Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProjekty ewaluacji

 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 2. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok szkolny 2019/2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej placówki w roku szkolnym 2019/2020

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 0
 8. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy, dla której priorytetem jej współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza kompetencji nauczycieli uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 11. Wymaganie 3 w przedszkolu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w podstawie programowej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 12. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 13. Przykład ewaluacji wewnętrznej zagadnienia: Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 14. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 7

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT