Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYOcena pracy nauczyciela

 1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. Opinia opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Karta oceny pracy – nauczyciel mianowany

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 4. Karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 4
 6. Karta oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 4
 7. Karta oceny pracy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od stycznia 2019 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 9. Propozycje karty oceny pracy nauczyciela zgodnie z posiadanym przez niego stopniem awansu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Styczeń 2019
  Ilość stron w dokumencie: 11
 10. Przykładowy regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 14
 11. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 12. Regulamin oceny pracy nauczycieli według obowiązujących przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 19 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 13. Wzór karty oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Procedura oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Ankieta badająca opinię nauczyciela o pracy wicedyrektora szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 16. Wzór karty oceny pracy nauczyciela celem dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 17. Zawiadomienie o zamiarze dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 18. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 19. Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 20. Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Arkusz analizy pracy własnej – I okres roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 22. Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola

  Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci. Refleksyjna samoocena pozwoli wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom dzieci. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela

  Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą być kryteria, jakimi należy kierować się przy wystawianiu oceny konkretnemu nauczycielowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 24. Odmowa dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 25. Kwestionariusz samooceny dla szkoły w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej

  Jednym ze sposobów oceny funkcjonowania kontroli zarządczej jest samoocena, która przeprowadzana przez pracowników szkoły. Samoocena może być przeprowadzana w formie ankiety zawierającej kryteria oceny. Wyniki samooceny dobrze jest skonfrontować z oceną pracownika przeprowadzaną przez bezpośredniego przełożonego. Ocena taka powinna odbywać się systematycznie w sposób przyjęty w jednostce. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 26. Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

  Kwestionariusz zainteresowań zawodowych służy do badania zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz ten powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 27. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 28. Potwierdzenie przyznania nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły

  Nagroda dyrektora szkoły to z pewnością wyróżnienie dla każdego nauczyciela. Przyznawana ona jest za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zazwyczaj w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy pismo potwierdzające przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 29. Karta oceny ryzyka zawodowego pracownika administracyjno gospodarczego

  Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania pracy na stanowisku administracyjno-gospodarczym dyrektor powinien przeprowadzić ocenę wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. W tym celu wypełnia się szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 30. Ocena dorobku zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Arkusz analizy systemu oceniania

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Arkusz obserwowanej lekcji informatyki

  Prezentowany wzór arkusza obserwacji lekcji informatyki można zastosować we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 33. Arkusz samooceny pracy nauczyciela klas IV–VI

  Dokument służący do podsumowania rocznej pracy nauczyciela. Do zastosowania w szkole podstawowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 34. Arkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

  Dokument służący do podsumowania pracy nauczyciela klas I - III. Do zastosowania w szkole podstawowej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 35. Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela

  Karta oceny systemu oceniania opracowanego przez nauczyciela. Dokument jest analizą jakościową badającą 14 kryteriów systemu oceniania przygotowanego przez nauczyciela. Pozwala na ocenę metod, kryteriów oraz sposobów wybranych do systemu oceniania uczniów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 36. Lista kontrolna szczegółowych zadań nauczyciela przedszkola

  Lista może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego. Lista może być także wykorzystana przez nauczyciela do samooceny pracy.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 37. Arkusz kontroli najważniejszych 20. zadań nauczyciela

  Arkusz może posłużyć dyrektorowi do oceny pracy nauczyciela lub przydziału wysokości dodatku motywacyjnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 38. Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy

  Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 39. Ewidencja odbytych szkoleń dla nauczycieli

  Dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego „wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego”. Karta ewidencji odbytych szkoleń dla nauczycieli usprawni dyrektorowi każdej szkoły procedurę ewaluacyjno-sprawozdawczą.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 40. Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciela przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

   

 41. Karta oceny pracy nauczyciela religii

   

 42. Procedura oceny pracy nauczyciela

  Procedura oceny pracy nauczyciela może być wykorzystana w każdego typu placówce oświatowej, w szkołach i przedszkolach. 

 43. Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola

  Propozycję dokumentu - opinię rady pedagogicznej nt. pracy dyrektora - można wykorzystać w każdym przedszkolu po nieznacznej modyfikacji dostosowującej zapisy do konkretnej placówki. 

 44. Zarządzanie dyrektora przedszkola w sprawie okresowych ocen pracowników

   

 45. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej.

 46. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. 

 47. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. 

 48. Notatka służbowa w sprawie nałożenia kary porządkowej

  Jeżeli dyrektor przedszkola zdecyduje o ukaraniu pracownika karą porządkową, sporządza notatkę służbową. Wskazuje w niej datę otrzymania informacji o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez ukaranego pracownika. Notatkę dołącza się do akt osobowych pracownika. 

 49. Karta oceny pracy nauczyciela

   

 50. Karta hospitacji diagnozującej

  Jednym z rodzajów hospitacji jest hospitacja diagnozująca. Jej celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w wyniku bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw dzieci. Poniżej prezentujemy do pobrania kartę hospitacji diagnozującej. 

 51. Informacja skierowana do nauczyciela o przystąpienie do oceny pracy

   

 52. Procedura gromadzenia informacji o pracy nauczycieli

  Głównym celem procedury jest dokładne przedstawienie nauczycielom, w jaki sposób dyrektor szkoły gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz wskazanie rodzaju zbieranych informacji, na podstawie których będzie dokonywana ocena pracy nauczycieli. 

 53. Obszary oceny pracy nauczyciela

  Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela, musi wziąć pod uwagę pięć obszarów. Poniżej do pobrania - szczegółowo opisane obszary oceny pracy nauczyciela. 

 54. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy

  Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek m.in. nauczyciela. 

 55. Karta oceny pracy

  Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o dokonanie tej oceny. Jednakże ocena ta nie może być wystawiona wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Ocena ta ma charakter opisowy. 

 56. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela kontraktowego sporządzonej przez dyrektora szkoły

  Odzwierciedleniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego i podsumowaniem stażu jest ocena dorobku zawodowego. To niezbędny etap w procedurze awansu zawodowego. 

 57. Karta oceny pracy nauczyciela

   

 58. Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

   

 59. Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora

  Oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.
  W szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.
  Propozycja dokumentu zawiera ogólne stwierdzenia, które można wykorzystać przy redagowaniu opinii nt. pracy dyrektora konkretnej szkoły. Opinię można uszczegółowić umieszczając w niej konkretne zadania, uznane przez radę pedagogiczną jako istotne.

 60. Karta oceny pedagoga szkolnego

  Katra oceny pedagoga szkolnego może być wykorzystana w różnego typu szkołach.

 61. Karta oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego

  Wzór oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

 62. Karta oceny pracy

  Wzór oceny pracy nauczyciela może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

 63. Karta oceny pracy pedagoga szkolnego

  Wzór karty pracy pedagoga może zostać wykorzystany w każdym typie placówki.

 64. Informacja o pracy nauczyciela

  Wzór arkusza podsumowującego pracę nauczyciela w końcu roku szkolnego. Dokument zawiera przykładowy czysty oraz wypełniony przez nauczyciela arkusz.

 65. Ocena pracy nauczyciela

   

 66. Arkusz do oceny realizacji nowej podstawy programowej przez nauczycieli

  Arkusz pozwalający na ocenę realizacji nowej podstawy programowej przez nauczycieli w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.

 67. Plan monitorowania działalności nauczycieli

  Prezentowany plan umożliwia dyrektorowi monitorowanie działalności nauczycieli przedszkola w sposób systematyczny i zorganizowany.  A to z kolei pozwala mu mieć bardzo dobrą orientację w tym, co dzieje się w placówce i szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości.

 68. Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

  Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6a.1 (Dz. U z 2007 r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pozycja 1066 z późniejszymi zmianami).
  Ocena pracy nauczyciela oparta jest na ocenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela oraz obowiązków określonych w art. 4 ustawy o systemie oświaty (nakaz kierowania się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską w działaniach dydaktycznych i wychowawczych; poszanowaniem godności ucznia). Przedstawione kryteria są jedynie propozycją mającą ułatwić dokonanie dyrektorowi oceny pracy nauczyciela i stopień wykonywania nałożonych na niego obowiązków. Zaproponowane kryteria są zgodne z zapisami ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Można je stosować we wszystkich typach szkół.
   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT