Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Plany nadzoru pedagogicznego 2023/2024 (6)

 1. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadpodstawowej 2023/2024

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej 2023/2024

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4
 3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2023/2024

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4
 4. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora bursy 2023/2024

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4
 5. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora biblioteki pedagogicznej 2023/2024

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4
 6. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej 2023/2024

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Sierpień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021 (5)

 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – bursa szkolna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – szkoła

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 – biblioteka pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3

Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022 (10)

 1. Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonej w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Arkusz kontroli treści wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania do użytku w danej szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Arkusz kontroli wniosku kierowanego do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy ucznia w przypadku braku efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Arkusz kontroli udzielonych upoważnień dostępu do danych wrażliwych związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Arkusz kontroli realizacji nowej podstawy programowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Arkusz kontroli przestrzegania prawa w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Arkusz kontroli procesu oceniania szkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Arkusz kontroli prawidłowości procedury objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Arkusz kontroli procedury dopuszczania programu do użytku w danej szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Styczeń 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2022/2023 (5)

 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 – biblioteka pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 – bursa szkolna

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 – przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 – szkoła

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 4

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022 (0)
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT