Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRaporty

 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej – monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu zagadnienia: Przedszkole zapewnia dzieciom

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 6. Wzór: Protokół komisji w sprawie ubytków (zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury…)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 8. Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzone dot. korzystania z mediów społecznościowych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 10. Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 11. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 13. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 14. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Raport z ewaluacji wewnętrznej zagadnienia Warunki i organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 22 Grudzień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 18. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym była edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 20. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym była edukacja matematyczna w realizacji podstaw programowych.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 21. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechnianie jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 22. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 23. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu szkół, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym było podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 24. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 25. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Bursie szkolnej na rok szkolny 2014/2015

  Forma raportu, który może być zaprezentowany na zebraniu rady pedagogicznej.

 26. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2

   

 27. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2014/2015

   

 28. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla szkół ponadgimnazjalnych, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów. 

   

 29. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla szkół podstawowych, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

 30. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla przedszkoli, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

   

 31. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla gimnazjów, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

 32. Protokół z zebrania z rodzicami

  Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wzór takiego protokołu. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania. 

 33. Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór

   

 34. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół

  Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 

  1. „Respektowane są normy społeczne” oraz
  2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

  Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.
  Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

 35. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum

  Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:

  1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz
  2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

  Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.
  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

 36. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 1

  Propozycja dokumentu jest opracowana dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”. Uwzględnia m.in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do dalszej pracy), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

 37. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

  Raport z ewaluacji przeprowadzonej w szkole podstawowej z zakresu „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

  Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, wyniki i wnioski opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/ placówki oświatowej.
   

 38. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2

  Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
   

 39. Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

  Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

 40. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

 41. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu nauczycielskiego

  Dokument podsumowujący ewaluację w szkole, powinien być opracowany przez zespoły nauczycielskie na zakończenie roku szkolnego. Uwzględnia wybrane obszary i wymagania, które przyjęła szkoła do ewaluacji w poprzednim roku szkolnym (2012/2013).
   

 42. Przykład raportu ewaluacji wymagania „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”

  Przedstawiony raport z ewaluacji wewnętrznej prezentuje wnioski z ewaluacji w obszarze "Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym" i jest dokumentem obejmującym rok szkolny 2012/2013, czyli przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

 43. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324), jednym z zadań dyrektora szkoły jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników szkoły obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat raportu podsumowującego ewaluację wewnętrzną oraz wzór protokołu/notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawiona poniżej propozycja może służyć realizacji przytoczonego zapisu w zakresie ewaluacji i kontroli, jako form nadzoru pedagogicznego, prowadzonych przez dyrektora szkoły.

 44. Przykładowy raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

  Wyniki ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinny być zebrane i zaprezentowane Radzie Pedagogicznej w końcowym raporcie ewaluacyjnym. Prezentowany wzór takiego raportu pozwala ująć – w zwięzłej i czytelnej formie – wyniki oraz wnioski uzyskane w poszczególnych obszarach ewaluacyjnych.

 45. Strategia działań w obszarach wymagających poprawy jakości pracy przedszkola

  Efektem prowadzonego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego są wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu poprawy jakości pracy placówki. Prezentowana strategia działań pokazuje, jak można to uczynić w zakresie przykładowych obszarów ewaluacyjnych.

 46. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT