Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Komisja, o której mowa wyżej nie ma umocowania ustawowego, co oznacza, że nie jest formalnym organem. Dyrektor przestrzega przepisów prawa oświatowego (innych...

PORADA PRAWNA

Czy działalność Komisji Socjalnej polegająca m.in. na opiniowaniu wniosków o zapomogi, zbieraniu stosownych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną, życiową, finansową , a także wysokość dochodów uprawnionych jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Komisja, o której mowa wyżej nie ma umocowania ustawowego, co oznacza, że nie jest formalnym organem. Dyrektor przestrzega przepisów prawa oświatowego (innych obowiązujących) oraz własnej koncepcji kierowania szkołą, mając świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Przestrzega także zasad kontroli zarządczej, zatem posiada wymagane procedury, także dotyczące ochrony danych osobowych. Bowiem „kto będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny”. Zatem wg mojej opinii, dyrektor jedynie współdziała ze związkami zawodowymi przy opracowaniu regulaminu, natomiast środkami dysponuje i odpowiada za nie jednoosobowo.

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.; .2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ze zm.), w szczególności art. 12.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT