Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Przekształcenie publicznej szkoły podstawowej z sześcioletniej z ośmioletnią nastąpi z mocy prawa bez jakichkolwiek działań organu prowadzącego z dniem 1 września...

PORADA PRAWNA

31 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Czy i w jakim terminie Zarząd Stowarzyszenia prowadzącego publiczną szkołę podstawową powinien podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły sześcioletniej w ośmioletnią?

 Przekształcenie publicznej szkoły podstawowej z sześcioletniej z ośmioletnią nastąpi z mocy prawa bez jakichkolwiek działań organu prowadzącego z dniem 1 września 2017 r. (art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60). Aby tak przekształcona szkoła nie uległa likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., stowarzyszenie powinno złożyć w gminie do dnia 30 czerwca 2017 r. następujące dokumenty: 1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach; 2) statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe; 3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej; 4) informację o miejscu prowadzenia szkoły; 5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych; 6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT