Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych

 1. Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Luty 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Opis stanowiska pracy nauczyciela

  Zatrudniając nauczyciela, dyrektor szkoły powinien zaznajomić nauczyciela z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku (np. poprzez wręczenie nauczycielowi zakresu czynności). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 12 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Plan pracy zespołu przedmiotowego

   Wzór jest propozycją planu pracy zespołu przedmiotowego do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 5 Luty 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 4. Lista pytań kontrolnych służących pomiarowi osiągnięć zespołu realizującego projekt edukacyjny

  Każdy zespół powołany w placówce ma określone zadania do zrealizowania, wyznaczone np. przez dyrektora. Lista pomaga w zweryfikowaniu faktycznych osiągnięć zespołu i wskazaniu obszarów niezbędnych do dopracowania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 3 Wrzesień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego

  Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego. Uwzględnia realizację zaplanowanych zadań (priorytety, imprezy szkolne, wspomaganie pracy szkoły), realizację także zadań pozaplanowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2010
  Ilość stron w dokumencie: 5
 6. Tematyka zebrań i schematy rad pedagogicznych na cały rok szkolny

   

 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu wychowawczego

  Przykład sprawozdania z działań zespołu wychowawczego.

 8. Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki

  Przykład sprawozdania przygotowanego przez pedagoga szkolnego z realizacji programu profilaktyki.

 9. Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Sprawozdanie z pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być wykorzystane do każdego typu placówki.

 10. Przykładowa struktura raportu ewaluacyjnego

  Prezentowany schemat raportu może być wykorzystany w każdym typie placówki oświatowej. Jest to wzór wraz z komentarzem i omówieniem wymaganych elementów.

 11. Sprawozdanie z realizacji zadan zawartych w programie wychowawczym

  Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego uwzględnia ocenę ich realizacji wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny.

 12. Sprawozdanie z realizacji zadan zespołów przedmiotowych

  Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych uwzględnia ocenę realizacji podjętych zadań wraz z wnioskami płynącymi z tej oceny i rekomendacjami na przyszły rok szkolny. Załączony arkusz wniosków ułatwia planowanie pracy szkoły.

 13. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu

  Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela przedmiotu wyszczególnia różnorodne informacje: statystyczne, średnie wyniki klas, rozkład ocen w poszczególnych klasach a także stopień realizacji podstaw programowych z przedmiotów oraz ścieżek edukacyjnych obowiązujących jeszcze przez 2 kolejne lata szkolne w szkołach podstawowych oraz gimnazjach wg „starej” podstawy programowej. Zawiera także rekomendacje rozumiane jako wskazania do pracy na rok następny (ew. następne półrocze).

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT