Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Projekt OECD Edukacja 2030 z udziałem przedstawicieli MEN

W dniach 22-24 maja przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej wzięli wzięło udział w spotkaniu Projektu OECD Edukacja 2030, organizowanym w Vancouver. Wydarzenie poświęcone było m.in. kwestiom związanym z analizą podstaw programowych, a także omawianiu wniosków płynących z badań OECD.

Celem projektu jest lepsze zobrazowanie i określenie długoterminowych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się edukacja w rozwijaniu koncepcyjnej Ramy Nauczania 2030 (Learning Framework 2030).

Na zaproszenie OECD przedstawiciel Polski prowadził dyskusję z udziałem delegatów z Danii, Węgier, Japonii, Kanady, Australii, Estonii, dotyczącą tzw. zarządzania zmianą w kontekście opracowania i wdrażania podstaw programowych. Projekt Edukacja 2030 został uznany przez państwa wchodzące w skład Komitetu Polityki Edukacyjnej OECD za priorytetowy wśród wszystkich pozostałych aktywności tej organizacji.

Przedstawiciele OECD oraz członkowie grupy roboczej wyrazili duże zainteresowanie wdrażaniem nowych podstaw programowych w naszym kraju. Odnieśli się oni z uznaniem do rozwiązań przyjętych w edukacji informatycznej, w tym do wprowadzenia nauki programowania od klasy I szkoły podstawowej.

Projekt OECD Edukacja 2030 rozwija współpracę z krajami, liderami, sieciami szkół, nauczycielami, uczniami, a także partnerami społecznymi. Ma on na celu wsparcie interesariuszy w obszarze systemu edukacji w efektywnym wprowadzaniu reformy programowej. Projekt pozwala również na wymianę dobrych praktyk i analizę doświadczeń różnych krajów.

Data: 2019/05/28

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT