Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYOcena pracy nauczyciela

 1. Procedura oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Ocena dorobku zawodowego po odbyciu stażu na nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Ocena dorobku zawodowego po odbyciu stażu na nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 6. Opinia opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Karta oceny pracy – nauczyciel mianowany

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 8. Karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 10. Karta oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Karta oceny pracy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od stycznia 2019 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 13. Propozycje karty oceny pracy nauczyciela zgodnie z posiadanym przez niego stopniem awansu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Styczeń 2019
  Liczba stron w dokumencie: 11
 14. Przykładowy regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 14
 15. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 16. Regulamin oceny pracy nauczycieli według obowiązujących przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 17. Wzór karty oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Procedura oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 19. Ankieta badająca opinię nauczyciela o pracy wicedyrektora szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 20. Wzór karty oceny pracy nauczyciela celem dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Zawiadomienie o zamiarze dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 23. Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 24. Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 25. Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

  Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela

  Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą być kryteria, jakimi należy kierować się przy wystawianiu oceny konkretnemu nauczycielowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 27. Odmowa dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Kwestionariusz samooceny dla szkoły w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej

  Jednym ze sposobów oceny funkcjonowania kontroli zarządczej jest samoocena, która przeprowadzana przez pracowników szkoły. Samoocena może być przeprowadzana w formie ankiety zawierającej kryteria oceny. Wyniki samooceny dobrze jest skonfrontować z oceną pracownika przeprowadzaną przez bezpośredniego przełożonego. Ocena taka powinna odbywać się systematycznie w sposób przyjęty w jednostce. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 29. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

  Kwestionariusz zainteresowań zawodowych służy do badania zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz ten powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 30. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Potwierdzenie przyznania nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły

  Nagroda dyrektora szkoły to z pewnością wyróżnienie dla każdego nauczyciela. Przyznawana ona jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zazwyczaj w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy pismo potwierdzające przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Karta oceny ryzyka zawodowego pracownika administracyjno gospodarczego

  Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-gospodarczym dyrektor powinien przeprowadzić ocenę wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. W tym celu wypełnia się szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 33. Ocena dorobku zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Arkusz analizy systemu oceniania

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 35. Arkusz obserwowanej lekcji informatyki

  Prezentowany wzór arkusza obserwacji lekcji informatyki można zastosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 36. Arkusz samooceny pracy nauczyciela klas IV–VI

  Dokument służący do podsumowania rocznej pracy nauczyciela. Do zastosowania w szkole podstawowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 37. Arkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

  Dokument służący do podsumowania pracy nauczyciela klas I - III. Do zastosowania w szkole podstawowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 38. Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela

  Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela. Dokument jest analizą jakościową badającą 14 kryteriów systemu oceniania przygotowanego przez nauczyciela. Pozwala na ocenę metod, kryteriów oraz sposobów wybranych do systemu oceniania uczniów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Lista kontrolna szczegółowych zadań nauczyciela przedszkola

  Lista może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego. Lista może być także wykorzystana przez nauczyciela do samooceny pracy.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 40. Arkusz kontroli najważniejszych 20. zadań nauczyciela

  Arkusz może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy

  Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 42. Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli

  Dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego „wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego”. Karta ewidencji odbytych szkoleń dla nauczycieli usprawni dyrektorowi każdej szkoły procedurę ewaluacyjno-sprawozdawczą.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT