Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Nauczanie języków obcych – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

W poniedziałek, 25 września br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która wpisuje się w polskie obchody Europejskiego Dnia Języków.

W poniedziałek, 25 września br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która wpisuje się w polskie obchody Europejskiego Dnia Języków.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreślił, że rozwiązania wdrażane obecnie w systemie oświaty dotyczą nie tylko nowego ustroju szkolnego, ale również zmian programowych, w tym nowego podejścia do nauczania informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

– Nie może być szkoły na miarę XXI wieku bez dobrego nauczania języków obcych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wzmacnia naukę języków obcych w szkołach – powiedział wiceminister edukacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił również, że nowego podejścia wymaga również system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Zmiany te w dużej mierze będą decydować o tym, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość polskiej edukacji. Musimy postawić na kompetencje nauczycieli i ich rozwój zawodowy – wskazał Podsekretarz Stanu w MEN

Podczas poniedziałkowej konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nie zabrakło refleksji na temat perspektyw w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych. Uczestnicy i prelegenci zaprezentowali osiągnięcia, a także materiały wypracowane przez różne instytucje zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne i panele dyskusyjne, w czasie których rozmawiano o wymaganiom stawianym nauczycielom mu we współczesnej szkole.

Udział w konferencji wzięli m.in. nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, a także twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. W Polsce, jak i w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu podniesienia jakości oraz skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania.

źródło: men.gov.pl

Data: 2017/09/26

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT