Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 22 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 27 tys. zgłoszeń (27 527). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicą wyjedzie lub już wyjechało w sumie blisko 1,2 mln uczniów (1 167 100).

Najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 2 111 (97 693 dzieci), pomorskiego – 3 696 zgłoszeń (167 825 dzieci), śląskiego – 2 024 zgłoszenia (80 469 dzieci) oraz małopolskiego – 3 136 zgłoszeń (132 740 dzieci), warmińsko – mazurskie – 1 582 zgłoszenia (77 635 dzieci).

Jak wynika ze zgłoszeń organizatorów, najwięcej dzieci przebywa w: Warszawie – 45 083 (806 zgłoszenia wypoczynku), Krakowie – 19 265 (545 zgłoszenia wypoczynku), Gdańsku – 16 207 (443 zgłoszeń wypoczynku), Wrocławiu – 14 450 (300 zgłoszeń wypoczynku), Zakopanem – 11 953 (276 zgłoszeń wypoczynku), Jarosławcu – 11 583 (188 zgłoszeń wypoczynku), Łebie – 11 043 (213 zgłoszeń wypoczynku), Jastrzębiej Górze – 10 -015 (200 zgłoszeń wypoczynku), Władysławowie – 11 281 (243 zgłoszenia wypoczynku), Szczecinie – 9 229 (248 zgłoszeń wypoczynku), Olsztynie – 8 820 (241 zgłoszeń wypoczynku).

Z danych zgromadzonych do tej pory w bazie wynika również, że uczniowie wyjechali lub planują wyjazd na zorganizowane wakacje za granicą. W sumie dzieci i młodzież wypoczywają w 51 krajach, m.in. na Węgrzech, w Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Grecji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Szwecji, Francji, Austrii, Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie.

Najwięcej uczniów wyjechało lub wyjedzie do: Bułgarii – 16 487 (295 zgłoszeń wypoczynku), Włoch – 10 925 (258 zgłoszeń wypoczynku), Hiszpanii – 11 982 (234 zgłoszenia wypoczynku), Grecji – 7 804 (181 zgłoszeń wypoczynku), Chorwacji – 4 172 (102 zgłoszenia wypoczynku), Wielkiej Brytanii – 2 839 (85 zgłoszeń wypoczynku).

Jednym z najważniejszych elementów letniego wypoczynku jest kwestia bezpieczeństwa. Kuratorzy oświaty przeprowadzili już łącznie 1760 kontroli wypoczynków.

Z dotychczasowych kontroli wynika, że w większości przypadków organizatorzy przykładają dużą wagę do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Podczas pobytu na wakacjach dzieci i młodzież korzystają z zajęć specjalistycznych, rekreacyjno-sportowych, poznają lokalną historię oraz tradycję regionu, w którym wypoczywają. W tym roku zachęcano, aby wypoczynek finansowany ze środków budżetu państwa, organizowany w czasie ferii letnich w 2019 r., uwzględniał zarówno działania mające wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, jak również rozwój zainteresowań historycznych, a także wzmocnienie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Dlatego też MEN rekomendowało, aby kuratorzy oświaty priorytetowo traktowali wypoczynek uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami z kultury i historii naszego kraju, wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu, integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Najczęściej pojawiające się uchybienia miały charakter formalny, np. braki w kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, brak wpisów w dziennikach zajęć, nieaktualne opinie straży pożarnej.

W kontrole wypoczynku są zaangażowane również służby sanepidu i straży pożarnej, w uzasadnionych sytuacjach może to być również m.in. policja.

W wyniku kontroli zlokalizowano w całym kraju 28 wypoczynków zorganizowanych „na dziko”, czyli takich, w przypadku których organizatorzy nie zgłosili wyjazdu do bazy wypoczynku, a wyjazd dzieci był poza kontrolą służb.

Ponadto z informacji otrzymanych od kuratorów oświaty wynika, że w dwóch województwach: świętokrzyskim i wielkopolskim doszło do ewakuacji obozów. W pierwszym przypadku, na początku wakacji – ewakuacja profilaktyczna (decyzja organizatorów), w drugim – 2 ewakuacje z powodu gradobicia. Dzieciom zapewniono nocleg w szkołach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie dysponowało całościowymi danymi dotyczącymi liczby uczniów przebywających na zorganizowanym wypoczynku po zakończeniu wakacji i rejestracji wszystkich wyjazdów.

Przypominamy, że zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Organizator ma obowiązek zgłosić wyjazd najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku ze względów społecznych (np. otrzymana dotacja).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2019/07/24

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT