Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYStatuty, koncepcje pracy, uchwały

 1. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 25 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Statut niepublicznego przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 25 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 12
 3. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 19 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 9
 4. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 14 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 59
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 10 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 7 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 19
 7. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 7 Kwiecień 2017
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 23
 8. Statut branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 30
 9. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 10. Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 1 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 35
 11. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Luty 2017
  Ilość stron w dokumencie: 68
 12. Statut szkoły podstawowej od 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Luty 2017
  Ilość stron w dokumencie: 58
 13. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 25 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 14. Wzory dokumentów, które powinno złożyć stowarzyszenie prowadzące obecnie publiczną 6-letnią szkołę podstawową do JST, aby od września móc prowadzić 8 – letnią Szkołę Podstawową

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 15. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 49
 16. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Styczeń 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 17. Statut ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 20 Grudzień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 20
 18. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 24 Październik 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 19. Statut przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 18 Październik 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 20. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany regulaminu działalności rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 21. Propozycja zapisu w statucie szkoły podstawowej organizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, czyli zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 22. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 23. Koncepcja pracy zespołu szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 22 Sierpień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 9
 24. Przykładowa koncepcja pracy przedszkola niepublicznego na lata 2016/2017 – 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 7 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 7
 25. Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 12 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 26. Organizacja zajęć dodatkowych w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 18 Kwiecień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 27. Koncepcja kształcenia Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 15 Marzec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 28. Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.1.2016 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 9 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 29. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 8 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 30. Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów

  Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum - klas kończących naukę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 12 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów

  Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum zgodnie z nowymi przepisami.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 11 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Uchwała w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów

  Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum zgodnie z nowymi przepisami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 11 Styczeń 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

  Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która zgodnie z art. 41 ust. 6 uso w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2015
  Ilość stron w dokumencie: 6
 34. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 31 Sierpień 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 35. Statut specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 10 Sierpień 2015
  Ilość stron w dokumencie: 19
 36. Dostosowanie statutu szkoły do zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.357)

  Materiał dotyczący dostosowania statutu szkoły do ostatnich zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty. Składa się z 2 części (w pierwszej omówione są zmiany w prawie, które wpływają lub mogą wpływać na zmianę statutu; w drugiej - jak należy technicznie te zmiany wprowadzić). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 1 Lipiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 23
 37. Zadania nauczyciela bibliotekarza w statucie szkoły – przykład 2

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 25 Czerwiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 3
 38. Zadania nauczyciela bibliotekarza w statucie szkoły – przykład 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 25 Czerwiec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 3
 39. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły

  Wzór uchwały zmieniającej zapisy w statucie może być wykorzystany w każdym typie szkoły po dokonaniu drobnych modyfikacji. Jeśli dokonano licznych zmian, szkoła wydaje tekst jednolity zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami obowiązującymi w szkole.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 2 Marzec 2015
  Ilość stron w dokumencie: 2
 40. Uchwała rady rodziców w sprawie przyjęcia programu profilaktyki

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 28 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 41. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 20 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 42. Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 14 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 43. Uchwała rady rodziców w sprawie opinii o pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 13 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 44. Uchwała rady przedszkola w sprawie zmian statutu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 8 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 45. Zarządzenie dyrektora w sprawie planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 7 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 46. Uchwała rady przedszkola w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 7 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 47. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 7 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 48. Uchwała rady przedszkola w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 49. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 50. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 51. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 52. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 53. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu planu pracy przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 54. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 3
 55. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 56. Uchwała rady rodziców w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Uchwała rady rodziców w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 6 Styczeń 2015
  Ilość stron w dokumencie: 1
 58. Zarządzenie w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola publicznego

  W przypadku przedszkola publicznego zmiany w statucie przeważnie dokonywane są przez organ prowadzący. Tej kompetencji organ prowadzący nie przekazuje dyrektorowi, czy radzie pedagogicznej, jeżeli ją powoła. Przyczyną zmian w statucie przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 59. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

  Statut przedszkola jest najważniejszym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania przedszkola. W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian do statutu powoduje jego nieczytelność, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Poniżej znajduje się do pobrania wzór zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 60. Uchwała rady rodziców w sprawie przekształcenia rady rodziców w radę przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 19 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 61. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 11 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 62. Pismo do kuratora oświaty w sprawie subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 63. Uchwała rady przedszkola w sprawie nadania imienia przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 5 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 64. Koncepcja pracy szkoły

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wprowadza pojęcie "koncepcji pracy szkoły". Nakazuje ono szkole opracować koncepcję swojej pracy, nie narzuca jednak, jaką formę ma ona przyjąć. Poniżej znajduje się do pobrania wzór koncepcji pracy szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 5 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 10
 65. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Wdrożenie innowacji w przedszkolu wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały przez radę pedagogiczną. Dyrektor przekazuje uchwałę wraz z opisem zasad innowacji i opinią rady przedszkola lub rady pedagogicznej, zgodą autora czy zespołu autorskiego oraz nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, do kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2016
  Data publikacji: 27 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 66. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian do statutu

  Prawo do występowania z wnioskiem o zmiany w statucie lub z opiniami ma każdy organ szkoły rada szkoły, rada pedagogiczna, w tym dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie może wystąpić również organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 67. Wzór projektu zmian w statucie

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 68. Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych

  Po ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zwołuje klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, w trakcie którego podejmowane są uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów klas maturalnych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 69. Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w statucie

  Po ustaleniu ostatecznej wersji zmian w statucie szkoły następuje ich uchwalenie. Uchwałę podejmuje rada szkoły, a jeżeli nie została ona powołana – rada pedagogiczna. Jeżeli zmian jest dużo, wtedy powinno się wydać jednolity tekst statutu, uwzględniający nowe zapisy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 70. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej - opinia rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 71. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 27 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 1
 72. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola - wariant II

  Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określają, iż uchwalenie zmian w statucie przedszkola należy do Rady Przedszkola. W przypadku niepowołania takiej Rady procedurę uchwalania statutu zaczyna i finalizuje Rada Pedagogiczna. Wzór uchwały w sprawie zmian do Statutu może być wykorzystany przez Radę Pedagogiczną, tak przedszkola publicznego, jak i niepublicznego.

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 18 Luty 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 73. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie projektu zmian do Statutu Przedszkola

  Procedurę projektowania i uchwalania zmiany statutu przedszkola regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które przewidują projektowanie zmiany przez Radę Pedagogiczną. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie projektu zmian do statutu może być wykorzystany zarówno w przedszkolu publicznym, jak i niepublicznym. Dokument do wykorzystania w placówkach, w których nie funkcjonuje Rada Przedszkola.

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 18 Luty 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 74. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

  Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2016
  Data publikacji: 30 Listopad 2009
  Ilość stron w dokumencie: 1
 75. Tryb uchwalenia programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki – możliwe rozwiązania

   

 76. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

 77. Statut niepublicznego przedszkola

   

 78. Statut szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (szkoła dla młodzieży i dorosłych)

   

 79. Zmiany w statucie niepublicznej szkoły policealnej

   

 80. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

   

 81. Uchwała w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy przedszkola

   

 82. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

 83. Uchwała w sprawie nowego statutu szkoły

   

 84. Statut stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju szkoły

  Wzór statutu stowarzyszenia na rzecz rozwoju szkoły. 

 85. Statut przedszkola publicznego

  Statutu publicznego przedszkola w wersji obowiązującej od 1 września 2015r. 

 86. Statut szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

  Wzór statutu szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi). Stan prawny na dzień 1 września 2015 r.
   

 87. Statut szkoły podstawowej

  Wzór statutu szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. w wersji obowiązującej od 1 września 2015r. 

 88. Statut Gimnazjum (stan prawny na dzień 1 września 2015 r.)

  Wzór statutu gimnazjum po dostosowaniu do wymogów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( stan prawny na dzień 1 września 2015 r.).

 89. Organizacja oddziałów sportowych w Zespole Szkół. Propozycja zapisu w statucie.

  Propozycja zapisu organizacji oddziałów sportowych w statucie. 

 90. Statut Bursy Międzyszkolnej

   

 91. Klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szkolnym 2014/2015

   

 92. Statut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum

  Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna posiadać odrębny statut. Utworzenie zespołu powstaje w drodze uchwały organu prowadzącego szkołę w oparciu o akt założycielski. Akt założycielski opiniują rady pedagogiczne łączonych w zespół szkół.
  Organ, który tworzy zespół szkół uchwala i podpisuje akt założycielski i nadaje pierwszy statut, który rozstrzyga podstawy współistnienia placówek w zespole. Na tej podstawie tworzy się statuty odrębne dla szkół wchodzących w skład zespołu. Może to uczynić równolegle z nadaniem pierwszego statutu organ prowadzący. W przypadku istnienia tylko jednego statutu - statutu zespołu szkół, statuty szkół składowych opracowują i uchwalają ich rady pedagogiczne.

  Połączenie szkół w zespół nie może naruszać ich odrębności i autonomii. Tym niemniej to właśnie statut zespołu powinien rozstrzygać czy w zespole działa jedna, czy dwie rady pedagogiczne, jedna czy dwie rady rodziców, jedna czy dwie rady szkół, jeden czy dwa samorządy uczniowskie.
  Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły. Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu.

  W statucie zespołu szkół nie rozstrzyga się o dokumentacji. O tym decydują przepisy oświatowe. Dokumentację przebiegu nauczania i ich rodzajów określa rozporządzenie MEN. Jeśli jest jedna rada pedagogiczna, to konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest jedna księga protokołów. Sposób dokumentowania zebrań rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Plan nadzoru pedagogicznego opracowany dla zespołu szkół powinien uwzględniać odrębnie formy nadzoru dla szkół wchodzących w skład zespołu, itp.

  Przykładowy statut zespołu szkół nadany przez organ stanowiący jst.

   

 93. Arkusz kontrolny aktualności zapisów w statucie szkoły

   

 94. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia projektu zmian statutu

   

 95. Statut przedszkola publicznego

   

 96. Uchwała Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia

   

 97. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola

   

 98. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola (wyciąg ze statutu)

   

 99. Strona BIP - przykładowy układ

   

 100. Statut przedszkola

   

 101. Statut publicznego przedszkola integracyjnego

   

 102. Statut gimnajzum z oddziałami integracyjnymi

   

 103. Arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły

  Szkoła ma obowiązek przygotowania koncepcji pracy szkoły. Wynika on z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz kontrolny koncepcji pracy szkoły.
   

 104. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

  Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole, jeżeli uzna zasadność i celowość wprowadzenia innowacji oraz jeżeli zostały spełnione inne, związane z tym, wymagania formalne 

 105. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

   

 106. Dokumentacja w oddziale przedszkolnym w szkole

  Oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje w oparciu o określoną dokumentację. Wykaz tej dokumentacji wraz z komentarzem przedstawiamy poniżej. 

 107. Arkusz organizacji szkoly

  Obowiązkiem dyrektora szkoły jest opracowanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Przepis stanowi, że dyrektor ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący zatwierdza arkusz do 25 maja.

 108. Statut szkoły podstawowej

   

 109. Statut niepublicznego przedszkola

  Propozycja dokumentu - statut przedszkola niepublicznego może być wykorzystany dla przedszkoli zarówno z oddziałami integracyjnymi, jak i dla przedszkola bez oddziałów integracyjnych.

 110. Uchwała klasyfikacji śródrocznej

   

 111. Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

  Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej przygotowana została według najnowszych przepisów wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 10 maja 2013 r. i uwzględnia takie elementy jak: koncepcja pracy, współpraca nauczycieli.

 112. Koncepcja pracy zespołu szkół w roku szkolnym 2013/2014

  Dokument został opracowany wg najnowszych wymagań zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznych z dnia 10 maja 2013 r.

 113. Koncepcja pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

  Koncecja pracy przedszkola uwzględnia m.in. aspekty związane z działalnością przedszkola ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz współpracę nauczycieli przy planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 114. Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014

  Dokument przygotowany został wg najnowszysch przepisów dotyczących szkoły podstawowej i uwzględnia wszystkie elementy stanowiące o działalności placówki.

 115. Statut szkoły niepublicznej

  Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Dbałość o to, aby dokument był zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi jest obowiązkiem dyrektora szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
   

 116. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

  Wzór zarządzenia pozwala na ustalenie egzaminu poprawkowego dla uczniów - wskazuje na przedmioty, z których odbędzie się egzamin, egzaminatorów, terminy.

 117. Zarządzenie w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

  Wzór pozwala na formalne powołanie członków komisji egzaminacyjnej oraz mianę członków takiej komisji.

 118. Statut przedszkola niepublicznego

  Przykładowy dokument został przygotowany specjalnie z myślą o przedszkolach niepublicznych.

 119. Koncepcja pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkół podstawowych, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianu,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 120. Koncepcja pracy przedszkola w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla przedszkoli, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. doskonalenie efektów pracy,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za efekty pracy.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w planach pracy przedszkola oraz nauczycieli pracujących w poszczególnych grupach.

 121. Koncepcja pracy gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, dla których priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.

   

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 122. Koncepcja pracy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla szkoły ponadgimnazjalnej, dla której priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:

   

  1. osiąganie wysokich wyników z egzaminów,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.
    

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planach pracy.

 123. Koncepcja pracy zespołu szkół w roku szkolnym 2012/2013

  Dokument opracowany w oparciu o rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest przeznaczony dla zespołu szkół, dla którego priorytetem w roku szkolnym 2012/2013 jest:
   

  1. osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianu i egzaminów,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
  3. budowanie zespołowej odpowiedzialności nauczycieli za pracę.
    

  Koncepcja zawiera przede wszystkim ogólne zapisy będące podstawą do redagowania zadań szczegółowych w programie wychowawczym, profilaktyki oraz innych szkolnych planów pracy.

 124. Statut przedszkola

  Statut jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Niezbędne postanowienia statutu wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prezentowany przykład statutu przedszkola zawiera zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz regulacje zbieżne z celami i zadaniami stawianymi przed przedszkolem przez bezpośrednich odbiorców jego oferty – dzieci, rodziców i pracowników.

 125. Statut szkoły

  Podstawą prawną tworzenia – dla każdej placówki oświatowej – Statutu Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, art. 60, ust. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Statut Szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego Statutu został stworzony z myślą o zespole szkół, jednak z powodzeniem można stosować go dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT