Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Krakowie

Zmiany w szkolnictwie zawodowym, wdrażanie reformy w Małopolsce oraz udział w kongresie samorządowym – to główne tematy poniedziałkowej wizyty szefowej MEN w Krakowie.

Minister Anna Zalewska wizytę w Krakowie rozpoczęła od odwiedzin Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, gdzie uczestniczyła w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy szkołą, Małopolskim Klastrem Poligraficznym a Telewizją Polską.

W skład szkoły wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Kształci się w niej młodzież m.in. w kierunkach: technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów introligatorskich, fotograf, drukarz i introligator

W procesie kształcenia uczniowie poznają zasady projektowania grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Pracują na najnowocześniejszym sprzęcie oraz oprogramowaniu.

Podczas wizyty w szkole, szefowa MEN wzięła także udział w finale konkursu „Pawie pióro”. Konkurs organizowany jest przez szkołę od 15 lat i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęca on uczniów do nominowania polskich współczesnych utworów literackich, opublikowanych w ciągu ostatnich kilku lat. Laureatem konkursu jest nie tylko dzieło i jego twórca, ale także uczeń – autor najlepszej i najciekawszej prezentacji.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Szymon Maliborski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich za prezentację książki Marty Fox „Cafe Plotka”.

Podczas briefingu prasowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, szefowa MEN mówiła m.in. o zmianach w systemie szkolnictwa zawodowego oraz pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Kiedy rozmawiamy o podwyżkach musimy też mówić o tym, w jaki sposób uprościć system wynagradzania nauczycieli, jak ustalić pensum pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza – mówiła Minister Anna Zalewska.

Powtórzyła zapewnienie, że wdrażana reforma edukacji nie przewiduje zwolnień nauczycieli, a w wyniku przekształceń w sieci szkół pojawi się ponad 5 tys. dodatkowych etatów nauczycieli.

– Nie mówimy o likwidacji Karty Nauczyciela. Karta jest, zostanie ona unowocześniona – podkreśliła szefowa MEN.

W swoim wystąpieniu Minister Anna Zalewska podziękowała wojewodzie małopolskiemu i kuratorowi oświaty za dotychczasowe starania i wspierania samorządów w przygotowaniu nowej sieci szkół.

Na zakończenie wizyty w Krakowie szefowa MEN wzięła udział w panelu dyskusyjnym pn. „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji”, który odbył się w ramach trwającego III Europejskiego Kongresu Samorządów.

Podczas dyskusji z uczestnikami spotkania, rozmawiano miedzy innymi o tym, jakie wyzwania niesie za sobą reforma systemu edukacji w zakresie kształcenia zawodowego oraz jak ważna jest bliska współpraca pracodawców ze szkołami.

Minister edukacji przypomniała, że od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. 

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Data: 2017/03/29

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT