Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Ruszają Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne

Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainagurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.

Organizatorami Wojewódzkich Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni o oświacie dyskutować będą przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, a także pracodawców.

Wzorem wcześniejszych spotkań w ramach „Okrągłego stołu” uczestnicy debat w regionie będą rozmawiali o polskiej szkole w 5 zespołach tematycznych w ramach tzw. podstolików. Tematy podstolików to: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

Do tej pory odbyły się 4 tury „okrągłego stołu” w Warszawie. Po zakończeniu obrad regionalnych odbędzie się kolejny, podsumowujący prace.

Harmonogram Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych:

Białystok - 26 sierpnia
Wrocław - 26 sierpnia
Gdańsk - 26 sierpnia
Katowice - 28 sierpnia
Opole 28 sierpnia
Gorzów Wielkopolski - 29 sierpnia
Szczecin - 29 sierpnia
Poznań - 4 września
Kielce - 4 września
Lublin - 4 września
Olsztyn - 4 września
Bydgoszcz - 5 września
Bełchatów - 5 września
Tarnów - 5 września
Warszawa - 5 września
Rzeszów - 6 września
UWAGA MEDIA!

W poniedziałek, 26 sierpnia obędą się 3 regionalne stoły edukacyjne, w których wezmą udział minister edukacji i wiceministrowie.

Białystok
godz. 14:00 – Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski weźmie udział w Podlaskim Okrągłym Stole Edukacyjnym. Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wrocław
godz. 15:00 - Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek weźmie udział w Dolnośląskim Okrągłym Stole Edukacyjnym. Miejsce: Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Gdańsk
godz. 15:00 – Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć będzie uczestniczył w Pomorskim Okrągłym Stole Edukacyjnym. Miejsce: Politechnika Gdańska.
Szczegółowe informacje o zasadach udziału mediów w spotkaniu oraz briefingach prasowych pod numerami telefonu:

Białystok – Małgorzata Palanis, Rzecznik Prasowy Podlaskiego Kuratora Oświaty, tel. 603 913 300;
Wrocław – Sylwia Jurgiel, Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego, tel. 795 546 776;
Gdańsk – Paula Poniewierza, biuro Wojewody Pomorskiego, tel. 601 530 323.
Dodatkowe informacje – ogólnopolski „Okrągły stół” edukacyjny

Budowanie nowoczesnej szkoły, która gwarantuje wysoką jakość nauczania, może odbywać się tylko we współpracy i dialogu osób oraz instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Dlatego też do udziału w obradach zaprosiliśmy szerokie grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli organizacji rodziców i dzieci, organów prowadzących szkoły, naukowców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Chcemy, aby założenia wypracowane podczas „Okrągłego stołu” stały się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole, abyśmy mogli stwarzać naszym dzieciom jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji.

W ramach ogólnopolskich obrad „Okrągłego stołu” pracuje 5 zespołów tematycznych w ramach tzw. podstolików. Dyskusja wokół tych zagadnień pozwala na wypracowanie rozwiązań dotyczących budowania nowoczesnej szkoły, która odpowiada wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku. Tematy podstolików to:

„Nauczyciel w systemie edukacji”

Szkoła nie mogłaby istnieć bez nauczycieli. To zawód szczególnej odpowiedzialności i zaufania społecznego. Nauczyciele pełnią kluczową rolę w procesie edukacyjnym dzieci, dlatego potrzebna jest szeroka dyskusja na temat podnoszenia ich wynagrodzeń i budowania większego prestiżu zawodowego.

„Jakość w systemie edukacji”

Wysoka jakość nauczania jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Jej wdrażanie nie może odbywać się bez udziału wszystkich podmiotów zaangażowanych w system oświaty. Tylko efektywna współpraca rządu, samorządu oraz partnerów społecznych umożliwi dokonanie zmian jakościowych w edukacji. Dlatego też tak ważne jest podjęcie szerokiej dyskusji w tym zakresie.

„Nowoczesna szkoła”

Budowanie innowacyjnej szkoły to odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość XXI wieku. W procesie kształcenia musimy wyposażać uczniów w umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Stąd też temat związany z innowacyjną szkołą.

„Uczeń w systemie edukacji”

Młody człowiek, który jest w centrum edukacji i dla którego jest zorganizowany cały system kształcenia. Tematyka podstolika obejmuje podstawy programowe i metody kształcenia. Elementem dyskusji jest kwestia budowania właściwych postaw wśród uczniów przez treści wychowawcze, sport czy kulturę. Tematem jest również funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

„Rodzic w systemie edukacji”

Rodzice, uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania, a także doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. W ramach zmian w ustawie Prawo oświatowe zwiększyliśmy wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły. Możliwość powoływania rad rodziców i ich zaangażowanie w szkole to kluczowy element wpisujący się w życie szkoły.

W 2019 r. zrealizowane zostały cztery posiedzenia „okrągłych stołów”:

26 kwietnia – I tura obrad (miejsce – Warszawa, Stadion Narodowy)
30 kwietnia – II tura obrad (miejsce – Warszawa, APS)
10 maja – III tura obrad (miejsce – Warszawa, UKSW)
17 czerwca – IV tura obrad (miejsce – Warszawa, KSAP)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji 

Data: 2019/08/23

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT