Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Edukacja zdrowotna w szkołach i placówkach – spotkanie z szefową MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś, 19 września br., z prof. Piotrem Hoffmanem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Posłem na Sejm RP Grzegorzem Raczakiem, kardiologiem, współautorem podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Głównym tematem wtorkowej rozmowy w MEN było bezpieczeństwo uczniów w szkole. Omawiano również działania szkół w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Przypomnijmy, że kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostały wyraźnie podkreślone w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Wskazaliśmy w niej, że nauka pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Dodatkowo podkreśliliśmy, że już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia, m.in.: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy oraz podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

W warunkach i sposobach realizacji przedmiotu wskazane zostało także, aby podczas zajęć związanych z rozwijaniem umiejętności dotyczących podstaw pierwszej pomocy zwracano szczególną uwagę na zdobywanie wiedzy praktycznej. Chodzi tu szczególnie o rozpoznawanie niebezpieczeństw i właściwe reagowanie na nie. Istotne jest również kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który rozpoczyna zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie do niej przygotowany już w najmłodszych klasach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Data: 2017/09/20

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT