Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Plany nadzoru pedagogicznego (27)

 1. WZÓR SPRAWOZDANIA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Bursy na rok szkolny 2020/2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 4. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 5. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 6. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 13
 7. Plan nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 9
 8. Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 10. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 0
 12. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 15. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 16. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 19. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 20. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 21. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 26. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. DD sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2020 2021 - poradnia psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 0

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru (16)

 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 - poradnia psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  aktualizacja
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 - przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  aktualizacja
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 - bursa szkolna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  aktualizacja
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  aktualizacja
  Liczba stron w dokumencie: 5
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 - biblioteka pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  aktualizacja
  Liczba stron w dokumencie: 3
 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 6
 7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 25
 8. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 9. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 10. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 11. Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 12. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 13. Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 14. Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 15. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 16. Sprawozdanie z działalności bursy/internatu za I okres roku szkolnego...

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Luty 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3

Plany nadzoru pedagogicznego 2013/14 (0)

Placówki oświatowe w dobie koronawirusa (10)

 1. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1 września 2020 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 3. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Dokument zawiera:
  -zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty;
  -procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19;
  -procedurę przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w tym w salach, laboratoriach, salach ćwiczeniowych i szatni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 4. Zaświadczenie dla miejsca pracy rodzica o braku możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola- COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Oświadczenie o woli przekazania dziecka do lat 8 w celu zapewnienia opieki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta lub Wójta lub Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym- COVID19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Zarządzenie dyrektora przedszkola miejskiego w sprawie wprowadzenie zasad kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Regulamin pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Raport nauczyciela z podjętych działań w ramach kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT