Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego, udział w konferencji regionalnej programu Erasmus+ oraz prezentacja Modułowych Pracowni Przyrodniczych – to główne punkty dzisiejszej wizyty szefowej MEN w Wałbrzychu.

W poniedziałek, 14 maja br. minister Anna Zalewska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wzięła udział w otwarciu Mobilnego Centrum Edukacyjnego, które służyć będzie uczniom i nauczycielom w przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Minister Anna Zalewska podczas otwarcia Mobilnego Centrum Edukacyjnego (MCE) powiedziała, że odwiedzi ono różne miejsca Polsce.

– Będziemy w nim promować programy edukacyjne i pokazywać, jak w nowoczesny sposób realizować podstawę programową – wskazała szefowa MEN. – Podstawa programowa jest nowoczesna. Wszystkie sposoby docierania do młodych ludzi i pokazywanie im, w jak atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę jest bardzo cenny. Taka edukacja jest najlepsza – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała również, że do połowy czerwca samorządowcy mogą składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

– W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł – powiedziała minister Anna Zalewska.

W MCE znajduje się m.in. multimedialna klaso-pracownia oraz narzędzia sprzyjające uczniom w procesie aktywnego uczenia się. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać także z interaktywnej gry w technologii wirtualnej rzeczywistości oraz z wyspy robotów, gier do nauki programowania. Mobilne Centrum Edukacyjne wyposażone jest także w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, które są propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Sposób korzystania z pracowni przedstawili pracownicy Centrum Nauki Kopernik wspólnie z uczniami z Klubu Młodego Odkrywcy z Kłodzka i Międzylesia.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przedmiotowych kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów przez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk i procesów.

Podczas wizyty w Wałbrzychu, szefowa MEN wzięła również udział w regionalnej konferencji programu Erasmus+, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodową Agencję Programu Erasmus +.

Eksperci z FRSE przedstawili ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez fundację. Omówili oni także zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe. Podczas sesji poruszone zostały takie tematy, jak: atrakcyjna nauka zawodu – jak zbudować dobry program staży i praktyk zawodowych, rozwijanie kreatywności w projektach edukacyjnych czy wolontariat i współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W konferencji uczestniczyło ponad stu przedstawicieli szkół, placówek, innych instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów szczebla samorządowego z województwa dolnośląskiego.

W ciągu najbliższych miesięcy Mobilne Centrum Edukacyjne będzie gościło w różnych miastach.

 

Data: 2018/05/14

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT