Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Minister Edukacji Narodowej podpisała 4 kwietnia br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają m. in.:
1. zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego,
2. zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli,
3. terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej informacji oraz treść rozporządzenia: men.gov.pl/strony/organizacja-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-nowelizacja-rozporzadzenia-podpisana.html 

Data: 2018/04/05

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT