Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 11a ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., dyrektor bursy, na...

PORADA PRAWNA

05 lutego 2019 Prawo oświatowe

Chciałam zapytać czy nauczyciele zatrudnieni w bursach szkolnych na stanowisku wychowawcy maja prawo do legitymacji nauczycielskiej uprawniającej do zniżki na pkp? Jaka jest podstawa prawna?

Na podstawie art. 11a ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., dyrektor bursy, na wniosek nauczyciela (wychowawcy), wystawia nauczycielowi legitymację służbową. Na podstawie legitymacji służbowej z ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych korzystają nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, Dz.U. z 2018 r., poz. 295, § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, Dz.U. z 2017 r., poz. 810. Czyli wychowawca bursy nie korzysta z ulgi PKP, ponieważ placówki oświatowe nie są wymienione w ww. ustawie jako miejsce pracy uprawniające nauczyciela do zniżki. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT