  Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Należy pamiętać, że w opisie stanowiska nie znajdują się wszystkie zadania pełnione przez pracownika, bowiem część z nich może znaleźć się z zakresie czynności. Zapoznaj się z kartą opisu stanowiska intendenta. 

 281. Kara upomnienia, nagany

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 282. Kara pieniężna

   

 283. Katalog działań możliwych do realizacji w ramach koncepcji pracy szkoły

  Przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nałożyły na szkołę obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Opracowana koncepcja pracy nie może zawierać zbyt szczegółowego planu działania, lecz powinna koncentrować się bardziej na wskazaniu kierunku, w którym ma rozwijać się szkoła. Przygotowany do pobrania wzór przedstawia przykładowy katalog działań możliwych do realizacji w ramach koncepcji pracy szkoły.
   

 284. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole

  Regulamin kontroli wewnętrznej to dokument wprowadzający i określający organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w szkole. Dyrektor szkoły wydaje specjalne zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 285. Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument regulujący kształt i procedury kontroli zarządczej w szkole. Dyrektor wydaje zarządzenie odnośnie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. Wzór takiego zarządzenia prezentujemy poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 286. Regulamin kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument integrujący system kontroli zarządczej z odwołaniami do innych, wcześniej opracowanych i funkcjonujących instrukcji i dokumentów organizacyjnych. Posiadanie regulaminu kontroli zarządczej jest formalnym, zewnętrznym przejawem funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole. Regulamin powinien być jasny, przejrzysty oraz zrozumiały dla wszystkich pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 27
 287. Regulamin kontroli wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 288. Protokół z kontroli wewnętrznej w szkole

  Z kontroli wewnętrznej w szkole sporządza się protokół. W protokole z kontroli wewnętrznej w szkole zamieszcza się informacje dotyczące osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego, a także osób, które w czasie kontroli składały wyjaśnienia. Ponadto wskazuje się zakres kontroli, dowody i dokumenty objęte kontrolą oraz ustalenia faktyczne i zalecenia pokontrolne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 289. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

  Od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzono przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Nie określono jednak, w jaki sposób należy realizować ten obowiązek. Powszechne stało się tworzenie wewnętrznych regulacji antymobbingowych, powszechnie znanych jako wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 290. Plan kontroli wewnętrznej w szkole

  Plan kontroli wewnętrznej realizowanej przez zespół kontrolujący stanowi załącznik do regulaminu kontroli wewnętrznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 291. Kodeks etyki pracowników samorządowych

  Kodeks etyki pracowników samorządowych to zbiór zasad i wartości etycznych, określających standardy postępowania urzędników na rzecz realizacji interesu publicznego. Wprowadzenie kodeksu etyki do danej organizacji powinno zostać poprzedzone jej całościową analizą i diagnozą celów, obecnych działań oraz wyznawanych wartości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 292. Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 1 Marzec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 293. Zezwolenie na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 294. Procedura postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

  Gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka, stosuje się odpowiednią procedurę postępowania nauczycieli i personelu przedszkola. Poniżej do pobrania procedura dotycząca wypadku dziecka w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 295. Zgoda nauczyciela/nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej

  Nauczyciele uczestniczący w innowacji pedagogicznej muszą wyrazić zgodę na udział w innowacji. Zgoda ta musi być udzielona w formie pisemnej. Poniżej do pobrania wzór takiej zgody. 

 296. Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

   

 297. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

  Postępowanie mające na celu nadanie orderu lub odznaczenia nauczycielowi, wymaga jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Są one bowiem niezbędne kuratorium oświaty. Wzór takiej zgody publikujemy do pobrania poniżej. 

 298. Zgoda autora/zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej

  W przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole wymaga pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie. 

 299. Zezwolenie na indywidualny program nauki

  Indywidualny program lub indywidualny tok nauki oferowany jest przez szkoły różnego typu. Zgodę na niego wyraża dyrektor szkoły, do którego należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki. Poniżej prezentujemy wzór zezwolenia dyrektora szkoły na indywidualny program nauki. 

 300. Zawiadomienie organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaginięciu dziennika

  W przypadku zaginięcia lub zniszczenia dziennika dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę o tym fakcie. Ponadto informuje o powołaniu specjalnej komisji, mającej ustalić zakres zniszczeń, a także o postępach jej pracy. 

 301. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

  Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika dyrektor szkoły przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy. Poniżej udostępniamy do pobrania takie zawiadomienie. Do druku dołączone jest objaśnienie dotyczące jego wypełnienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 302. Zasady precedencji

  Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określone jako zasady precedencji. Regulują one postępowanie w wielu sytuacjach, np. kogo należy uhonorować, jak rozsadzić gości, kogo najpierw powitać. Jest to niezwykle przydatna wiedza przy wszystkich uroczystościach szkolnych, kiedy zaproszeni są goście z kuratorium, organu prowadzącego szkołę, czy też inne ważne osobistości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 303. Zarządzenie dyrektora w sprawie dni wolnych

  Dyrektor szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Ich liczba jest zróżnicowana ze względu na typ szkoły. Decyzja o liczbie i dacie tych dni należy wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły i rady szkoły, a w przypadku szkół i placówek, w których rada nie została powołana - do rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego 

 304. Wzór ewidencji pieczęci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 305. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyznanie pomocy socjalnej

  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla swoich dzieci. Osoba składająca taki wniosek powinna wskazać w nim pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej oraz szczegółowo uzasadnić, dlaczego stara się o pomoc finansową szkoły lub wsparcie innego rodzaju, np. udokumentowując trudną sytuację finansową rodziny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 306. Wniosek o nadanie imienia szkole

  Po wyborze patrona szkoły w tajnych wyborach należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole. W szkołach, w których funkcjonuje rada szkoły, wniosek taki składa właśnie ona. Jeżeli jednak w szkole nie powołano rady szkoły, wspólny wniosek o nadanie imienia szkole mogą złożyć: rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców. 

 307. Wniosek dyrektora o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły

  Dyrektor szkoły składa wniosek do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z jego szkoły do innej. Do wniosku dołącza pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu powinien wskazać przyczyny swojej decyzji oraz powołać się na właściwy zapis w statucie szkoły. Ponadto musi opisać dotychczasowe formy i metody oddziaływania na ucznia ze strony szkoły oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym. 

 308. Regulamin rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z komentarzem

  Poniższy regulamin do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015 wraz z komentarzem stanowi zwięzłe źródło informacji o rekrutacji do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na najbliższe dwa lata szkolne. Nie należy go jednak traktować jako propozycji aktu prawa wewnętrznego, gdyż w ustawie nie ma wyraźnego umocowania do wydania takiego regulaminu. 

 309. Regulamin przyjmowania uczniów do gimnazjum

  Regulamin rekrutacji do publicznego gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 zawiera propozycje uregulowań wynikających z tzw. ustawy rekrutacyjnej. Do regulaminu dołączony jest szczegółowy komentarz, który ułatwia zrozumienie poszczególnych zapisów oraz jest pomocny przy tworzeniu własnego regulaminu rekrutacji do gimnazjum. 

 310. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

  Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielić uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Celem przyznawania takiego świadczenia jest nie tylko wynagrodzenia w formie finansowej wybitnego ucznia, ale i promowanie wzorowej postawy uczniowskiej i motywowanie dzieci oraz młodzieży do osiągania ponadprzeciętnych wyników czy to w nauce, czy w sporcie. Regulamin przyznawania stypendium powinien określać, na jakim etapie edukacyjnym przysługuje uczniom stypendium, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać – w regulaminie należy odnotować np. wysokość progu średniej ocen, od którego przysługuje świadczenie. Dokument powinien także regulować samą procedurę przyznawania stypendium, w tym prace komisji stypendialnej. 

 311. Regulamin korzystania z dotacji do posiłków

  Dofinansowanie obiadów w szkole to jedna z form pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za obiady w stołówce szkolnej, jeśli uczeń nie uzyskał dopłaty do obiadów od pomocy społecznej. Warto opracować zasady przyznania dotacji do posiłków w szkolnym regulaminie, wskazując m.in., z jakiej części opłat za obiad rodzice ucznia zostają zwolnieni oraz kiedy szkoła ma prawo do cofnięcia refundacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 312. Protokół z zeznań świadka w przypadku zaginięcia dziennika

  Odtworzenia dokumentacji przebiegu nauczania dokonuje się na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych, do których zalicza się m.in. zeznania świadków. Z zeznań świadków spisuje się protokół. Świadek potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 313. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów patrona szkoły

  Nadanie imienia szkole to ważne wydarzenie dla każdej szkolnej społeczności. W wyniku kampanii poszczególne organy zgłaszają kandydatów na patrona . Powstaje ich lista. Komitet organizacyjny pełni funkcję komisji skrutacyjnej, która zarządza tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna liczy głosy, wypełnia protokół. Podpisują go wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący. Jeśli nie jest nim dyrektor szkoły, to protokół należy przekazać dyrektorowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 314. Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej w celu likwidacji

  Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, likwidacji bądź przekształcenia szkoły albo zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy niezwłocznie przekazać do Mennicy Państwowej. Przekazanie następuje za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 315. Powołanie zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu maturalnego

   

 316. Powołanie zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego

   

 317. Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

  Poniżej prezentujemy do pobrania wzór powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 318. Pismo przewodnie do kuratora oświaty w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Dyrektor szkoły przekazuje uchwałę rady wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego, kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. Poniżej prezentujemy pismo przewodnie skierowane do kuratora oświaty. 

 319. Oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe

  Pieczęcią urzędową jest szczególnego rodzaju pieczęć, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.Poniżej prezentujemy do pobrania wzór oświadczenia o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 320. Oświadczenie dyrektora szkoły dot. wprowadzenia innowacji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 321. Ogólne zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom

  Szkoła może oferować uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym: stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, refundację obiadów w stołówce, dofinansowanie do zakupu podręczników i ćwiczeń oraz o pomoc o charakterze motywacyjnym: stypendium za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, a także inny rodzaj wsparcia zależny od możliwości danej placówki, np. wypożyczanie podręczników ze szkolnej biblioteki. W ogólnym regulaminie należy wskazać wszystkie dostępne formy pomocy, natomiast szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej najlepiej wskazać w osobnych regulaminach stanowiących załączniki. 

 322. Odmowa zezwolenia na indywidualny tok nauki

  Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program nauki lub też nie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze administracyjnej. 

 323. Zestawienie szkoleń BHP

  Zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków dyrektora szkoły. Zatrudnieni muszą odbyć przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy oraz regularnie odbywać szkolenia okresowe. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na wstępne (składają się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) oraz okresowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 324. Regulamin praktycznej nauki zawodu

  Regulamin reguluje kwestię praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum).

 325. Pismo w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 326. Oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej przez stowarzyszenie

  W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, nauczyciel może, w terminie 3 miesięcy od uzyskania tej informacji, złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej. Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

 327. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 328. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  Pierwszym krokiem na drodze do wyegzekwowania obowiązku szkolnego ucznia jest wysłanie upomnienia do jego rodziców lub prawnych opiekunów. W upomnieniu wskazany jest termin, do którego należy wywiązać się z obowiązków nałożonych na rodziców w tej kwestii. W razie bezskutecznego upływu terminu, dyrektor szkoły składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku dołącza się dowód doręczenia poprzedniego pisma oraz tytuł wykonawczy. 

 329. Regulamin Rady Rodziców

  Funkcjonowanie rady rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią te rodzaje szkół i placówek, w których rada rodziców nie działa ze względu na ich specyfikę. Rada rodziców ma szereg kompetencji i pełni ważną rolę w życiu szkoły. Zasady jej funkcjonowania powinny być określone w regulaminie rady rodziców. Taki przykładowy regulamin rady rodziców prezentujemy poniżej. 

 330. Decyzja w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zapewnia indywidualne nauczanie uczniowi posiadającemu orzeczenie z poradni o potrzebie zorganizowania dla niego tej formy nauki. Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Oba podmioty powinny zapewnić wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. W decyzji o przyznaniu indywidualnego nauczania należy zamieścić m.in. informację o przydzielonej liczbie godzin nauczania indywidualnego, tygodniowym wymiarze nauki oraz okresie organizacji tych zajęć wskazanym w orzeczeniu. 

 331. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia gimnazjum

   

 332. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole

  Dyrektor ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w szkole. Przyjmuje się, że prace szczególnie niebezpieczne, to takie, przy których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac tego typu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 333. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Wyprawka szkolna”

  W tym roku po raz kolejny można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Z wnioskiem o udzielenie pomocy może wystąpić rodzic ucznia, pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców tego ucznia. Poniżej prezentujemy wniosek o dofinansowanie oraz tabelę z wykazem kwot, jakie przysługują uczniom na poszczególnych etapach kształcenia. 

 334. Regulamin przyznawania wyprawki szkolnej

   

 335. Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  Wzór dokumentu może być wykorzystany do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w szkole, do której uczniowie dojeżdżają (własnymi) pojazdami mechanicznymi. Regulamin jest opracowany na podstawie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym a dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 336. Zasady rekrutacji w poszczególnych typach placówek oświatowych

   

 337. Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

   

 338. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

   

 339. Wzór procedury odwołania wicedyrektora szkoły

   

 340. Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej- załącznik do statutu

  Wzór dla szkoły podstawowej jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

 341. Regulamin rekrutacji do przedszkola- załącznik do statutu

  Wzór dla przedszkola jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (dzieci) zawartych w statucie. 

 342. Regulamin rekrutacji do klasy I Gimnazjum- załącznik do statutu

  Wzór dla gimnazjum jest propozycją dokumentu opracowanego na podstawie ustawy o systemie oświaty (ze zm.) zmieniającego zasady rekrutacji (uczniów) zawartych w statucie. 

 343. Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie

  Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art.61 ust. 1 KN, składanego przez nauczyciela.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 344. Wzór pisma - przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

  Wzór pisma wydanego przez dyrektora placówki, przyznającego zasiłek na zagospodarowanie – zgodnie z art. 61 ust. 1 KN.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 345. Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

  Regulamin zwalniania nauczycieli jest jedynie propozycją dokumentu dla różnego typu szkół. Dyrektor może ustalić inną hierarchię, wprowadzić zmiany i uwzględnić potrzeby oraz specyfikę swojej szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 346. Regulamin pracy świetlicy

   

 347. Procedura zmiany nauczanego języka

  Wniosek o zmianę nauczanego języka w placówce może złożyć do dyrektora rada szkoły lub rada rodziców w lutym poprzedzającym rok, kiedy zmiana jest planowana. Dzięki czemu dyrektor ma możliwość przeprowadzenia odpowiednich ruchów kadrowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 348. Zakres obowiązków służbowych nauczyciela/sekretarza/intendenta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 349. Umowa o wykonanie usługi oświatowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 350. Wzór umowy zawartej między rodzicami a przedszkolem niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 351. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

   

 352. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

   

 353. Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego

   

 354. Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 355. Wykaz dokumentacji przebiegu nauczania obowiązującej w niepublicznej szkole dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 356. Reforma programowa – przekształcenie likwidowanych szkół

   

 357. Przykładowa umowa najmu lokalu użytkowego

   

 358. Obowiązkowa dokumentacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 359. Lista kontrolna wyboru urządzeń zabawowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 360. Wzór ewidencji środków trwałych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 361. Procedura zamówień pozaustawowych

  Zamówienia pozaustawowe to zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza 14 000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W celu uregulowania zasad składania zamówień i organizowania konkursów poniżej kwoty 14 000 euro dyrektor szkoły tworzy odpowiednie procedury.

 362. Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej

  Rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy nauczycieli jest obowiązkiem dyrektora wynikającym z:

  • ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami

  Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli w placówce nieferyjnej oraz udzielania urlopu wypoczynkowego może stanowić jedynie wzór, który należy dostosować do dokumentów istniejących w placówce (statut, regulamin pracy).

 363. Procedura przechowywania i postępowania z pieczątkami służbowymi i pieczęciami urzędowymi

  W celu kompleksowego rozwiązania i uporządkowania kwestii dotyczących pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych przez pracownikow szkoły poprzez opisanie postępowania od momentu zapotrzebowania na pieczęć bądź pieczatkę do momentu jej faktycznej likwidacji w szkołach tworzy się odpowiednie procedury. Procedura przechowywania i postępowania z pieczątkami służbowymi pieczęciami urzędowymi może być wykorzystana w placówkach każdego typu.

 364. Wzór wniosku o wydanie duplikatów

  W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu. Szczegółowe zasady wydawania duplikatów oraz obowiązujących wzorów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.) Wzór wniosku o wydanie duplikatu różnych dokumentów, np. legitymacji szkolnej, karty rowerowej itp.

 365. Procedura dokumentowania w formie drukowanej oraz elektronicznej pracy Rady Pedagogicznej

  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a opracowany regulamin musi być stosowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Rada pedagogiczna spotyka się na zebraniach, które powinny być protokołowane. Protokół z zebrania rady pedagogicznej jest dokumentem potwierdzającym metody, charakter i rzetelność tego organu. Aby uniknąć dowolności w protokołowaniu stosowana jest procedura dokumentowania w formie drukowanej oraz elektronicznej pracy Rady Pedagogicznej.

 366. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Opracowany regulamin musi być stosowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez nauczycieli i dyrektora szkoły. Regulamin stanowi opis podstawowych kompetencji rady pedagogicznej, stanowi o jej zadaniach i prawach. Tworzony regulamin musi być oparty na przepisach ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty, a w szczególności na podstawie art. 40-43 oraz 52.

 367. Wniosek o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

  Organ prowadzący ustala corocznie środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

 368. Procedura zapoznania naczycieli z Prawem oświatowym

  Każdy nauczyciel, czy też nowozatrudniany czy pracujący dłużej powinien znać prawo oświatowe, czyli wszystkie ustawy i regulaminy regulujące pracę szkoły i osób w niej zatrudnionych. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać prawa i obowiązujących w szkole regulaminów. W celu ustalenia zasad zapoznawania nauczyciele z prawem dyrektor szkoły tworzy odpowiednie procedury. Procedura zapoznawania nauczycieli z prawem jest propozycją dla szkół/przedszkoli/placówek oświatowych i może być załącznikiem do planu nadzoru pedagogicznego.

 369. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 kiwtenia 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ocenianie wewnatrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych z programu nauczania oraz formułowaniu oceny. Zasady oceniania wewnętrznego mogą być wykorzystane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz po zmodyfikowaniu – w szkołach ponadgimnazjalnych.

 370. Regulamin Rady Pedagogicznej - wersja 2

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji.

 371. Regulamin wycieczki

  Każdy uczeń przed udziałem w zaplanowanej wycieczce szkolnej powinien zostać zapoznany z regulaminem. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi podczas wycieczki pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych oraz da dzieciom wskazówki jak postąpić w sytuacjach zagrożenia.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 372. Przykładowa instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 373. Procedura nadania szkole imienia

  Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ponieważ ustawodawca nie wskazuje procedury zgłaszania wniosku o nadanie imienia szkole, to przyjmuje się, że ma to być wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 374. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  Wzór dokumentu – regulaminu przyznawania stypendium może być wykorzystany w różnych typach szkół. Stypendium traktuje się jako jedną z ważniejszych i najbardziej motywujących form nagradzania ucznia i przyznaje się je na podstawie rozdziału 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 375. Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej

  Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku. W celu uszczegółowienia oraz określenia terminów i typów dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dyrektor szkoły wprowadza odpowiednie procedury.

 376. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych

  Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest uzyskanie zgody od rodzica/prawnego opiekuna oraz dostosowanie programu wycieczki do możliwości i umiejętności uczniów. Określając regulamin organizacji wycieczek dyrektor publicznego przedszkola, szkoły czy placówki powienien opierać się na przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Regulamin organizacji wycieczek, w tym innych imprez wyjazdowych z załącznikami może być wykorzystany dla każdego typu szkoły.

 377. Zadania dyrektora przedszkola w kontekście wizytacji

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego sankcjonuje w szkołach i placówkach oświatowych obowiązek dokonywania przez organ nadzoru pedagogicznego ewaluacji oraz kontroli zewnętrznej. Prezentowany inwentarz systematyzuje zadania należące do dyrektora przedszkola oraz osoby wizytującej placówkę.

 378. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola należy przestrzegać wielu procedur. Jedną z nich jest procedura związana z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki, która winna obowiązywać wszystkich rodziców i opiekunów oraz pracowników przedszkola. Prezentowany przykład takiej procedury spełnia wszelkie wymagania formalno-prawne.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 379. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

  Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki są jasno określone wzajemnie obowiązki, oczekiwania oraz zasady, na jakich ta współpraca winna się opierać. Istotny jest również właściwy przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami. Przykładową procedurę wzajemnych kontaktów pracowników i rodziców polecamy wszystkim placówkom wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 380. Procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego obowiązany jest do prowadzenia oraz dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych. Dyrektor przedszkola – w ramach prowadzonego pedagogicznego nadzoru wewnętrznego – ma obowiązek kontroli tej dokumentacji. Proponowana procedura umożliwi mu zaplanowanie i wykonywanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 381. Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodzicom informacji postdiagnostycznych.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 382. Procedura badania skalą GE-5

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana procedura badania Skalą Gotowości Szkolnej umożliwia nauczycielowi prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej w grupie dzieci 5-letnich.

 383. Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752) dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku w swojej placówce program wychowania przedszkolnego. Proponowana procedura pozwoli dyrektorowi dopuścić wybrany lub autorski program zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

 384. Procedura obserwacji zajęć w przedszkolu

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli. Prezentowana procedura obserwacji zajęć prowadzonych w przedszkolu – rozumiana jako narzędzie zbierania informacji – ułatwi dyrektorowi organizację procesu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
   

 385. Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133) określa warunki pozwalające udzielić takiej pomocy dzieciom od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Prezentowana procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci może być wykorzystana przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły oraz ośrodki posiadające niezbędne zaplecze lokalowe, kwalifikowaną kadrę oraz sprzęt umożliwiający taką pracę z dziećmi.

 386. Procedura - zagubienie dziennika

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) to dyrektor odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dziennika lekcyjnego. Dlatego ważne jest, aby każda szkoła posiadała procedurę postępowania na wypadek jego zaginięcia.

 387. Regulamin Rady Rodziców

  Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, artykuły 53 i 54 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w szkołach i placówkach oświatowych działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa: wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad (klasowych i szkolnej). Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Rodziców można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

 388. Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: „organ prowadzący szkołę/placówkę wyodrębnia w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe” oraz uchwały rady gminy/miasta określającej szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania tych środków na dany rok budżetowy. Prezentowany regulamin – zawierający obowiązującą procedurę – ułatwi nauczycielowi podjęcie starań o takie dofinansowanie.

 389. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w szkole

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 39, poz. 267) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek opracowania odpowiedniej procedury. Prezentowany wzór może być wykorzystany w każdej placówce oświatowej.

 390. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej - wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 391. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 392. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 393. Regulamin korzystania z pracowni fizycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 394. Regulamin korzystania z pracowni chemicznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z pracowni chemicznej może być wykorzystany z powodzeniem w gimnazjum i każdej szkole ponadgimnazjalnej.

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 395. Regulamin placu zabaw

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na przedszkole obowiązek opracowania zasad korzystania z placu zabaw, zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany wzór regulaminu spełnia te wymogi.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 396. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw - wersja II

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 397. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw - wersja I

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 398. Regulamin korzystania z terenu szkoły

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z terenu szkoły określa zasady zarówno dla uczniów, jak i osób postronnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 399. Regulamin korzystania z szatni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z szatni może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 400. Regulamin korzystania z siłowni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin może być wykorzystany z powodzeniem w każdej szkole, która posiada siłownię dostępną dla osób niebędących uczniami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 401. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - wersja I

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 402. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 403. Regulamin korzystania z biblioteki

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły – Rada Pedagogiczna szkoły/placówki przyjmuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 404. Tabela systematyzująca obowiązki dyrektora szkoły

  Na mocy:

  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z pózn. zm.)

  dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za całość jej funkcjonowania, a przede wszystkim za jakość świadczonych usług edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Prezentowana tabela systematyzuje obowiązki dyrektora szkoły każdego typu, wspierając go w planowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

   

 405. Tabela kontroli dokumentacji szkolnej

  Dyrektor szkoły odpowiada za kontrolę zarządczą w szkole. Jednym z istotnych elementów pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru jest cykliczna kontrola dokumentacji szkolnej. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowania i dostosowywana do obowiązujących obecnie przepisów prawnych. Dokumentacja powinna być prowadzona systematycznie. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 406. Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 407. Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli

   

  Rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy nauczycieli jest obowiązkiem dyrektora wynikającym z:

  • ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  • ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami

  Oto przykład regulaminu, który może być przydatny dyrektorowi zespołu szkół, gdzie grono pedagogiczne jest dość liczne.

   

 408. Procedura obserwacji II

  Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 409. Procedura obserwacji I

  Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) wskazuje obserwację jako jedną z form obowiązkowego nadzoru wewnętrznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.
   

 410. Regulamin organizacji wycieczek

  Każda szkoła powinna posiadać regulamin organizacji wycieczek, a zasady organizowania wszelkiej turystyki szkolnej, w tym również i wycieczek, wynikają z przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 roku Nr 135 poz. 1516 ),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z późn.zm.),
  • Statutu Szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 411. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzenia obserwacji

  Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego nadzoru pedagogicznego i prowadzić rzetelną ewaluację działalności edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli, każdy dyrektor szkoły powinien mieć opracowane procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji. Aby wnioski wynikające z obserwacji, prowadzonych przez nauczyciela zajęć, wspomagały ich w realizowaniu określonych zadań i jednocześnie doskonaliły jakość pracy szkoły, obserwacja musi być procesem przemyślanym a nie przypadkowym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 18
 412. Wewnątrzszkolny system oceniania

  Podstawą prawną tworzenia w placówkach oświatowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 22, ustęp 2, punkt 4 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
  • Statut Szkoły.

  Wewnątrzszkolne systemy oceniania tworzy się w celu: informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

 413. Regulamin Rady Pedagogicznej

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Pedagogicznej można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 414. Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole

   

 415. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Samorząd Uczniowski ma za zadanie integrować społeczność danej szkoły, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów. W nowoczesnej szkole Samorząd powinien spełniać przede wszystkim funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien być podstawową formą współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Przedstawiony wzór regulaminu ma zastosowanie do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 416. Regulamin organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 20
 417. Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 14, ustęp 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły. Regulamin określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego regulaminu można stosować w szkołach podstawowych, w których utworzono oddział przedszkolny.

 418. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ilość stron w dokumencie: 13
 419. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ilość stron w dokumencie: 10
 420. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ilość stron w dokumencie: 7
 421. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ilość stron w dokumencie: 7

Statuty, koncepcje pracy, uchwały (174)

 1. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 2. Przykładowy statut niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 20
 3. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 4. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 5. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 15. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – załącznik do statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Zarządzenie dyrektora szkoły wprowadzające regulamin udostępniania bezpłatnych podręczników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 18. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 21. Przykładowy statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 18
 22. Przykładowe uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 19 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 23. Statut gimnazjum - stan prawny na 1 września 2017

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 9 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 67
 24. Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 25. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 26. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 27. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Statut bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 18
 29. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie nadania nowego statutu Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 30 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 34. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 35. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 36. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 37. Statut niepublicznej specjalnej ośmioklasowej szkoły podstawowej - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 36
 38. Statut poradni psychologiczno - pedagogicznej - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 39. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi - przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 25
 40. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 41. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 42. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego gimnazjum

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 83
 43. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 73
 44. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 39
 45. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 46. Koncepcja pracy szkoły podstawowej

   Realizacja w placówce zadań zgodnych z przepisami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 47. Wybrane uchwały Rady Pedagogicznej wraz z podstawą prawną na rok 2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 48. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego z klasami dotychczasowego gimnazjum - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 8 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 50
 49. Statut niepublicznego przedszkola integracyjnego (stan prawny 1.09.2017 r.)

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 50. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 51. Statut specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w skład którego wchodzi przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat (stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 18 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 52. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 53. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 38
 54. Statut szkoły podstawowej dla dorosłych (stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 28
 55. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 57. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 34
 58. Statut zespołu - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego z uwzględnię zmian od 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 31
 59. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

 60. Statut przedszkola niepublicznego

   Statut przedszkola niepublicznego - stan na dzień 1 września 2017r.

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 61. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 62. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 59
 63. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień

   

 64. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 65. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 23
 66. Statut branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 30
 67. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 68. Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)

   

 69. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 68
 70. Statut szkoły podstawowej po zmianach od 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 58
 71. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 72. Wzory dokumentów, które powinno złożyć stowarzyszenie prowadzące obecnie publiczną 6-letnią szkołę podstawową do JST, aby od września móc prowadzić 8 – letnią Szkołę Podstawową

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 73. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 49
 74. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

 75. Statut ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

   

 76. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

 77. Statut przedszkola niepublicznego

   

 78. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany regulaminu działalności rady pedagogicznej

   

 79. Propozycja zapisu w statucie szkoły podstawowej organizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, czyli zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 80. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

 81. Koncepcja pracy zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum

   

 82. Przykładowa koncepcja pracy przedszkola niepublicznego na lata 2016/2017 – 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 83. Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 84. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

 85. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

 86. Statut niepublicznego przedszkola

   

 87. Statut szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (szkoła dla młodzieży i dorosłych)

   

 88. Zmiany w statucie niepublicznej szkoły policealnej

   

 89. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

   

 90. Uchwała w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy przedszkola

   

 91. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

 92. Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

  Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która zgodnie z art. 41 ust. 6 uso w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 93. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

   

 94. Uchwała w sprawie nowego statutu szkoły

   

 95. Statut stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju szkoły

  Wzór statutu stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły. 

 96. Statut specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

   

 97. Statut przedszkola publicznego

  Statutu publicznego przedszkola w wersji obowiązującej od 1 września 2015r. 

 98. Statut szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

  Wzór statutu szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi). Stan prawny na dzień 1 września 2015 r.
   

 99. Statut szkoły podstawowej

  Wzór statutu szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. w wersji obowiązującej od 1 września 2015r. 

 100. Statut Gimnazjum (stan prawny na dzień 1 września 2015 r.)

  Wzór statutu gimnazjum po dostosowaniu do wymogów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( stan prawny na dzień 1 września 2015 r.).

 101. Organizacja oddziałów sportowych w Zespole Szkół. Propozycja zapisu w statucie.

  Propozycja zapisu organizacji oddziałów sportowych w statucie. 

 102. Dostosowanie statutu szkoły do zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.357)

  Materiał dotyczący dostosowania statutu szkoły do ostatnich zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty. Składa się z 2 części (w pierwszej omówione są zmiany w prawie, które wpływają lub mogą wpływać na zmianę statutu; w drugiej - jak należy technicznie te zmiany wprowadzić). 

 103. Zadania nauczyciela bibliotekarza w statucie szkoły – przykład 2

   

 104. Zadania nauczyciela bibliotekarza w statucie szkoły – przykład 1

   

 105. Statut Bursy Międzyszkolnej

   

 106. Klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szkolnym 2014/2015

   

 107. Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum

  Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna posiadać odrębny statut. Utworzenie zespołu powstaje w drodze uchwały organu prowadzącego szkołę w oparciu o akt założycielski. Akt założycielski opiniują rady pedagogiczne łączonych w zespół szkół.
  Organ, który tworzy zespół szkół uchwala i podpisuje akt założycielski i nadaje pierwszy statut, który rozstrzyga podstawy współistnienia placówek w zespole. Na tej podstawie tworzy się statuty odrębne dla szkół wchodzących w skład zespołu. Może to uczynić równolegle z nadaniem pierwszego statutu organ prowadzący. W przypadku istnienia tylko jednego statutu - statutu zespołu szkół, statuty szkół składowych opracowują i uchwalają ich rady pedagogiczne.

  Połączenie szkół w zespół nie może naruszać ich odrębności i autonomii. Tym niemniej to właśnie statut zespołu powinien rozstrzygać czy w zespole działa jedna, czy dwie rady pedagogiczne, jedna czy dwie rady rodziców, jedna czy dwie rady szkół, jeden czy dwa samorządy uczniowskie.
  Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły. Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu.

  W statucie zespołu szkół nie rozstrzyga się o dokumentacji. O tym decydują przepisy oświatowe. Dokumentację przebiegu nauczania i ich rodzajów określa rozporządzenie MEN. Jeśli jest jedna rada pedagogiczna, to konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest jedna księga protokołów. Sposób dokumentowania zebrań rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Plan nadzoru pedagogicznego opracowany dla zespołu szkół powinien uwzględniać odrębnie formy nadzoru dla szkół wchodzących w skład zespołu, itp.

  Przykładowy statut zespołu szkół nadany przez organ stanowiący jst.

   

 108. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły

  Wzór uchwały zmieniającej zapisy w statucie może być wykorzystany w każdym typie szkoły po dokonaniu drobnych modyfikacji. Jeśli dokonano licznych zmian, szkoła wydaje tekst jednolity zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami obowiązującymi w szkole.  

 109. Uchwała rady rodziców w sprawie przyjęcia programu profilaktyki

   

 110. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

 111. Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 112. Uchwała rady rodziców w sprawie opinii o pracy nauczyciela

   

 113. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie szkoły

   

 114. Uchwała rady przedszkola w sprawie zmian statutu

   

 115. Zarządzenie dyrektora w sprawie planu nadzoru pedagogicznego

   

 116. Uchwała rady przedszkola w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

   

 117. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli

   

 118. Uchwała rady przedszkola w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego przedszkola

   

 119. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia projektu zmian statutu

   

 120. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 121. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola

   

 122. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 123. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

 124. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 125. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 126. Uchwała rady rodziców w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela

   

 127. Uchwała rady rodziców w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 128. Statut przedszkola publicznego

   

 129. Zarządzenie w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola niepublicznego

  W przypadku przedszkola publicznego zmiany w statucie przeważnie dokonywane są przez organ prowadzący. Tej kompetencji organ prowadzący nie przekazuje dyrektorowi, czy radzie pedagogicznej, jeżeli ją powoła. Przyczyną zmian w statucie przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 130. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

  Statut przedszkola jest najważniejszym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania przedszkola. W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian do statutu powoduje jego nieczytelność, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Poniżej znajduje się do pobrania wzór zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 131. Uchwała Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

   

 132. Uchwała rady rodziców w sprawie przekształcenia rady rodziców w radę przedszkola

   

 133. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola

   

 134. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola (wyciąg ze statutu)

   

 135. Strona BIP - przykładowy układ

   

 136. Statut przedszkola

   

 137. Statut publicznego przedszkola integracyjnego

   

 138. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

 139. Pismo do kuratora oświaty w sprawie subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne

   

 140. Statut gimnajzum z oddziałami integracyjnymi

   

 141. Uchwała rady przedszkola w sprawie nadania imienia przedszkolu

   

 142. Koncepcja pracy szkoły

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wprowadza pojęcie "koncepcji pracy szkoły". Nakazuje ono szkole opracować koncepcję swojej pracy, nie narzuca jednak, jaką formę ma ona przyjąć. Poniżej znajduje się do pobrania wzór koncepcji pracy szkoły. 

 143. Arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły

  Szkoła ma obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Wynika on z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły.
   

 144. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Wdrożenie innowacji w przedszkolu wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały przez radę pedagogiczną. Dyrektor przekazuje uchwałę wraz z opisem zasad innowacji i opinią rady przedszkola lub rady pedagogicznej, zgodą autora czy zespołu autorskiego oraz nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, do kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole. 

 145. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian do statutu

  Prawo do występowania z wnioskiem o zmiany w statucie lub z opiniami ma każdy organ szkoły rada szkoły, rada pedagogiczna, w tym dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie może wystąpić również organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 146. Wzór projektu zmian w statucie

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 147. Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych

  Po ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zwołuje klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, w trakcie którego podejmowane są uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów klas maturalnych. 

 148. Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w statucie

  Po ustaleniu ostatecznej wersji zmian w statucie szkoły następuje ich uchwalenie. Uchwałę podejmuje rada szkoły, a jeżeli nie została ona powołana – rada pedagogiczna. Jeżeli zmian jest dużo, wtedy powinno się wydać jednolity tekst statutu, uwzględniający nowe zapisy. 

 149. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej - opinia rady pedagogicznej

   

 150. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole, jeżeli uzna zasadność i celowość wprowadzenia innowacji oraz jeżeli zostały spełnione inne, związane z tym, wymagania formalne 

 151. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

   

 152. Dokumentacja w oddziale przedszkolnym w szkole

  Oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje w oparciu o określoną dokumentację. Wykaz tej dokumentacji wraz z komentarzem przedstawiamy poniżej. 

 153. Arkusz organizacji szkoly

  Obowiązkiem dyrektora szkoły jest opracowanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Przepis stanowi, że dyrektor ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący zatwierdza arkusz do 25 maja.

 154. Statut szkoły podstawowej

   

 155. Statut niepublicznego przedszkola

  Propozycja dokumentu - statut przedszkola niepublicznego może być wykorzystany dla przedszkoli zarówno z oddziałami integracyjnymi, jak i dla przedszkola bez oddziałów integracyjnych.

 156. Uchwała klasyfikacji śródrocznej

   

 157. Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

  Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej przygotowana została według najnowszych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 10 maja 2013 r. i uwzględnia takie elementy jak: koncepcja pracy, współpraca nauczycieli.

 158. Koncepcja pracy zespołu szkół w roku szkolnym 2013/2014

  Dokument został opracowany wg najnowszych wymagań zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznych z dnia 10 maja 2013 r.

 159. Koncepcja pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

  Koncecja pracy przedszkola uwzględnia m.in. aspekty związane z działalnością przedszkola ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz współpracę nauczycieli przy planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 160. Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014

  Dokument przygotowany został wg najnowszysch przepisów dotyczących szkoły podstawowej i uwzględnia wszystkie elementy stanowiące o działalności placówki.

 161. Statut szkoły niepublicznej

  Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Dbałość o to, aby dokument był zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
   

 162. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 163. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

  Wzór zarządzenia pozwala na ustalenie egzaminu poprawkowego dla uczniów - wskazuje na przedmioty, z których odbędzie się egzamin, egzaminatorów, terminy.

 164. Zarządzenie w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

  Wzór pozwala na formalne powołanie członków komisji egzaminacyjnej oraz mianę członków takiej komisji.

 165. Statut przedszkola niepublicznego

  Przykładowy dokument został przygotowany specjalnie z myślą o przedszkolach niepublicznych.

 166. Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkół podstawowych, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianu,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 167. Koncepcja pracy przedszkola w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla przedszkoli, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. doskonalenie efektów pracy,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za efekty pracy.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w planach pracy przedszkola oraz nauczycieli pracujących w poszczególnych grupach.

 168. Koncepcja pracy gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 169. Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkoły ponadgimnazjalnej, dla której priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników z egzaminów,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.
    

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 170. Koncepcja pracy zespołu szkół w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla zespołu szkół, dla którego priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:
   

  1. osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianu i egzaminów,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.
    

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planów pracy.

 171. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola - wariant II

  Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określają, iż uchwalenie zmian w statucie przedszkola należy do Rady Przedszkola. W przypadku niepowołania takiej Rady procedurę uchwalania statutu zaczyna i finalizuje Rada Pedagogiczna. Wzór uchwały w sprawie zmian do Statutu może być wykorzystany przez Radę Pedagogiczną, tak przedszkola publicznego, jak i niepublicznego.

 172. Statut przedszkola

  Statut jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Niezbędne postanowienia statutu wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prezentowany przykład statutu przedszkola zawiera zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz regulacje zbieżne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników.

 173. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie projektu zmian do Statutu Przedszkola

  Procedurę projektowania i uchwalania zmiany statutu przedszkola regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które przewidują projektowanie zmiany przez Radę Pedagogiczną. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie projektu zmian do statutu może być wykorzystany zarówno w przedszkolu publicznym, jak i niepublicznym. Dokument do wykorzystania w placówkach, w których nie funkcjonuje Rada Przedszkola.

 174. Statut szkoły

  Podstawą prawną tworzenia – dla każdej placówki oświatowej – Statutu Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 60, ust. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Statut Szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego Statutu został stworzony z myślą o zespole szkół, jednak z powodzeniem można stosować go dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

Ochrona danych osobowych (73)

 1. Jak wdrożyć przepisy RODO w publicznych szkołach podstawowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Zgoda pełnoletniego uczestnika zawodów sportowych/rodzica ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku nauczyciela podczas pełnienia dyżurów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 7. Podstawy prawne dotyczące wykazu zbioru danych osobowych w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Plan sprawdzeń w zbiorze danych osobowych (Ochrona danych osobowych)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 9. Wniosek do dyrektora przedszkola o udostępnienie informacji publicznej

  Jak podaje art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść z inicjatywy podmiotu posiadającego informację lub na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) dyrektor ma udostępnić informację publiczną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Analiza zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

  Dokument może być wykorzystany do każdego typu szkoły, w której przetwarza się dane osobowe. Dokument jest elementem polityki bezpieczeństwa danych osobowych będących w dyspozycji szkoły, a także kontroli zarządczej. Dokument podlega modyfikacji właściwej do specyfiki szkoły oraz w razie każdej stwierdzonej potrzeby lub/i aktualizacji.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. Zawiadomienie o odmowie udzielenia informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Umowa na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 13. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w przedszkolu / szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 18
 15. Instrukcja: Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego w przedszkolu/szkole

   

 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Instrukcja archiwalna

   

 18. Powołanie i wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 19. Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Wyznaczanie i powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

 21. Wniosek o udzielenie informacji

   

 22. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 23. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Arkusz kontrolny zabezpieczenia dokumentacji przebiegu nauczania przetwarzanej w formie elektronicznej

   

 25. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Przedszkole, jako administrator danych osobowych musi dołożyć wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. W związku z tym, obowiązkiem dyrektora jest ustalenie polityki ochrony danych osobowych i ich zbiorów oraz zobowiązanie pracowników przedszkola do jej stosowania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 26. Klauzula zgody na przetwarzanie danych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla rodziców i opiekunów dzieci

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Arkusz kontrolny zasad funkcjonowania szkolnych stron internetowych

  Prowadzenie strony internetowej w szkole wymaga przestrzegania wielu przepisów, zarówno tych związanych z ochroną danych osobowych, jak i przepisów o prawie autorskim. Pytania, zawarte w arkuszu kontrolnym funkcjonowania szkolnych stron internetowych pozwolą Ci na sprawdzenie, czy w Twojej szkole nie występują żadne nieprawidłowości w tej mierze. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 29. Zgoda na publikację wizerunku dziecka

  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Dlatego też w przypadku, gdy chcemy wykorzystać zdjęcie dziecka, musimy uzyskać zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie. Powinna ona również wskazywać, gdzie będzie wykorzystane zdjęcie czy wizerunek dziecka, a także jaki jest cel tej publikacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 30. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Powinna być ona wyrażona na piśmie z wyraźnym wskazaniem podmiotu, który te dane będzie przetwarzał oraz celu, dla którego będą one przetwarzane. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników

  Do przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły może być dopuszczona wyłącznie osoba, która ma stosowne upoważnienie, nadane przez dyrektora szkoły. W upoważnieniu jest zapis dotyczący obowiązku zachowania w tajemnicy informacji pochodzących z akt osobowych pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 32. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić tylko na podstawie umowy zawartej na piśmie. Podmiot zewnętrzny może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w zawartej umowie. Podmiot, który będzie przetwarzał dane, zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 33. Tabela form naruszenia danych osobowych przez osoby pracujące przy ich przetwarzaniu

  Przetwarzanie danych osobowych niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego też warto wiedzieć jak przeciwdziałać naruszeniom w zakresie ochrony danych osobowych i jakie środki podjąć w przypadku ich naruszenia. Poniżej znajdą państwo tabelę, w której podane zostały możliwe naruszenia i odpowiednie do nich sposoby postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 34. Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole

  Dyrektor szkoły, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest do opracowania i upowszechnienia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Do takiej dokumentacji należy instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 35. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczniów

  Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. W szkole administratorem danych jest dyrektor szkoły. W związku z tym konieczne jest stosowne upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych uczniów lub ich rodziców, czy opiekunów prawnych np. w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 36. Polityka bezpieczeństwa wraz z komentarzem

  Prezentowany dokument stanowi opisową wersję Polityki bezpieczeństwa placówki - wraz z komentarzem i instrukcjami dotyczącymi uzupełnienia dokumentu oraz jego wykorzystania.

 37. Wniosek rejestracyjny GIODO

  Wniosek wypełniamy poprzez wstawienie znaku „X” w miejscach, w których udzielamy odpowiedzi twierdzącej. Pozostałe pola pozostawiamy puste. Miejsca wykropkowane, które nas nie dotyczą przekreślamy. Jeśli nasza odpowiedź nie mieści się w wyznaczonych miejscach dalszą jej część możemy dołączyć jako załączniki (pamiętajmy jednak o ich ponumerowaniu). Zgłoszenie możemy wysłać poprzez serwis eGIODO, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GIODO. Warto na stronie pierwszej wniosku zamieścić np. logo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 38. Załącznik nr 2 - Ewidencja nośników zewnętrznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 39. Załącznik nr 1 - Rejestr nadanych uprawnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Środki służące zabezpieczeniu danych osobowych gromadzonych na komputerach i innych nośnikach

  Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych, podobnie jak wszystkie inne środki zabezpieczające, powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej placówki oraz możliwych zagrożeń.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 41. Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych

  Procedury wykonywania czynności konserwacyjnych systemu, gdy zleca się je osobom nieposiadającym upoważnień do przetwarzania danych (np. firm zewnętrznych), powinny określać sposób nadzoru nad nimi.
  W przypadku przekazywania do naprawy nośników informatycznych zawierających dane osobowe należy wcześniej usunąć z nich danych osobowe.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 42. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych

  Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji (np. płyt CD) oraz kopii zapasowych każda szkoła ustala indywidualnie – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez placówkę danych.
  Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 43. Procedura tworzenia kopii zapasowych

  W rozdziale 5 Instrukcji zarządzania należy zamieścić informacje dotyczące m.in. tego, kto nadzoruje wykonywanie kopii zapasowych, w jakim trybie i jak często są one tworzone (automatycznie/codziennie/tygodniowo/miesięcznie), na jakich nośnikach są one zapisywane, kto ma do nich dostęp. Konieczne jest również określenie metody ich sporządzania (kopia przyrostowa, kopia całościowa). Należy pamiętać także o uregulowaniu kwestii likwidacji nośników zawierających dane osobowe.
  Istotne jest, aby procedura likwidacji nośników zawierających dane osobowe uwzględniała wymogi zawarte w pkt VI ppkt 1 załącznika do rozporządzenia. Nakazują one, aby urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, przeznaczone do likwidacji, pozbawiać zapisu danych, a gdy nie jest to możliwe – uszkadzać w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (nie wystarczy zatem samo skasowanie podstawową komendą systemu operacyjnego).
  Opracowując tę część warto skorzystać z pomocy informatyka pracującego w szkole - z pewnością udzieli on wszystkich informacji niezbędnych dla przygotowania opisu powyższej procedury.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 44. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkownika systemu

  Opisane procedury zazwyczaj przebiegają tak samo w każdej szkole. Ewentualne różnice należy oczywiście uwzględnić poprzez odpowiednią modyfikację powyższych postanowień.
  Wbrew pozorom wymienione w procedurach informacje stanowią zestaw podstawowych, ale bardzo ważnych zasad pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dlatego też każda osoba mająca dostęp do systemów informatycznych powinna je znać i ich przestrzegać.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Opis stosowanych metod i środków uwierzytelniania oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem

  Opis metod i środków mających na celu potwierdzanie tożsamości użytkownika określonego systemu stosowanego w szkole, zazwyczaj odbywa się poprzez loginy i hasła.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 46. Procedura nadawania uprawnień

  Procedury związane z nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych są bardzo ważną częścią Instrukcji zarządzania. Powinny one wskazywać m.in. kto nadaje uprawnienia, komu i w jaki sposób. Należy tu również uregulować kwestię odnotowywania informacji o nadanych uprawnieniach w przeznaczonym do tego rejestrze.
  Proces nadawania uprawnień może przebiegać w każdej szkole inaczej. Powinien on bowiem uwzględniać zasady funkcjonowania konkretnej placówki.
   

  Uwaga! Nie należy mylić UPRAWNIEŃ dostępu do konkretnych systemów informatycznych z UPOWAŻNIENIAMI do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia są wtórne w stosunku do upoważnień. Oznacza to, że dyrektor nie może nadać pracownikowi uprawnienia dostępu do konkretnego systemu informatycznego, np. SIO, jeśli wcześniej nie upoważnił go do przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 47. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z Polityką Bezpieczeństwa stanowi dokumentację przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).

  Niniejszy dokument został opracowany przez Administratora Danych, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z polskim prawem.

 48. Rejestr pobranych dokumentów

  Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 49. Oświadczenie o poufności

  Załącznik nr 8 Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 50. Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki

   Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 51. Wzór upoważnienia do uzyskania informacji na temat dziecka

  Załącznik nr 6 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 52. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 53. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Załączniki do Polityki bezpieczeństwa placówki, zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla innych niż zatrudnionych na umowę o pracę.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 54. Ustanowienie Administratora Systemów Informatycznych

  Załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 55. Oświadczenie o pełnieniu funkcji ABI przez Administratora Danych

  Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa placówki

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa placówki

 57. Środki ochrony technicznej i fizycznej

  Właściwe zabezpieczenie danych jest obowiązkiem każdej szkoły. Przedsięwzięte środki powinny uwzględniać m.in. rodzaje i formę przetwarzanych danych, a także możliwe zagrożenia.
  Najłatwiej ten dokument opracować w formie tabeli, w której zaznaczymy, które środki stosowane są przez placówkę. Z kolei jeśli określone zabezpieczenie dotyczy np. wyłącznie niektórych pomieszczeń, informację tę możemy zapisać w uwagach.
  Bardzo istotne są również środki odnoszące się do systemów informatycznych – można je jednak zamieścić w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, który kompleksowo odnosi się do tej właśnie formy przetwarzania danych osobowych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 58. Postanowienia dotyczące sposobu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi

  Cel opracowania tej części Polityki Bezpieczeństwa to wskazanie, jak systemy informatyczne, z których korzysta szkoła, współpracują ze sobą. Zadaniem dyrektora jest zatem odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak to w jaki sposób dochodzi do przepływu danych z różnych systemów.
  Opisując sposób przepływu danych należy nie tylko wskazać system źródłowy (w którym pierwotnie przetwarzane są dane) oraz system docelowy (do którego dane przesyłamy), ale także określić sposób transmisji danych. Eksport/import danych może odbywać się w sposób manualny (operacje dokonywane przez użytkownika – np. kopiuj – wklej) lub poprzez przesyłanie danych przy użyciu sieci publicznej.
  Dla ułatwienia, przepływ danych możemy przedstawić również w formie graficznej.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 59. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

  Opis struktury zbiorów stanowi uszczegółowienie tabeli zawartej w rozdziale 6 Polityki Bezpieczeństwa. Wskazujemy w nim zakres danych przetwarzanych w poszczególnych zbiorach. Zakres danych opisujemy poprzez określenie kategorii (rodzajów) danych, jakie „wchodzą w skład” wyróżnionych przez nas zbiorów danych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 60. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów stosowanych do przetwarzania tych danych

  Wykaz zbiorów danych wskazuje, jakie zbiory danych są przetwarzane przez szkołę oraz przy użyciu jakich systemów informatycznych procesy te się odbywają. Najłatwiej wykaz zbiorów sporządzić w formie tabeli – będzie on wówczas bardziej przejrzysty i zrozumiały.
  Zazwyczaj w szkołach występują podobne zbiory danych. Ze względu na specyfikę określonej placówki mogą jednak zachodzić pewne różnice. Dlatego też opracowując ten fragment Polityki Bezpieczeństwa musimy zawsze dostosowywać go do konkretnej szkoły.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 61. Postanowienia dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Instytucję powierzenia przetwarzania danych osobowych stosujemy przykładowo w sytuacji, gdy zlecamy innemu podmiotowi prowadzenie dokumentacji kadrowo-księgowej lub w przypadku prowadzenia szkolnej strony internetowej przez firmę zewnętrzną. Jeśli dostęp do danych osobowych będą miały mieć osoby spoza szkoły, wówczas placówka musi zawrzeć (w formie pisemnej) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Ponieważ w praktyce bardzo często korzysta się z powierzenia przetwarzania danych osobowych, w Polityce Bezpieczeństwa warto wprowadzić przynajmniej kilka postanowień odnoszących się do tego zagadnienia.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Tryb postępowania z dziennikiem lekcyjnym oraz innymi dokumentami zawierającymi dane osobowe

  W każdej szkole szczególnej ochronie powinny podlegać dzienniki lekcyjne oraz inne dokumenty, które zawierają dane osobowe uczniów (np. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Dlatego też niezbędne jest opracowanie procedur postępowania, które zwiększą bezpieczeństwo zawartych w nich danych.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 63. Procedura nadawania upoważnień

  Procedury związane z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych stanowią bardzo istotną część Polityki Bezpieczeństwa. Proces nadawania upoważnień może przebiegać odmiennie w różnych placówkach. Powinien on bowiem uwzględniać specyfikę szkoły i być dostosowany do zasad jej funkcjonowania. Prezentowany dokument stanowi przykład tego typu procedury.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 64. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych

  Przykładowy wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Systemów Informatycznych należy wprowadzić w odpowiednim miejscu Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 65. Wykaz uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  Prezentowany przykład wykazu uprawnień i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy wpisać w odpowiedni fragment Polityki Bezpieczeństwa placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 66. Polityka bezpieczeństwa

  Prezentowany dokument jest przykładem polityki bezpieczeństwa i zawiera wszystkie elementy, jakie wymagane są w rozporządzeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 67. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 68. Procedura przetwarzania danych osobowych uczniów

  Prezentowany dokument może być wykorzystany w każdym typie szkoły, a po modyfikacjach również w przedszkolu.

 69. Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych

  Propozycja wzoru upoważnienia dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych

  Propozycja wzoru rejestru upoważnień dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

  Propozycja procedury polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych może być wykorzystana w każdym rodzaju placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 72. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Propozycja wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępu do danych osobowych może być wykorzystana w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 73. Oświadczenie osoby upoważnionej do dostępu danych

  Wzór oświadczenia składanego przez osobę upoważnioną do dostępu i przetwarzania danych osobowych jest propozycją do wykorzystania w każdym typie placówki oświatowej.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1

Wypadki w placówkach, bezpieczeństwo (71)

 1. Karta charakterystyki substancji chemicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. Obowiązki uczestnika wycieczki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Przykładowe procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych dyrektora szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 4. System HACCP w przedszkolu - wprowadzenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 5. Ksiega HACCP dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 36
 6. Narzędzie do badania poziomu poczucia bezpieczeństwa w Internacie Szkolnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 7. Wzór protokołu kontroli obiektów przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz protokołu kontroli urządzeń placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla szkoły podstawowej

   

 9. Instrukcja postępowania współdziałania pracowników szkoły na wypadek zagrożenia bioterrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 10. Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 11. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 13. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 14. Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 15. Ocena ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 12
 16. Procedura ewakuacji

  Propozycja wzoru dokumentu „Procedura ewakuacji” może być wykorzystana w każdej placówce oświatowej po nieznacznej modyfikacji i dostosowaniu zapisów do konkretnej szkoły/ placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 17. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa uczniom

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 18. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu - lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista kontrolna wskazuje niezbędne czynności, które musi podjąć nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczne warunki pobytu wychowanków w twoim przedszkolu - pobierz listę dla nauczyciela. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Wzór procedury monitoringu wizyjnego w placówce przedszkolnej

   

 21. Wzór deklaracji dla nauczyciela w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

  Kierownik lub opiekun wycieczki zobowiązany jest do podpisania deklaracji w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach. Pobierz wzór takiej deklaracji. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Technika mycia rąk

  Pracownik powinien dbać o czystość dłoni i przedramion. Paznokcie powinny być krótko obcięte i czyste. Jedną z najczęściej spotykanych instrukcji jest technika mycia rąk. Instrukcja do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc

  Miesięczną stawkę żywieniową wykonaną wyliczamy na koniec miesiąca, ale możemy też w dowolnym dniu miesiąca obliczyć dotychczasowe koszty wyżywienia dzieci. Dzięki temu intendent ma możliwość na bieżąco śledzić wydatki na żywienie i będzie mógł przewidzieć, czy budżet zostanie przekroczony, czy pojawią się oszczędności. Pomocna może okazać się tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 24. Tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

  Dla każdego pracownika należy prowadzić indywidualną kartę ewidencji wydawanej odzieży i obuwia roboczego. Odzież i obuwie wydane pracownikowi stanowi własność pracodawcy, dlatego też pracownik nie może wynosić jej poza miejsce pracy poza koniecznością prania i konserwacji. Do pobrania tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 25. Rejestr ryzyka w przedszkolu

  Za każde zadanie podjęte w przedszkolu powinna odpowiadać konkretna osoba, tzw. właściciel zadania i ryzyka z nim związanego. Nauczyciel odpowiada na przykład za prawidłową realizację podstawy programowej. Rejestr ryzyka pozwala na udokumentowanie przebiegu zadania w sytuacji, gdy napotkano na jakąś trudność w jego realizacji. Właściciel ryzyka w takim dokumencie np. identyfikuje ryzyko, opisuje mechanizmy zapobiegające niepowodzeniu – czynności planowane oraz te, które ostatecznie zostały podjęte – czy wnioski, które posłużą na przyszłość. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu

  Dyrektor powinien zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu. Dotyczy to nadzoru nad dziećmi od momentu objęcia ich opieką przez nauczyciela do chwili ich odbioru przez rodziców. Poniżej znajduje się do pobrania procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 27. Przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia w przedszkolu

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest analiza zagrożeń zgodnie z systemem HACCP. Dyrektor przedszkola ustala potencjalne zagrożenia, ocenia ryzyko i określa środki zapobiegawcze. Do pobrania poniżej znajduje się przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 28. Procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną

  O objęciu ucznia zajęciami terapeutycznymi decyduje dyrektor placówki, który przygotowuje listę imienną dzieci w celu uzyskania zgody rodziców na udział badaniach logopedycznych. Procedura określa dalsze działania w pracy logopedycznej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Procedura postępowania z dzieckiem chorym w przedszkolu

  Procedura zawiera zasady postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym i w przypadku wystąpienia na terenie przedszkola chorób zakaźnych. Zapoznaj się z opisem działań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 30. Organizowanie wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego - lista dla nauczyciela

  Nauczyciel, przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego musi wykonać szereg czynności. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. O czym należy pamiętać podczas codziennych wyjść - o tym przypomni ci lista kontrolna. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Organizowanie spacerów i wycieczek – lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista zawiera opis niezbędnych czynności przy organizacji spacerów i wycieczek, informacje co należy zrobić przed wyjściem i podczas wycieczki. Lista pomoże w organizacji i przypomni o kolejności wykonywanych zadań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka

  Podczas oceny ryzyka związanego z realizacja poszczególnych zadań w ramach sprawowanej kontroli zarządczej należy uwzględnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić wykonanie zadania. Poniższy wykaz rozróżnia okoliczności, na które przedszkole w ogóle nie ma wpływu (np. klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy) lub ma wpływ niewielki oraz takie, które nie stanowią dużej przeszkody w realizacji zaplanowanych zadań (np. nieobecność jednego z pracowników). 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 33. Postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Nauczyciele zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę. W razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 34. Notatka ze zdarzenia wypadkowego w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego dziecka. Notatka zawiera dokładne dane dziecka, datę, miejsce i opis wypadku. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 35. Wzor notatki dolegliwosci dziecka w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem dolegliwości dziecka. Notatka zawiera dane dziecka, datę i opis. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 36. Akt wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Znaki stosowane w ochronie przeciwpożarowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 38. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 39. Karta aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Znaki ewakuacyjne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 41. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 42. Karta oceny ryzyka zawodowego dozorcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 43. Karta oceny ryzyka zawodowego kucharza

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 24
 44. Karta oceny ryzyka zawodowego księgowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 23
 45. Karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 26
 46. Rejestr wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

  Przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Poniżej znajduje się do pobrania wzór rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 47. Protokół powypadkowy

  W razie wypadku w przedszkolu specjalnie powołany przez dyrektora przedszkola zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe. Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 48. Rejestr ryzyka w szkole

  Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy rejestr ryzyka w szkole. W dokumencie wskazane są przykładowe ryzyka występujące w szkole, określone jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, skutki oraz reakcja na ryzyko. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 49. Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu - lista dla nauczyciela

  Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 50. Rejestr wypadków uczniów

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków uczniów pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Każdy wypadek ucznia należy ewidencjonować w rejestrze wypadków, który prowadzi się na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków w szkole należy założyć po wystąpieniu pierwszego wypadku 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 51. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły

  Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły pozwala zidentyfikować możliwe skutki zagrożeń, na jakie dyrektor szkoły jest narażony przy wykonywaniu swoich obowiązków. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły nie obejmuje jednak zagrożeń związanych z pracami na stanowisku nauczyciela. Dlatego też dyrektor powinien zapoznać się także z dokumentacją dotyczącą nauczyciela przedmiotu, którego naucza. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 52. Instrukcja postępowania w razie zgłoszenia o podłożeniu (znalezienia) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją

  Przygotowanie szkoły na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej to proces, na który składa się planowanie, trening oraz działanie w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Planowanie polega na przygotowaniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkoły. Trening powinien polegać na praktycznym zastosowaniu procedur, a tym samym przygotowaniu do skutecznego działania w sytuacji kryzysowej. Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie otrzymania zgłoszenia o podłożeniu (znalezieniu) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 53. Protokół kontroli BHP dokonywanej przez dyrektora szkoły

  Dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 54. Procedura postępowania w razie zagrożenia powodziowego

  Celem procedury reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego jest określenie zasad postępowania dyrektora szkoły oraz szkolnego zespołu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 55. Procedura ewakuacji ze szkoły

  Celem procedury ewakuacji szkoły jest zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i nauczycieli szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Procedura ewakuacji szkoły określa tryb postępowania oraz uprawnienia i obowiązki osób podejmujących niezbędne czynności w związku z zaistnieniem okoliczności powodujących konieczność ewakuacji uczniów i pracowników szkoły. 

 56. Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia przeglądu boisk

  Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia kontroli boisk ma pomóc szkole w przeprowadzeniu kontroli znajdujących się na terenie szkoły obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dokonanie przeglądu stanu technicznego całego obiektu sportowego wraz z wyposażeniem pozwoli w porę usunąć stwierdzone zagrożenia. Wprowadza również nawyk samokontroli u osób nadzorujących obiekty sportowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Procedura na wypadek pożaru w szkole

  Ewakuacją szkoły w przypadku pożaru kieruje dyrektor (lub jego zastępca czy osoba wyznaczona). Mają oni obowiązek współdziałania z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Całość procedury powinna być zawarta w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Poniższa procedura pokazuje kolejne kroki postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 58. Regulamin określający zasady BHP w szkole

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Ważnym dokumentem w tej dziedzinie jest regulamin określający zasady BHP w szkole. Regulamin ten wywiesza się w widocznym miejscu, tak aby był dla każdego dostępny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 20
 59. Informacja stanowiskowa BHP przy obsłudze komputera

  Aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy przy obsłudze komputera, musi zapoznać się z instrukcją stanowiskową BHP przy obsłudze komputera i drukarki. Instrukcja taka określa: podstawowe obowiązki pracowników, czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zakazy obowiązujące na stanowisku pracy.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 60. Informacja o wypadku

  Wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego. Dotyczy wypadku, który miał miejsce w pracy, w drodze do lub z pracy,w domu bądź też w innym miejscu nie związanym z zatrudnieniem. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 61. Lista kontrolna stanu obiektów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 62. Lista kontrolna przeglądów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 63. Lista kontrolna remontów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 64. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia na terenie placówki

   

 65. Informacja dyrektora o zatrzymaniu nieletniego na terenie szkoły

  Gdy policja zatrzymuje na terenie szkoły nieletniego ucznia, należy niezwłocznie powiadomić o tym jego rodziców/prawnych opiekunów. Prezentowany wzór pisma, zawiadamiającego o fakcie zatrzymania dziecka umożliwi dyrektorowi prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 66. Notatka z zatrzymania ucznia przez policję

  Jedną z sytuacji kryzysowych w szkole wymagających sporządzenia notatki jest zatrzymanie ucznia przez policję. Prezentowany wzór pozwala na sprawne jej skonstruowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 67. Notatka z zajścia

  W szkole zdarzają się różnego rodzaju sytuacje i zajścia kryzysowe wymagające interwencji. Podejmowane działania winny być udokumentowane. Prezentowana notatka jest propozycją umożliwiającą wnikliwy opis przebiegu wydarzeń.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 68. Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych

  Jednym z zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole jest bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników, z możliwością ewidencjonowania zdarzeń i sytuacji kryzysowych. Prezentowana karta może być pomocna w systematycznym ich rejestrowaniu, może być jednocześnie wykorzystany jako dokument podsumowujący pracę koordynatora/pedagoga w tym zakresie.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 69. Jak poznać, że uczeń zażywa narkotyki – lista kontrolna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Jak rozpoznać sprawcę przemocy – lista kontrolna

  Minimalizacja zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej jest podstawowym celem wychowawczo-profilaktycznym każdej szkoły. Nauczyciel, chcąc sprostać temu zadaniu, musi posiadać niezbędną wiedzę na temat mechanizmów wywołujących zachowania agresywne oraz umiejętność rozpoznawania potencjalnego sprawcy agresji. Katalog przykładowych zachowań i cech prezentowanych przez uczniów ułatwi wychowawcy to zadanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Jak rozpoznać ofiarę przemocy – lista kontrolna

  Minimalizacja zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej jest podstawowym celem wychowawczo-profilaktycznym każdej szkoły. Nauczyciel, chcąc sprostać temu zadaniu, musi posiadać niezbędną wiedzę na temat mechanizmów wywołujących zachowania agresywne oraz umiejętność rozpoznawania potencjalnej ofiary agresji. Katalog przykładowych zachowań i cech prezentowanych przez uczniów ułatwi to zadanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1

Finanse i majątek (111)

 1. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 3. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 5. Zasady przechowywania ksiąg rachunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 7. Zasady funkcjonowania programów komputerowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 13
 8. Zakładowy plan kont

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 0
 9. Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi mienia ruchomego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 10. Zasady zabezpieczenia mienia oraz udostępniania danych i dokumentów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 12. Procedury sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 17
 13. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 18. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie zmiany stawki żywieniowej z aktualną podstawą prawną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Przykład bilansu jednostki budżetowej sporządzonej na dzień 31.12.2017 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 20. Wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Przykład opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

 22. Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 23. Ekwiwalent za odzież sportową dla nauczyciela wf oraz dla pracowników gospodarczych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 24. Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Na politykę rachunkowości składają się także inne dokumenty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych. Do dokumentu głównego przynależy 7 załączników:

  1. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  2. Instrukcja inwentaryzacyjna
  3. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
  4. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej
  5. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
  6. Procedury dotyczące sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej
  7. Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych

   

 25. Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych

  Załącznik nr 7 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 26. Procedury dotyczące sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczości budżetowej

   Załącznik nr 6 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 27. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

  Załącznik nr 5 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 28. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej

   Załącznik nr 4 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 29. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

   Załącznik nr 3 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 30. Instrukcja inwentaryzacyjna

   Załącznik nr 2 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 31. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

  Załącznik nr 1 do dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

 32. Procedura refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

 33. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 30 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. Euro.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 34. Uchwała w sprawie określania oświatowych jednostek budżetowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 35. Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej 30 tys. Euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 36. Wzór zbiorczej listy dobrowolnych wpłat na rzecz rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 37. Wzór planu finansowego rady rodziców

  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalany przez radę. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy rada rodziców ustala corocznie w planie budżetowym. Poniżej znajduje się do pobrania wzór planu finansowego rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 38. Wzór księgi dochodów i wydatków rady rodziców przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 39. Procedura wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 40. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 41. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola

  ażdy pracodawca samorządowy, a takim jest również dyrektor przedszkola, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych. Podstawą tworzenia takiego dokumentu są przepisy dotyczące pracowników samorządowych, a więc ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 42. Wezwanie do potwierdzenia salda

  Wezwanie do potwierdzenia salda, które jest wysyłane kontrahentom, z którymi przedszkole współpracowało, służy potwierdzeniu zgodności salda z danymi ujętymi w księgach rachunkowych kontrahentów. W przypadku niezgodności salda, które zostało wskazane przez przedszkole, kontrahent jest zobowiązany do wyspecyfikowania różnic. 

 43. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 44. Przykład zapisów w tabeli amortyzacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 45. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 46. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 47. Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia / unieważnieniu postępowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 48. Formularz zgloszeniowy

   

 49. Regulamin rady rodziców – rozdział: Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

  Rada rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz wydatkować je według zasad określonych w przyjętym regulaminie. Do pobrania regulamin dotyczący zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 50. Zgłoszenie urządzenia loterii fantowej

  Organizując loterię fantową w szkole, należy mieć na uwadze regulacje związane z przeprowadzaniem gier losowych. Po pierwsze, środki z loterii fantowej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele uznane za społecznie użyteczne czy dobroczynne. Po drugie, loteria może oferować uczestnikom jedynie wygrane rzeczowe. Po trzecie, jeśli wartość puli wygranych z takiej loterii nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (w 2014 r. kwota bazowa wynosi 3785,38 zł), szkołę obowiązują szczególne warunki przeprowadzania gier losowych. Oznacza to, że loterię należy zorganizować, uprzednio zgłaszając ten fakt do właściwego dla szkoły organu Służby Celnej. Zgłoszenie należy wysłać nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym urządzaniem gry hazardowej, aby naczelnik urzędu celnego miał możliwość zweryfikowania poprawności zgłoszenia. Poniżej można pobrać wzór takiego zgłoszenia przygotowany przez Ministerstwo Finansów. 

 51. Kwoty dofinansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna”

   

 52. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Pierwszym krokiem jest wydanie przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W zarządzeniu tym powołuje się komisję inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe. Ponadto należy wskazać, jakie składniki majątkowe należy objąć inwentaryzacją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 53. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

  Szkoła może pozyskiwać i gromadzić dodatkowe środki finansowe tylko wówczas, gdy rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę i szkoła zostanie wymieniona w tej uchwale jako jednostka uprawniona do gromadzenia środków pozabudżetowych. Do pobrania wzór zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 54. Zarządzenie dyrektora gimnazjum w sprawie przeniesienia środków między paragrafami

  Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych w trakcie roku obrotowego może ulegać zmianom. Wprowadza się je w sposób zgodny z zasadami określonymi przez radę gminy w uchwale dotyczącej gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów. Pobierz wzór zarządzenia dyrektora gimnazjum w sprawie zmian (przeniesienia środków między paragrafami) w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z załącznikiem.
   

 55. Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

  Jeśli placówka nie jest prowadzona przez samorząd (tj. prowadzi ją osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna), dyrektor złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Wnioski wraz z informacjami, które pozwolą ustalić wysokość dotacji, dyrektorzy złożą do jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej wzór takiego wniosku. 

 56. Wezwanie do zapłaty

  Jeżeli najemca nie wywiązuje się z warunków umowy, należy w pierwszej kolejności skierować do niego pisemne wezwanie ze wskazaniem rodzaju naruszenia umowy oraz żądaniem jego usunięcia. Wezwanie powinno określać termin, w jakim najemca ma zaprzestać naruszania warunków umowy oraz usunąć skutki naruszeń. Do pobrania wzór wezwania do zapłaty. 

 57. Wzór umowy użyczenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych przez radę rodziców

  Rada rodziców w ramach wsparcia statutowych zadań szkoły może użyczyć szkole sprzęt lub inne potrzebne rzeczy. Użyczenie sprzętu lub pomocy dydaktycznych powinno nastąpić w wyniku umowy użyczenia. Strony tej umowy mogą określić szczegółowe warunki, w tym czas i sposób użytkowania przedmiotu użyczenia 

 58. Umowa sponsorowania zawodów sportowych

  Jeśli szkole uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe (towar lub usługę), kolejnym krokiem powinno być zawarcie umowy ze sponsorem. Przed podpisaniem takiej umowy dyrektor szkoły powinien upewnić się, czy dysponuje stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania gminy w takich stosunkach prawnych. Pobierz przykładowy wzór umowy sponsorowania zawodów sportowych. 

 59. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

   

 60. Zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 61. Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia do 14 tys. Euro

  Zapytanie ofertowe realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 62. Zapytanie cenowe

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 63. Zaproszenie do składania ofert - wzór

   

 64. Wykaz usług o charakterze priorytetowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 65. Umowa najmu - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 66. Umowa na roboty budowlane

   

 67. Umowa na dostawy

   

 68. Umowa na dostawy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej

   

 69. Tabela przeglądów technicznych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 70. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania dowodów księgowych, metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego oraz zakładowy plan kont

   

 71. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   

 72. Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 73. Regulamin korzystania z urządzeń zlokalizowanych na terenie placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 74. Przykład zapisów w księdze inwentarzowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 75. Protokół zamówienia

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 76. Protokół ustalenia różnic inwentaryzacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 77. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 78. Protokół inwentaryzacji kasy

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 79. Plan zamówień na dostawy / usługi / roboty budowlane

   

 80. Regularne kontrole placu zabaw przez oględziny

  Regularna kontrola przedszkolnego placu zabaw przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Czynnościom kontrolnym będą podlegały: poziom i czystość nawierzchni, kompletność i zużycie urządzeń, przykrycie fundamentów oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw. Poniżej do pobrania znajduje się specjalny formularz, przy pomocy którego przeprowadza się kontrolę przedszkolnego placu zabaw przez oględziny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 81. Kontrola funkcjonalna placu zabaw

  Kontrola funkcjonalna przedszkolnego placu zabaw sprawdza funkcjonalność i stabilność sprzętu, głównie jego zużycia. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń oraz stanu połączeń. Pobierz formularz umożliwiający przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej przedszkolnego placu zabaw. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 82. Instrukcja kontroli wewnętrznej

   

 83. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w przedszkolu. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki. Zatwierdzana jest przez dyrektora przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 84. Formularz zgłoszeniowy

   

 85. Formularz oferty

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 86. Decyzja do przeprowadzenia procedury Zapytania cenowego / Zapytania ofertowego / Zapytania ofertowego z ogłoszeniem, prowadzącej do wyłonienia wykonawcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 87. Wzór zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców

  Podstawowym źródłem funduszy rady rodziców są dobrowolne składki rodziców. Poniżej do pobrania tabela zbiorczej deklaracji wpłat rodziców na rzecz rady rodziców. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 88. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki ze środków finansowych rady rodziców

  Ze środków rady rodziców mogą być wypłacone jednorazowe zaliczki na wydatki określone w planie finansowym rady. Zaliczka wypłacana jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku o udzielenie zaliczki stanowi załącznik do regulaminu rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 89. Wzór księgi zaliczek pobranych ze środków finansowych rady rodziców

  Ze środków rady rodziców mogą być wypłacone zaliczki jednorazowe na wydatki określone w planie finansowym rady. Zaliczkę wypłaca się na pisemny wniosek zainteresowanego, zatwierdzony przez przewodniczącego, skarbnika. Wypłaconych zaliczek nie traktuje się jako wydatku rady i do czasu ostatecznego rozliczenia ewidencjonuje się je w oddzielnej księdze. Po rozliczeniu zaliczki zwraca się zainteresowanemu jego wniosek o wypłatę zaliczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 90. Wzór księgi dochodów i wydatków rady rodziców szkoły

  Do ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy księga przychodów i rozchodów, prowadzona według określonego wzoru. Poniżej do pobrania księga dochodów i wydatków rady rodziców. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 91. ZFŚS - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy

  Przyznanie świadczenia z ZFŚS w szkole uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie. Oznacza to, że status pracownika, czy emeryta lub rencisty nie zawsze gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZFŚS. Wniosek o takie świadczenie musi być poparty stosownym oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 

 92. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku za wysługę lat

   

 93. Wniosek w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 94. Regulamin dodatku mieszkaniowego

  Dodatek funkcyjny nie jest dodatkiem obligatoryjnym. Jego wysokość zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Wysokość dodatków funkcyjnych jest określana w regulaminie przez organ prowadzący. Organ ten może ustalić widełkowo wysokość dodatków funkcyjnych dla członków kadry kierowniczej i wówczas dyrektor ma możliwość różnicowania dodatków w ramach posiadanych środków finansowych. Przykład takiego regulaminu - do pobrania poniżej.

 95. Regulamin dodatku funkcyjnego

  Dodatek funkcyjny nie jest dodatkiem obligatoryjnym. Jego wysokość zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Wysokość dodatków funkcyjnych jest określana w regulaminie przez organ prowadzący. Organ ten może ustalić widełkowo wysokość dodatków funkcyjnych dla członków kadry kierowniczej i wówczas dyrektor ma możliwość różnicowania dodatków w ramach posiadanych środków finansowych. Przykład takiego regulaminu - do pobrania poniżej.

 96. Zapytanie o koszty

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 97. Umowa najmu pomieszczeń szkolnych

  Zawieranie przez szkoły umów najmu następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wynajmowanie pomieszczeń szkolnych dotyczy sal gimnastycznych, hal sportowych, sal klasowych, pracowni komputerowych. Do pobrania wzór umowy najmu. 

 98. Uchwała w sprawie planu finansowego Rady Rodziców

  Rada rodziców powinna współdziałać z dyrektorem szkoły na wielu płaszczyznach związanych z realizowaniem statutowych celów szkoły. Jednym z nich jest możliwość finansowania zadań szkoły, w tym zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, z funduszy rady rodziców. Do pobrania uchwała w sprawie planu finansowego rady rodziców. 

 99. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów

  Uchwała rady gminy w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty może określić obowiązek, zakres i terminy sporządzania dodatkowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów. W praktyce sprawozdanie najczęściej przedstawia źródła dochodów i rodzaje wydatków, wskaźnik wykonania planu finansowego związany z upływem czasu i przyczyny istotnych odchyleń od tego wskaźnika oraz informacje o występujących należnościach i zobowiązaniach. Pobierz wzór takiego sprawozdania. 

 100. Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły

  Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego oraz finansowego szkoły. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. Protokół zdawczo-odbiorczy szkoły podpisuje osoba zdająca, osoba przejmująca oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w obecności którego powinno mieć miejsce przekazanie majątku szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 101. Protokół zdawczo-odbiorczy nieodpłatnego przekazania książek do biblioteki

  Rada rodziców może bezpłatnie przekazać książki na rzecz biblioteki szkolnej. W tym celu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór takiego protokołu znajdziesz poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 102. Protokół rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych

  Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych to ostatni etap inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna zestawia w protokole różnice inwentaryzacyjne i ustala, w jaki sposób rozliczyć nadwyżki lub niedobory inwentaryzacyjne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 103. Protokół przekazania sprzętu przez radę rodziców

  Rada rodziców w ramach wsparcia statutowych zadań szkoły może przekazać szkole sprzęt w użytkowanie. Przekazanie sprzętu powinno nastąpić na wniosek zainteresowanego podmiotu przy pomocy właściwego protokołu. Wzór do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 104. Protokół odbioru sprzętu przekazanego gimnazjum przez radę rodziców

  Jeżeli rada rodziców przekazuje sprzęt gimnazjum, wówczas, zanim dojdzie do odebrania sprzętu przez szkołę, należy sporządzić odpowiedni protokół na tę okoliczność. Pobierz jego wzór. 

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 105. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

  Celem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald jest kontrola aktywów i pasywów. Zależnie od wielkości jednostki księgowy lub komisja inwentaryzacyjna przeprowadza inwentaryzację na podstawie dokumentów źródłowych i ustala, czy ilość i wielkość poszczególnych składników aktywów lub pasywów jest zgodna ze stanem faktycznym. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 106. Protokół inwentaryzacji spis z natury

  Celem sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury jest zdanie raportu z dokonanego spisu przez komisję inwentaryzacyjną. W protokole dokonuje się spisu majątku, do którego zalicza się: środki trwałe, wyposażenie z ewidencji ilościowo-wartościowej, gotówkę w kasie oraz stan magazynu spożywczego i gospodarczego, wydaje się ocenę pomieszczeń, w których majątek jest przechowywany oraz protokołuje się napotkane w procesie inwentaryzacyjnymi trudności. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 107. Podziękowanie za sponsoring

  Gdy szkoła otrzyma dodatkowe środki finansowe warto podziękować za udzielone wsparcie. Przedstawiamy przykład takiego podziękowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 108. Pismo do sponsora - przykład

  Szkoła, która chce pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wsparcie o innym charakterze, musi sformułować i wystosować swoją ofertę do podmiotu, od którego oczekuje wsparcia. W ofercie należy opisać cel, który szkoła chce osiągnąć za pomocą tego wsparcia, oraz przedstawić ewentualne korzyści, które proponuje w zamian za jego otrzymanie. Prezentujemy wzór pisma do sponsora pomocny w wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 109. Protokół zdawczo-odbiorczy kasy

  Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w przypadku zamiany osoby na stanowisku kasjera. Związane jest to z odpowiedzialnością kasjera za aktywa kasowe. W protokole zamieszcza się wartości pieniężne, czeki, depozyty oraz dokumenty i druki znajdujące się w kasie na dzień przekazania kasy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego kasy stanowi załącznik nr 1 do instrukcji kasowej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 110. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie

  Celem inwentaryzacji w kasie jest ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie. Inwentaryzacja odbywa się poprzez tzw. spis z natury, czyli spisanie i przeliczenie zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a następnie porównanie wyniku spisu ze stanem ewidencyjnym. Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie sporządza się protokół. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 111. Instrukcja inwentaryzacyjna

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkole. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki.Zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT