Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 18 września br. uczestniczył w 12. Międzynarodowej Konferencji “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Wydarzenie skierowano do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług oraz treści internetowych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu on-line, wyzwań w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowych pomysłów dotyczących zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Wiceszef MEN podczas swojego wystąpienia podkreślił, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 było m.in. „Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.

– Stanowiło ono podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z internetu – wskazał wiceminister Maciej Kopeć.

Z kolei w tym roku szkolnym, jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Ponadto nowe prawo oświatowe wskazuje, że jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. Z kolei nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego została wzmocniona o treści respektowania prywatności informacji, ochrony danych i praw własności intelektualnej. Obok bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni to istotny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społecznego ucznia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2018/09/18

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT