Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. jednym z podstawowych obowiązków...

PORADA PRAWNA

25 października 2018 Nadzór pedagogiczny

Czy dyrektor branżowej szkoły musi wykorzystać godziny do dyspozycji dyrektora, które są przewidziane w ramowym planie nauczania czy może ich nie zrealizować w ciągu trzech lat nauki?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. jednym z podstawowych obowiązków szkoły publicznej oraz szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej jest realizowanie ramowych planów nauczania. Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. z 2017 r., poz. 703 stanowi, że wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły branżowej I stopnia wynosi 3 godziny tygodniowo razem w trzyletnim okresie nauczania. Dyrektor szkoły branżowej I stopnia publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej nie jest uprawniony do rezygnacji z godzin dyrektorskich w ww. wymiarze. Ich realizację nadzoruje kurator oświaty – art. 55 ust. 2 pkt 2 PO. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT