Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKonkurs na dyrektora

 1. Powołanie wicedyrektora

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły

  Nagroda dyrektora szkoły jest przyznawana nauczycielom zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagroda ta może być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Warunkiem jest przepracowanie w szkole przynajmniej roku. Poniżej do pobrania - wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Wniosek o ocenę pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 26 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 25 Sierpień 2016
  Data publikacji: 26 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

   

 6. Powołanie wicedyrektora

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rady przedszkola oraz rady pedagogicznej. 

 7. Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi

  Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi na podstawie art. 20 ust 1 KN.

 8. Życiorys

   

 9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

   

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

 11. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną

   

 12. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku

   

 13. Oświadczenie - brak zakazu dysponowania środkami publicznymi

   

 14. Oświadczenie - brak skazania wyrokiem

   

 15. Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie

   

 16. Lista dokumentów na konkurs

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT